BricQ Motion Essential

Sæbekasseløb

Byg en fjederbetjent startrampe og en bil med en aftagelig bremse for at undersøge skubbe- og trækkræfter og virkningerne af friktion.

30-45 min.
Let øvet
PreK-2
U1L3.Thumbnail.png

Forbered dig

 • Gennemgå elevmaterialet online. Brug en projektor til at dele materialet med eleverne under lektionen.
 • Sørg for, at du har behandlet de relevante begreber (f.eks. skub, træk, friktion, måleafstand) i en tidligere lektion.
 • Lav en racerbane ved at rydde et område med glat gulv på mindst en meters længde, hvor eleverne kan teste deres biler. Brug afdækningstape til at markere startlinjen.
 • Tag hensyn til elevernes faglige forudsætninger. Differentier lektionen for at gøre den tilgængelig for alle. Få forslag i afsnittet Differentiering nedenfor.

Inddrag eleverne

(hele klassen, 5 minutter)

 • Før du viser videoen, kan du stille følgende spørgsmål:
  • Hvordan kan man få en bil til at bevæge sig uden at bruge en motor?
  • Har du hørt om et sæbekasseløb?
 • Se elevvideoen her eller via elevmaterialet online.
U1L4.EngageThumnail.png
 • Snak om de kræfter, eleverne bemærkede i sæbekasseløbet i videoen.
 • Hvis eleverne har brug for lidt vejledning, kan du hjælpe dem ved at spørge:
  • Hvad fik bilerne til at bevæge sig hurtigt eller langsomt? (Skubbestyrke, bakker, friktion).
  • Hvad ville der ske, hvis folk gav slip på deres bil? (Den ville blive ved med at trille).
  • Hvad kan sænke en bils fart? (En bremse, friktion).
 • Fortæl eleverne, at de skal bygge en sæbekassebil og en fjederbetjent startrampe.
 • Giv hver gruppe et sæt.

Undersøg

(små grupper, 25 minutter)

 • Få eleverne til at arbejde sammen to og to om at bygge modellen af sæbekassebilen. Bed dem om at skiftes, så den ene leder efter klodser, mens den anden bygger. De skal bytte roller efter hvert trin.
 • Du kan finde hjælp til byggeriet i afsnittet Tips nedenfor.
 • Når eleverne er færdige med at bygge, skal holdene placere deres startramper ved startlinjen.
 • Fortæl eleverne, at de skal måle den tilbagelagte afstand, hver gang de sender deres bil af sted. De kan bruge en lineal eller håndgribelige ting til at måle med.
 • Giv eleverne disse instruktioner til testudfordringen:
  • Skub eller træk fjederen fremad, og hold den på plads. Fortæl, at dette trækker fjederen tilbage og ændrer dens form.
  • Placer bilen ved siden af minifiguren.
  • Tip: Bilen kommer længst, hvis du kører den tilbage, så den rører ved den gule skubbeklods, før du slipper fjederen. Vis dette til eleverne.
  • Slip fjederen, og se bilen køre.
  • Prøv at skubbe med den gule bremse på. Fjern den derefter, og se, hvor langt bilen kører uden bremsen.
  • Mål 3 forsøg med bremsen på, og 3 uden. Placer en anden minifigur med et ternet flag, hvor bilen stopper efter hvert forsøg. Hvis bilen kommer længere end sidste gang, skal du flytte minifiguren for at markere det nye stoppested, og ellers skal den blive stående.
 • Eleverne kan registrere resultaterne af deres forsøg i elevarket.

Forklar

(hele klassen, 5 minutter)

 • Saml alle eleverne for at snakke om, hvad de har bygget.

 • Stil spørgsmål som:

  • Hvad lagde du mærke til ved bremsen, og hvordan den påvirkede, hvor langt bilen kørte?
   Forklar, at bremsen skubber mod bilens hjul og sænker dens hastighed.
   Gulvet skubber også mod hjulet. Disse kræfter kaldes "friktion".
  • Hvorfor tror du, at bilen kom længere i nogle af forsøgene end i andre?
  • Hvad lagde du mærke til ved skub som en kraft?
 • Få eleverne til at se på pilene på startrampen.

  • Hvorfor er der to pile på startrampen?
  • Hvad angiver de (dvs. skub/træk)?
 • For yderligere at forklare friktion kan du få eleverne til at vinke med deres hænder i luften. Forklar, at det er nemt, fordi der er lav friktion. Bed dem så om at trække deres hænder hen over deres borde. Forklar, at jo hårdere de presser, jo sværere er det at bevæge hænderne. Det er, fordi der er høj friktion. Bremsen på en bil fungerer på samme måde.

