BricQ Motion Essential

Forhindringsbane til hunde

Byg en forhindringsbane til hunde! Beskriv de skubbe- og trækkræfter, der er i funktion. Denne lektion vil hjælpe eleverne med at blive fortrolige med indholdet af LEGO® Education BricQ Motion Essential sættet. Vi anbefaler at bruge lidt tid før lektionen på at vise eleverne, hvad der er under den hvide bakke, og forklare, at klodserne er sorteret efter farve. Eleverne kan finde bogen med byggevejledninger under bakken. De skal kun bruge bog "A" til dette forløb.

30-45 min.
Begynder
PreK-2
Hybrid
U1L1.Thumbnail.png

Forbered dig

 • Gennemgå elevmaterialet online. Brug en projektor til at dele materialet med eleverne under lektionen.
 • Sørg for, at du har behandlet de relevante begreber (f.eks. skub og træk) i en tidligere lektion.
 • Tag hensyn til elevernes faglige forudsætninger. Differentier lektionen for at gøre den tilgængelig for alle. Få forslag i afsnittet Differentiering nedenfor.

Inddrag eleverne

(hele klassen, 10 minutter)

 • Se elevvideoen her eller via elevmaterialet online.
Dog-Obstacle-Course-Thumbnail
 • Snak kort om hunde.
 • Stil spørgsmål som:
  • Hvordan træner man en hund?
  • Hvilke typer træningsforhindringer så du i videoen?
  • Hvordan reagerede hundene på dem?
 • Fortæl eleverne, at de skal bygge en forhindringsbane til hunde. Forklar, at de ikke får en byggevejledning, men i stedet kan bruge billedet på side 1 i deres bog med byggevejledninger som hjælp. Fortæl dem, at hver gruppe:
  • kan kopiere modellerne på billedet på side 1 i bog "A" med byggevejledninger, pynte på dem eller opfinde deres egne designs.
  • skal forsøge at lave mindst 3 forskellige typer forhindringer, som hunde kan løbe igennem, over, under eller omkring.
 • Giv til sidst hver gruppe et LEGO® Education BricQ Motion Essential sæt.

Undersøg

(små grupper, 20 minutter)

 • Få eleverne til at arbejde sammen to og to om at designe og bygge en forhindringsbane til hunde.
 • Der er ikke en bestemt byggevejledning til denne lektion. Eleverne kan dog se billederne på side 2 i bog "A" med byggevejledninger for at få inspiration. De må også gerne designe deres egne modeller.
  • Bemærk: Der er ikke nok elementer til at bygge alle modellerne på inspirationsbilledet på én gang.
 • Du kan finde hjælp til byggeriet i afsnittet Tips nedenfor.
 • Når eleverne er færdige med at bygge, skal de stille deres forhindringer op og få hundene igennem banen.
U1L1.03.png

Forklar

(hele klassen, 5 minutter)

 • Saml alle eleverne for at snakke om, hvad de har bygget.
 • Stil spørgsmål som:
  • Hvordan bevæger hunden sig gennem forhindringsbanen? (F.eks. skub/træk, op/ned, over/under, gennem, hen over, rundt om.)
  • Hvilke forhindringer kræver et skub? **(F.eks. i "apport"-forhindringen, hvor fjederen trækkes tilbage for at skubbe til og affyre bolden.)*
  • Hvilke forhindringer kræver træk? (F.eks. i "hundeslæde"-forhindringen, hvor hundene trækker slæden sammen.)
  • Har du set andre skubbe- og trækkræfter i dag?

Udbyg

(hele klassen, 10 minutter)

 • Få eleverne til at fortsætte med at opfinde og bygge flere forhindringer.
 • Hvis der er tid nok, kan grupperne sætte alle deres modeller samme for at skabe en større forhindringsbane.
 • Bed eleverne om at skille deres modeller ad, sortere klodserne i bakkerne og rydde op på deres pladser.
 • Mind eleverne om at tjekke gulvet for tabte elementer og lægge dem på plads.

Evaluer

(løbende gennem hele lektionen)

 • Få eleverne til at undersøge deres modellers bevægelse, mens de bygger. Bed dem om at forklare, hvilke dele der skubber andre.
 • Stil vejledende spørgsmål for at få dem til at "tænke højt" og forklare deres tankeprocesser og ræsonnement bag de beslutninger, de tager for at løse problemer under byggeriet af deres modeller.

Observationstjekliste

 • Mål elevernes evne til at beskrive de skubbe- og trækkræfter, der er i funktion på en forhindringsbane.
 • Lav en skala, der passer til dine behov, f.eks.: 
  1. Har behov for yderligere støtte
  2. Kan arbejde selvstændigt
  3. Kan hjælpe andre

Selvevaluering

 • Få hver elev til at vælge den klods, de føler bedst repræsenterer deres præstation: 
  • Grøn: Jeg tror, jeg kan forklare, hvad "skub" og "træk" betyder. 
  • Blå:  Jeg ved, jeg kan forklare, hvad "skub" og "træk" betyder. 
  • Lilla: Jeg kan forklare, hvad "skub" og "træk" betyder, og jeg kan hjælpe en ven med også at forstå det.

Fælles feedback

 • Eleverne skal i deres små grupper snakke om deres erfaringer med at arbejde sammen som en gruppe. 
 • Tilskynd dem til at bruge udsagn som: 
  • Jeg kunne godt lide, da du ... 
  • Jeg vil gerne høre mere om, når du ...
45401-assessment.png

Tips

Modeltips

 • Inspirationsbilledet på side 2 i bog "A" med byggevejledninger viser syv modeller med agilitytræning og to dekorationsmodeller.
 • Vis eleverne, hvordan man bruger elementadskilleren til at skille klodser ad.
U1L1.02.png

Differentiering

Du kan gøre denne lektion enklere ved at:

 • give hver gruppe specifikke forhindringer at bygge. Vippen og gåhjulet er gode modeller at begynde med, fordi disse mekanismer fremhæver skub og træk

Du kan gøre denne lektion mere udfordrende ved at:

 • udfordre eleverne til at designe endnu flere træningsforhindringer, herunder dele, der bevæger sig, drejer, vipper eller ruller
 • for avancerede byggere kan du vælge et tilfældigt element og bede dem om at finde en måde at bruge det på i en model

Idéer til videre arbejde

Faglig kommunikation (Bemærk: Dette vil kræve ekstra tid)
For at styrke elevernes færdigheder i faglig kommunikation kan de skrive manuskriptet til en speaker, der kommenterer deres hunds løb gennem forhindringsbanen.

Færdigheds- og vidensmål (efter 4. klassetrin)
Ordkendskab

 • Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende centrale fagord og begreber.
 • Eleven har viden om fagord og begreber.

1:1 Hybrid læring

Download lektionsplanen til det personlige læringssæt fra ressourcerne til hybrid læring.

Hjælp til lærere

Eleverne skal:

 • blive fortrolige med at bruge dette sæt til at bygge modeller
 • undersøge, hvordan skub og træk påvirker en genstands bevægelse
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential sæt (ét pr. to elever)

Natur/teknologi (efter 2. klassetrin)

Teknologi og ressourcer

 • Eleven kan undersøge, hvordan enkle mekanismer fra hverdagen fungerer.
 • Eleven har viden om enkle mekanismer.

Natur/teknologi (efter 4. klassetrin)

Teknologi og ressourcer

 • Eleven kan designe og afprøve enkle produkter.
 • Eleven har viden om enkel produktudvikling.

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.