Ram kuglen

Sammenstød

 • Hvordan er de kuglespil, du så i videoen, anderledes end andre kuglespil, du har set?
 • Hvad sker der, når to kugler støder sammen i forskellige vinkler, og hvorfor sker det?
 • Hvad lagde du mærke til ved de sammenstød, du så i videoen?
U3L7.EngageThumbnail.png

Sæt spilleområdet op

Byg spilleområdet ved hjælp af:

 • 2 store blå plader
 • 2 grønne rammer
 • 2 hvide plader
 • 2 gule kugler
U3L7.01.png

Designudfordring

 • Design en mekanisme, der kan støde en kugle mod en anden for at få point.
 • Din mekanisme skal indeholde mindst to bevægelige dele.
 • Du må ikke skubbe bolden direkte med hånden.

Idétid!

Find på mindst to idéer til, hvordan du bevæger bolden (tænk tilbage på de modeller, du har bygget i andre lektioner).
Husk:

 • Brug klodserne til at hjælpe dig med at brainstorme.
 • Brug billederne forrest i bogen med byggevejledninger som inspiration.
 • Notér dine idéer og tegninger på et stykke papir eller i dit hæfte.

Byg og test dine idéer

 • Afprøv dine idéer, og lav forbedringer.
 • Hvem får først point?

Gå efter guldet!

 • Få en klassekammerat til at teste dit spil.

Hvad fandt du ud af?

 • Hvilke kræfter kunne du observere?
45400-assessment.png