Udbyg

(hele klassen, 10 minutter)

 • Bed eleverne om at stille alle deres startramper op og lave et sæbekasseløb. Hvis bil kører længst? Hvorfor?
 • Giv eleverne tid til at skille deres modeller ad, sortere klodserne i bakkerne og rydde op på deres pladser.

Evaluer

(øbende gennem hele lektionen)

 • Stil vejledende spørgsmål for at få dem til at "tænke højt" og forklare deres tankeprocesser og ræsonnement bag de beslutninger, de tager for at løse problemer under byggeriet af deres modeller.

Underviserens observationstjekliste

 • Mål elevernes evne til at beskrive, hvordan forskellige kræfter påvirker, hvordan et større skub eller træk får noget til at gå hurtigere eller langsommere.
 • Lav en skala, der passer til dine behov, f.eks.:
  1. Har behov for yderligere støtte
  2. Kan arbejde selvstændigt
  3. Kan hjælpe andre

Selvevaluering

 • Få hver elev til at vælge den klods, de føler bedst repræsenterer deres præstation:
  • Grøn: Jeg tror, jeg kan beskrive, hvad "skub" og "træk" betyder.
  • Blå: Jeg ved, jeg kan beskrive, hvad "skub" og "træk" betyder.
  • Lilla: Jeg kan beskrive, hvad "skub" og "træk" betyder, og jeg kan hjælpe en ven med også at forstå det.

Fælles evaluering

 • Eleverne skal i deres små grupper snakke om deres erfaringer med at arbejde sammen som en gruppe.
 • Tilskynd dem til at bruge udsagn som:
  • Jeg kunne godt lide, da du ...
  • Jeg vil gerne høre mere om, når du ...
45401-assessment.png

Tips

Modeltips

 • Dette er en udfordrende model. Hvis du ser, at eleverne laver fejl, skal du gøre dem opmærksom på det, så fejlene ikke bliver forværret undervejs. De fleste elever bør som minimum have bygget startrampen inden for 20 minutter. Det er bedst at stoppe eleverne efter de 20 minutter, så de har tid til at eksperimentere. Hvis de ikke er færdige med at bygge bilen, kan de skubbe en tusch eller en papirskugle.
 • Før lektionen skal du selv bygge denne model. Behold den som et eksempel for at forklare eleverne, hvordan deres modeller skal virke.
 • Når bilen sendes af sted:
  • Den ene makker skal trække fremad på den gule pil og holde startrampen på plads.
  • Den anden makker placerer bilen ved siden af minifiguren. For at opnå maksimal overførsel af energi skal bilen røre den klods, der skal skubbe den.
  • Slip fjederen for at sende bilen af sted.

Differentiering

Du kan gøre denne lektion enklere ved at:

 • få eleverne til at øve sig ved kun at skubbe bunden af bilen, uden den gule boks

Du kan gøre denne lektion mere udfordrende ved at:

 • få eleverne til at ombygge startrampen for at ændre fjederens placering og se, om det forbedrer startrampens ydeevne (dvs. har startrampen overhovedet brug for en fjeder?)
 • få eleverne til at designe nye biler, der kan trille endnu længere

Idéer til videre arbejde

(Bemærk: Dette vil kræve ekstra tid).
For at styrke elevernes færdigheder i matematik kan du få dem til at bruge forskellige måleenheder til at registrere den afstand, deres bil tilbagelægger, og sammenligne dem. De kan for eksempel måle, hvor langt deres bil kører i LEGO® klodser, LEGO knopper, sko eller en anden kreativ måleenhed.

Færdigheds- og vidensmål (efter 3. klassetrin)
Måling

 • Eleven kan anslå og måle længde, tid og vægt.
 • Eleven har viden om standardiserede og ikke-standardiserede måleenheder for længde, tid og vægt samt om analoge og digitale måleredskaber.

Hjælp til lærere

Eleverne skal:

 • undersøge og forklare, hvordan kraft og friktion kan ændre en genstands hastighed og påvirke, hvor langt den kan køre i et sæbekasseløb
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential sæt (ét pr. to elever)
 • Tommestok eller lignende (én pr. elevgruppe)

Natur/teknologi (efter 2. klassetrin)

Teknologi og ressourcer

 • Eleven kan undersøge, hvordan enkle mekanismer fra hverdagen fungerer.
 • Eleven har viden om enkle mekanismer.

Natur/teknologi (efter 4. klassetrin)

Teknologi og ressourcer

 • Eleven kan designe og afprøve enkle produkter.
 • Eleven har viden om enkel produktudvikling.

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.