BricQ Motion Essential

Stafetløb

Design, byg og test mekanismer, der kan aflevere genstande til en holdkammerat, for at lave et sjovt og spændende stafetløb!

45-90 min.
Ekspert
PreK-2
U1L7.Relay.RaceThumb.png

Forbered dig

 • Gennemgå elevmaterialet online. Brug en projektor til at dele materialet med eleverne under lektionen.
 • Denne lektion er designet til at blive kørt over mindst to 45-minutters undervisningsgange. Del A omfatter første undervisningsgang, og del B omfatter den anden.
 • Sørg for, at du har behandlet begreberne skub, træk og tyngdekraft i en tidligere lektion.
 • Tag hensyn til elevernes faglige forudsætninger. Differentier lektionen for at gøre den tilgængelig for alle. Få forslag i afsnittet Differentiering nedenfor.

Del A (45 minutter)

Inddrag eleverne

(hele klassen, 10 minutter)

 • Se elevvideoen her eller via elevmaterialet online.
U1L7.EngageThumbnail.png
 • Snak om, hvad eleverne har lært om skubbe- og trækkræfter.
 • Stil spørgsmål som:
  • Hvilke modeller kan du huske, at du har bygget?
  • Hvilke fungerede bedst for dig?
  • Vil du gerne bygge nogen af dem igen?
 • Hvis eleverne har brug for lidt vejledning, kan du hjælpe dem ved at spørge:
  • Hvordan kan du bruge det, du har lært om skubbe- og trækkræfter, til at lave et stafetløb i klassen?
  • Hvordan kan man bevæge en genstand uden at røre ved den med hænderne?
  • Hvilke idéer har du til et stafetløb?
 • Fortæl eleverne, at de skal bruge det, de allerede har lært om skubbe- og trækkræfter til at lave et stafetløb i klassen. Introducer aktiviteten:
  • Fortæl eleverne, at de skal vælge en genstand, der skal bruges som den "stafet", som skal afleveres. Det kan for eksempel være et LEGO® pizzaelement eller en papirskugle.
  • Bed dem om at opfinde en mekanisme, der kan hjælpe dem med at aflevere "stafetten" med et skub eller et træk, uden at de rører ved den med hænderne.
  • Få dem til at tegne deres idé og derefter bygge den.
  • Forklar, at de som inspiration kan bruge de modeller, de har bygget i tidligere lektioner, eller opfinde noget nyt.
 • Giv hver gruppe et sæt.

Undersøg

(små grupper, 30 minutter)

 • Bed eleverne om at snakke om, tegne og navngive deres idéer, før de begynder at bygge.
 • Hver elev skal bygge deres egen mekanisme til at aflevere "stafetten" til deres makker.
 • Hvis nogle af eleverne bliver tidligt færdige med at bygge, kan de øve sig i at aflevere "stafetten", hjælpe deres makker med at færdiggøre sin model eller markere start- og mållinjen.
 • Du kan finde hjælp til byggeriet i afsnittet Tips nedenfor.

Forklar

(hele klassen, 5 minutter)

 • Saml alle eleverne for at gennemgå og tale om, hvad de har bygget.
 • Stil spørgsmål som:
  • Hvordan skubber eller trækker din model "stafetten"?
  • Hvilke modeller inspirerede dig?
  • Hvilke dele af din model er de samme som på din tegning? Hvad er anderledes?
  • Hvad kan du ændre?

Del B (45 minutter)

Inddrag eleverne

(hele klassen, 5 minutter)

 • Del elevernes tegninger fra lektionens del A ud til dem.
 • Få eleverne til at fortælle, hvad de planlægger at gøre i dag.
 • Spørg eleverne, hvad man kan gøre, hvis man går i stå. Svarene kunne være:
  • spørge en ekspert
  • spørge en ven
  • bruge byggevejledningen som inspiration

Undersøg

(små grupper, 30 minutter)

 • Lad eleverne bruge 20 minutter på at færdiggøre deres modeller. Fortæl dem efter 15 minutter, at de har 5 minutter tilbage til at lave en funktionel model.
 • Lad dem bruge 2 minutter på at teste deres modeller sammen med deres makkere.
 • Nu skal eleverne samles til et klassestafetløb.
  • Opdel klassen i to hold.
  • Bestem en rækkefølge for løbet.
  • Start stafetløbet med en 3-2-1-nedtælling.
  • Hver elev skal bruge sin mekanisme til at aflevere "stafetten" til den næste elev.
  • Hvis de taber "stafetten", kan de prøve igen.
  • Sørg for at juble højt, når "stafetten" når målstregen, for at fejre succesen.

Forklar

(hele klassen, 5 minutter)

 • Få eleverne til at fremvise og forklare deres modeller.
 • Stil spørgsmål som:
  • Hvor godt virkede din model?
  • Hvad kan du ændre for at gøre den endnu bedre?

