BricQ Motion Prime

Boldaflevering

Hvor godt kan I samarbejde om at aflevere en bold hen over en sportsbane? Kan dit hold score det vindende mål?

Denne lektion vil hjælpe eleverne med at blive fortrolige med LEGO® Education BricQ Motion Prime sættet. Vi anbefaler, at du sætter lidt tid af før lektionen til at vise eleverne, hvordan elementerne skal sorteres, og til at fastsætte nogle regler for, hvordan man holder orden i sættene.

30-45 min.
Begynder
5.-8. klasse
Hybrid
U3L1.Thumb.png

Forbered dig

 • Gennemgå elevmaterialet online. Brug en projektor til at dele materialet med eleverne under lektionen.
 • Sørg for, at du har gennemgået de relevante begreber (dvs. årsag og virkning, systemer, input, processer og output) i en tidligere lektion.
 • Tag hensyn til elevernes faglige forudsætninger. Differentier lektionen for at gøre den tilgængelig for alle. Få forslag i afsnittet Differentiering nedenfor.

Inddrag eleverne

(hele klassen, 5 minutter)

 • Se elevvideoen her eller via elevmaterialet online.
U3L1.EngageThumbnail.png
 • Snak kort om de kræfter, der hjælper fodboldspillere med at aflevere bolden fra en spiller til en anden.
 • Stil spørgsmål som:
  • Hvilke færdigheder skal fodboldspillere bruge for at spille med en bold på banen? (De to vigtigste færdigheder er aflevering og modtagelse af bolden).
  • Hvilken kraft skal der til for at få bolden til at bevæge sig? (Fodboldspillere bruger en skubbekraft med deres fod for at generere fremdrift til at sparke til bolden. De bruger også foden til at bremse og stoppe bolden, når de modtager den).
 • Fortæl eleverne, at de skal bygge en mekanisme, der kan aflevere en bold, og derefter arbejde sammen som et hold for at aflevere en bold fra den ene side af lokalet til den anden.
 • Dette kan gøres på klassen eller i mindre grupper.
 • Forklar, at de ikke vil få en byggevejledning, men i stedet skal bruge billederne på side 2-3 i deres bog med byggevejledninger som hjælp. Fortæl dem, at hver gruppe:
  • kan kopiere modellerne på billederne på side 2-3 i bogen med byggevejledninger, pynte på dem eller opfinde deres egne designs.
  • skal forsøge at lave mindst to modeller af én, der afleverer og modtager en bold.
 • Giv hver gruppe et sæt.

Undersøg

(små grupper, 30 minutter)

 • Få eleverne til at arbejde sammen to og to om at bygge en mekanisme, der kan aflevere og modtage en gul bold.
 • Der er ikke en bestemt byggevejledning til denne lektion. Eleverne kan dog se billederne på side 2-3 i bogen med byggevejledninger for at få inspiration. De må også gerne designe deres egne modeller.
 • Du kan finde hjælp til byggeriet i afsnittet Tips nedenfor.
 • Når eleverne er færdige med at bygge, skal de teste deres modeller.
U3L1.SampleSolution.png

Forklar

(hele klassen, 5 minutter)

 • Saml alle eleverne for at snakke om, hvad de har bygget.
 • Stil spørgsmål som:
  • Hvad skulle din model gøre for at få bolden til at bevæge sig hen til den næste spiller? (Den var nødt til at have en mekanisme, der kunne få bolden til at bevæge sig i en lige linje).
  • Hvilke af inspirationsmodellerne hjalp dig med at lave en effektiv mekanisme?
  • Hvordan virkede den?
  • Hvordan afleverede mekanismen bolden?
  • Hvordan bremsede den bolden?

Udbyg

(hele klassen, 5 minutter)

 • Hvis der er tid nok, kan du bede eleverne om at prøve at kombinere to mekanismer for at lave en mere kompliceret model af én, der afleverer en bold.
 • Giv eleverne tid til at skille deres modeller ad, sortere klodserne i bakkerne og rydde op på deres pladser.

Evaluer

(løbende gennem hele lektionen)

 • Giv feedback om hver elevs præstation.
 • Giv mulighed for selvevaluering.
 • Brug det medfølgende evalueringsskema for at forenkle processen.

Underviserens observationstjekliste

 • Mål elevernes evne til at beskrive de kræfter, deres modeller benytter sig af.
 • Lav en skala, der passer til dine behov. For eksempel:
  1. Har behov for yderligere støtte
  2. Kan arbejde selvstændigt
  3. Kan hjælpe andre

Selvevaluering

 • Få hver elev til at vælge den klods, de føler bedst repræsenterer deres præstation:
  • Grøn: Med lidt hjælp kan jeg beskrive de kræfter, min model benytter sig af.
  • Blå: Jeg ved, jeg kan beskrive de kræfter, min model benytter sig af.
  • Lilla: Jeg kan beskrive og forklare de kræfter, min model benytter sig af.

Fælles evaluering

 • Tilskynd eleverne til at evaluere deres kammerater ved at:
  • bruge klodsskalaen ovenfor til at bedømme hinandens præstationer
  • præsentere deres idéer og give konstruktiv feedback
45400-assessment.png

Tips

Modeltips

 • Billederne på side 2-3 i bogen med byggevejledninger viser otte modeller, der kan bruges som inspiration. Bemærk: Der er ikke nok elementer til at bygge alle modeller på én gang. Hvis eleverne bygger på et af de blå paneler, kan de bedre skalere deres modeller.

  1. Tandhjulssæt
  2. Tandstang og tandhjulsdrev
  3. Firledsmekanisme
  4. Koniske tandhjul
  5. Skraldehåndtag
  6. Snekkehjul
  7. Kardanled
  8. Saksemekanisme
U3L1.01.png

Differentiering

Du kan gøre denne lektion enklere ved at:

 • give hver gruppe bestemte forhindringer, de skal bygge
  • Foreslå, at de starter med firledsmekanismen eller saksemekanismen. Disse mekanismer kan nemt skubbe noget for at få det til at bevæge sig.

Du kan gøre denne lektion mere udfordrende ved at:

 • få eleverne til at prøve at få deres bold til at bevæge sig i en bue
 • vælge et tilfældigt element og udfordre eleverne til at finde en måde at bruge det på i en model

Idéer til videre arbejde

(Bemærk: Dette vil kræve ekstra tid).
For at styrke elevernes færdigheder i matematik kan du bede dem om at beregne udvekslingsforholdet, måle firledsmekanismens bevægelser eller udføre andre beregninger for at hjælpe dem med at forstå, hvordan én kraft kan omsættes til en anden kraft.

Færdigheds- og vidensmål (efter 9. klassetrin)
Ligninger

 • Eleven kan opstille og løse ligninger og enkle uligheder.
 • Eleven har viden om ligningsløsning med og uden digitale værktøjer.

1:1 Hybrid læring

Download lektionsplanen til det personlige læringssæt fra ressourcerne til hybrid læring.

Hjælp til lærere

Eleverne skal:

 • blive fortrolige med at bruge dette sæt til at bygge modeller
 • undersøge, hvordan forskellige mekanismer kan konvertere et input til et output med en anden bevægelse
 • komme med forudsigelser om, hvordan de kræfter, der indvirker på en genstand, kan ændre dens bevægelse
 • LEGO® Education BricQ Motion Prime sæt (ét pr. to elever)

Fysik/kemi (efter 9. klassetrin)

Jorden og Universet

 • Eleven kan undersøge sammenhænge mellem kræfter og bevægelser.
 • Eleven har viden om kræfter og bevægelser.

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2021 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.