BricQ Motion Prime

Frispark

Dommeren blæser i fløjten ... Frispark! Spilleren skal sparke. Hvad skal der til for at kunne score hver gang?

30-45 min.
Let øvet
5.-8. klasse
Hybrid
U3L4.Thumbnail.png

Forbered dig

 • Gennemgå elevmaterialet online. Brug en projektor til at dele materialet med eleverne under lektionen.
 • Sørg for, at du har behandlet Newtons tre love om bevægelse i en tidligere lektion.
 • Tag hensyn til elevernes faglige forudsætninger. Differentier lektionen for at gøre den tilgængelig for alle. Få forslag i afsnittet Differentiering nedenfor.

Inddrag eleverne

(hele klassen, 5 minutter)

 • Se elevvideoen her eller via elevmaterialet online.
U3L4.EngageThumbnail.png
 • Snak kort om de kræfter, der hjælper en fodboldspiller med at score et mål.
 • Stil spørgsmål som:
  • Hvad sker der, når en fodboldspiller sparker til en bold? (Det sparkende ben tilfører bolden kinetisk energi [dvs. bevægelse]. Benets masse [dvs. vægt] og hastigheden af sparket bestemmer, hvor langt bolden bevæger sig).
  • Hvad gør fodboldspillere i stand til at sparke bolden i forskellige retninger? (Vinklen på fodboldspillerens fod, når den rammer bolden, bestemmer, i hvilken retning den bevæger sig).
 • Hvad får bolden til at stoppe? (Friktion fra luftmodstand og fra den overflade, bolden triller på, f.eks. græs, stopper bolden).
 • Fortæl eleverne, at de skal bygge en mekanisk sparkefod, målmand og målstolpe.
 • Giv hver gruppe et sæt.

Undersøg

(små grupper, 30 minutter)

 • Bed eleverne om at arbejde sammen to og to om at bygge frisparksmodellen. Bed dem om at skiftes, så den ene leder efter klodser, mens den anden bygger. De skal bytte roller efter hvert trin.
 • Du kan finde hjælp til byggeriet i afsnittet Tips nedenfor.
 • Denne model bør kun tage 15-20 minutter at bygge. Når de er færdige med at bygge, skal eleverne give deres modeller et forsøg.
 • Fortæl eleverne, at de nu skal udføre de 3 eksperimenter i elevmaterialet.

Eksperiment 1:

 • Bed eleverne om at trække håndtaget tilbage på deres modeller, placere bolden på straffesparkspletten og derefter slippe håndtaget.
 • Bolden bør gå lige ind i det nederste mål.

Eksperiment 2:

 • Fortæl eleverne, at de skal bytte den røde sko ud med den gule.
 • Bed dem om at forudsige den vinkel, bolden bevæger sig i, når håndtaget trækkes tilbage og slippes. Få dem til at registrere deres forudsigelser i deres elevark.

Eksperiment 3:

 • Nu skal de bytte den gule sko ud med den lilla.
 • Bed dem om endnu engang at forudsige og registrere den vinkel, bolden bevæger sig i, når håndtaget trækkes tilbage og slippes.

Forklar

(hele klassen, 5 minutter)

 • Saml alle eleverne, så de kan fortælle, hvad de har observeret i deres grupper.
 • Stil spørgsmål som:
  • Hvorfor skød den vandrette sparkemekanisme bolden opad, da du udskiftede den røde sko med den gule og den lilla sko? (Disse sko har et skråplan. Når de støder sammen med bolden, dirigeres kraften (dvs. normalkraften) altid vinkelret i forhold til overfladen).
  • Hvad kaldes kraften, når bolden slipper spillerens fod, efter den er blevet ramt? (Denne kraft kaldes en "kraftvektor". Den beskriver den mængde kraft, der påføres i en bestemt retning).