Udbyg

(hele klassen, 5 minutter)

 • Stil spørgsmål som:
  • Hvilken del af denne lektion var sjov?
  • Hvad var udfordrende?
  • Hvilke af de andre elevers modeller inspirerede dig?
  • Hvilke andre former for stafetløb kan vi lave?
 • Giv eleverne tid til at skille deres modeller ad, sortere klodserne i bakkerne og rydde op på deres pladser.

Evaluer

(løbende gennem hele lektionen)

 • Stil vejledende spørgsmål for at få dem til at "tænke højt" og forklare deres tankeprocesser og ræsonnement bag de beslutninger, de har taget for at løse problemer under byggeriet af deres modeller.

Underviserens observationstjekliste

 • Mål elevernes evne til at beskrive, hvordan skubbe- og trækkræfter kan bevæge genstande.
 • Lav en skala, der passer til dine behov, f.eks.:
  1. Har behov for yderligere støtte
  2. Kan arbejde selvstændigt
  3. Kan hjælpe andre

Selvevaluering

 • Få hver elev til at vælge den klods, de føler bedst repræsenterer deres præstation:
  • Grøn: Jeg tror, jeg kan beskrive, hvad "skub" og "træk" betyder.
  • Blå: Jeg kan beskrive, hvad "skub" og "træk" betyder.
  • Lilla: Jeg kan beskrive og forklare, hvad "skub" og "træk" betyder, og jeg kan hjælpe en ven med også at forstå det.

Fælles evaluering

 • Eleverne skal i deres små grupper snakke om deres erfaringer med at arbejde sammen som en gruppe.
 • Tilskynd dem til at bruge udsagn som:
  • Jeg kunne godt lide, da du ...
  • Jeg vil gerne høre mere om, når du ...
45401-assessment.png

Tips

Modeltips

 • Hvis nogen af eleverne går i stå, kan du hjælpe dem ved at stille åbne spørgsmål, såsom:
  • Hvad er din idé?
  • Hvad har du prøvet?
  • Hvad kan du prøve nu?
  • Er der en model, du allerede har bygget i en anden lektion, der kan skubbe "stafetten?"
  • Nogle elever har måske idéer, der er for store at bygge inden for den tid, der er til rådighed. Få dem til at tænke over, hvordan de kan forenkle deres idé inden næste lektion. Stimuler deres kreativitet ved at forklare, at mange designere holder pause fra et projekt for at genoverveje og revidere deres planer.
  • Billederne nedenfor viser løsningseksempler. Vi anbefaler dog ikke, at du viser dem til eleverne, medmindre de har problemer med at finde på deres egne idéer, da det kan begrænse deres kreativitet.
U1L7.Relay.RaceThumb.png

Differentiering

Du kan gøre denne lektion enklere ved at:

 • få eleverne til at blande bestemte modeller (f.eks. ishockeytræningsmodellen eller startrampen til sæbekassebilen) i stedet for at bygge en helt ny model

Du kan gøre denne lektion mere udfordrende ved at:

 • tildele eleverne enten en skubbe- eller en trækmekanisme, så stafetløbet veksler mellem en genstand, der skubbes, og en genstand, der trækkes

Idéer til videre arbejde

(Bemærk: Dette vil kræve ekstra tid).
For at styrke elevernes færdigheder i matematik kan du få hvert hold til at estimere den mængde tid, i sekunder, det vil tage for dem at gennemføre deres del af løbet. Læg alle tidsestimater for hele klassen sammen for at bestemme den anslåede tid, det tager at gennemføre hele løbet. Konverter estimatet til minutter og sekunder, og sammenlign det med de faktiske stafetløbstider.

Færdigheds- og vidensmål (efter 3. klassetrin)
Måling

 • Eleven kan anslå og måle længde, tid og vægt.
 • Eleven har viden om standardiserede og ikke-standardiserede måleenheder for længde, tid og vægt samt om analoge og digitale måleredskaber.

Hjælp til lærere

Eleverne skal:

 • anvende deres viden om virkningerne af forskellige styrker af skubbe- og trækkræfter på en genstands bevægelse
 • brainstorme, tegne, designe, lave prototyper, bygge, teste, gentage, ombygge og eksperimentere for at skabe deres egen del af en større mekanisk indretning til et stafetløb
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential sæt (ét pr. to elever)

Natur/teknologi (efter 2. klassetrin)

Teknologi og ressourcer

 • Eleven kan undersøge, hvordan enkle mekanismer fra hverdagen fungerer.
 • Eleven har viden om enkle mekanismer.

Natur/teknologi (efter 4. klassetrin)

Teknologi og ressourcer

 • Eleven kan designe og afprøve enkle produkter.
 • Eleven har viden om enkel produktudvikling.

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.