Udbyg

(hele klassen, 5 minutter)

 • Hvis der er tid nok, kan eleverne undersøge, hvordan de kan besejre målmanden. Den ene elev kan sætte målmanden op, mens den anden vælger den bedste sko til at score et mål. Tillad en scoring, selv om bolden skydes ind i toppen af målet.
 • Giv eleverne tid til at skille deres modeller ad, sortere klodserne i bakkerne og rydde op på deres pladser.

Evaluer

(Løbende gennem hele lektionen)

 • Giv feedback om hver elevs præstation.
 • Giv mulighed for selvevaluering og fælles evaluering.
 • Brug det medfølgende evalueringsskema for at forenkle processen.

Underviserens observationstjekliste

 • Mål elevernes evne til at beskrive, hvordan de kræfter, der indvirker på en genstand i en bestemt retning, kan ændre dens bevægelse.
 • Lav en skala, der passer til dine behov. For eksempel:
  1. Har behov for yderligere støtte
  2. Kan arbejde selvstændigt
  3. Kan hjælpe andre

Selvevaluering

 • Få hver elev til at vælge den klods, de føler bedst repræsenterer deres præstation:
  • Grøn: Med lidt hjælp kan jeg beskrive, hvordan kræfter, der indvirker på en genstand, kan ændre dens bevægelsesretning.
  • Blå: Jeg ved, jeg kan beskrive, hvordan kræfter, der indvirker på en genstand, kan ændre dens bevægelsesretning.
  • Lilla: Jeg kan beskrive, hvordan kræfter, der indvirker på en genstand, kan ændre dens bevægelsesretning.

Fælles evaluering

 • Tilskynd eleverne til at evaluere deres kammerater ved at:
  • bruge klodsskalaen ovenfor til at bedømme hinandens præstationer
  • præsentere deres idéer og give konstruktiv feedback
45400-assessment.png

Tips

Modeltips

 • Mind eleverne om at tælle hullerne i bjælkerne og pladerne for bedre at kunne placere klodserne korrekt.
 • Hvis de efter 20 minutter kun har bygget fodboldspilleren og skoene, skal de fortsætte eksperimentet ved at bruge deres hænder som mål.

Differentiering

Du kan gøre denne lektion enklere ved at:

 • få eleverne til at starte med at undersøge kun den røde og den lilla fodboldsko

Du kan gøre denne lektion mere udfordrende ved at:

 • få eleverne til at flytte eller redesigne formen på skoen for at score sidelæns forbi målmanden (dvs. til venstre eller højre, hvis målmanden er placeret i midten af målet)

Idéer til videre arbejde

(Bemærk: Dette vil kræve ekstra tid).
For at styrke elevernes færdigheder i matematik kan du bede dem om at måle, hvor højt bolden når op, og hvor langt den kommer, med den lilla og den gule sko, og derefter beregne forholdet mellem højden og den tilbagelagte afstand (f.eks., hvis bolden når 10 cm op og 45 cm i [vandret] afstand, så giver 10/45 = et forhold på 2:9).

Færdigheds- og vidensmål (efter 9. klassetrin)
Tal

 • Eleven kan anvende decimaltal, brøk og procent.
 • Eleven har viden om sammenhængen mellem decimaltal, brøk og procent.

1:1 Hybrid læring

Download lektionsplanen til det personlige læringssæt fra ressourcerne til hybrid læring.

Hjælp til lærere

Eleverne skal:

 • undersøge, hvordan kraftvektorer og den bevægelse, der opstår, når to genstande støder sammen, hjælper en fodboldspiller med at skyde en bold højt eller lavt for at score et mål
 • undersøge, hvordan formen på et skråplan/en kile kan ændre en bolds retning
 • LEGO® Education BricQ Motion Prime sæt (ét pr. to elever)

Fysik/kemi (efter 9. klassetrin)

Energiomsætning

 • Eleven kan undersøge energiomsætning.
 • Eleven har viden om energiformer.

Jorden og Universet

 • Eleven kan undersøge sammenhænge mellem kræfter og bevægelser.
 • Eleven har viden om kræfter og bevægelser.

Elevmateriale

Elevark

Download to view and share the student worksheet.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2021 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.