BricQ Motion Essential

Sejlbil

Ohøj! Byg en sejlbil, og undersøg en usynlig skubbekraft.
Hvilket sejldesign vil fange mest vind og få din sejlbil til at køre længst?

30-45 min.
Let øvet
PreK-2
U1L6.Thumbnail.png

Forbered dig

 • Gennemgå elevmaterialet online. Brug en projektor til at dele materialet med eleverne under lektionen.
 • Lav et område til test af sejlbilerne:
  • Du skal bruge en jævn overflade ca. 3 meter lang og 1 meter bred.
  • Brug afdækningstape til at markere startlinjen.
  • Hvis du ikke har elektriske ventilatorer, skal eleverne vinke med lågene til opbevaringskasserne eller puste til deres sejl for at skabe "vind" i stedet.
 • Sørg for, at du har behandlet begrebet skub i en tidligere lektion.
 • Tag hensyn til elevernes faglige forudsætninger. Differentier lektionen for at gøre den tilgængelig for alle. Få forslag i afsnittet Differentiering nedenfor.

Inddrag eleverne

(hele klassen, 5 minutter)

 • Se elevvideoen her eller via elevmaterialet online.
U1L6.EngageThumbnail.png
 • Snak om, hvordan vinden er en kraft, der skubber og trækker, og hvordan sejl er formet til at fange denne kraft mest effektivt.
 • Stil spørgsmål som:
  • Hvordan bevæger en sejlbil sig? (Vinden skubber den).
  • Kan man se vinden? Nej, men man kan se virkningerne af vinden.
 • Hvis eleverne har brug for lidt vejledning, kan du hjælpe dem ved at spørge:
  • Hvor mange forskellige former på sejl så du i videoen?
  • Hvilken form og størrelse på et sejl tror du vil fungere bedst?
 • Fortæl eleverne, at de skal bygge en sejlbil og designe deres egne sejl.
 • Giv hver gruppe et sæt.

Undersøg

(små grupper, 30 minutter)

 • Få eleverne til at arbejde sammen to og to om at bygge modellen af sejlbilen. Bed dem om at skiftes, så den ene leder efter klodser, mens den anden bygger. De skal bytte roller efter hvert trin.
 • Du kan finde hjælp til byggeriet i afsnittet Tips nedenfor.
 • Når eleverne er færdige med at bygge, skal de designe og lave mindst 2 forskellige papirsejl, de kan teste.
 • Del 1: Bed eleverne om at forudsige, hvor langt deres sejlbil kan køre med hver type sejl. Bed dem om at sætte en klods eller en minifigur ved siden af testområdet for at markere, hvor de tror, deres sejlbil vil stoppe ved hvert forsøg. Få dem til at måle med en tommestok. Sørg for, at de registrerer deres faktiske resultater efter hvert forsøg.
 • Del 2: Når eleverne har testet alle deres sejl, skal de:
  • designe endnu et sejl hver (dvs. 2 pr. gruppe)
  • teste deres sejlbiler igen
  • bestemme, hvilken form på et sejl der er bedst, og hvorfor
 • Hvis der er tid nok, kan hele klassen køre om kap med deres foretrukne sejldesign i en "sejlbilsregatta".

Forklar

(hele klassen, 5 minutter)

 • Saml alle eleverne for at snakke om, hvad de har bygget.
 • Stil spørgsmål som:
  • Med hvilken form på sejlet blev din sejlbil skubbet længst? Hvorfor?
  • Forklar, at sejlets form og størrelse er med til at fange vinden, så sejlbilen bliver skubbet fremad, og at vindens retning kan påvirke dens bevægelse. Store sejl har et større areal, som vinden kan skubbe på, så de vil få bilen til at køre hurtigere og dermed længere end mindre sejl.

Udbyg

(hele klassen, 10 minutter)

 • Stil eleverne nogle spørgsmål for at hjælpe dem med at sammenligne styrker og svagheder ved deres sejl- og bildesign. Her er nogle forslag:
  • Med hvilket sejl blev din sejlbil skubbet længst?
  • Hvorfor tror du, det var dit bedste design? Var det formen? Størrelsen? Noget andet ved designet?
  • Hvad kunne du ændre for at gøre det endnu bedre?
 • Giv eleverne tid til at skille deres modeller ad, sortere klodserne i bakkerne og rydde op på deres pladser.

Evaluer

(løbende gennem hele lektionen)

 • Stil vejledende spørgsmål for at få dem til at "tænke højt" og forklare deres tankeprocesser og ræsonnement bag de beslutninger, de har taget for at løse problemer under byggeriet af deres modeller.

Underviserens observationstjekliste

 • Mål elevernes evne til at beskrive, hvordan forskellige sejldesigns fanger vinden, og hvordan dette påvirker, hvordan sejlene skubber bilerne.
 • Lav en skala, der passer til dine behov, f.eks.:
  1. Har behov for yderligere støtte
  2. Kan arbejde selvstændigt
  3. Kan hjælpe andre

Selvevaluering

 • Få hver elev til at vælge den klods, de føler bedst repræsenterer deres præstation:
  • Grøn: Jeg tror, jeg kan beskrive, hvad "skub" og "træk" betyder.
  • Blå: Jeg ved, jeg kan beskrive, hvad "skub" og "træk" betyder.
  • Lilla: Jeg kan beskrive og forklare, hvad "skub" og "træk" betyder, og jeg kan hjælpe en ven med også at forstå det.

Fælles evaluering

 • Eleverne skal i deres små grupper snakke om deres erfaringer med at arbejde sammen som en gruppe.
 • Tilskynd dem til at bruge udsagn som:
  • Jeg kunne godt lide, da du ...
  • Jeg vil gerne høre mere om, når du ...
45401-assessment.png

Tips

Modeltips

 • Eleverne kan bruge en saks til at klippe deres sejldesign ud eller bare rive i papiret. Få dem også til at eksperimentere med at folde papiret for at gøre det mere stift langs folden.
 • LEGO® papirclipselementerne holder sejlene på plads ved at gribe fat i toppen og bunden af sejlet. Hvis papiret er for tyndt, kan det blæse ud af clipsene. Hvis dette sker, kan papiret foldes til dobbelt eller tredobbelt tykkelse og således sidde fast.
 • Sejlene skal være mindst 15 cm høje for at passe til standardmodellen af sejlbilen. Eleverne kan også gøre deres master højere eller kortere, hvilket vil kræve, at de også justerer højden på sejlene.
 • Eleverne kan bruge en elektrisk ventilator til at skubbe sejlene, bruge låget til opbevaringskassen som håndventilator eller puste til sejlene.
 • De kan placere en minifigur med et ternet flag for at markere den afstand, deres bil kørte, efter hvert forsøg. Hvis bilen kommer længere end sidste gang, skal de flytte minifiguren for at markere det nye stoppested, og ellers skal den blive stående.

Differentiering

Du kan gøre denne lektion enklere ved at:

 • få eleverne til at teste 2 sejldesigns (begræns valgmulighederne til et rektangel og en trekant)

Du kan gøre denne lektion mere udfordrende ved at:

 • få eleverne til at bruge forskellige materialer til deres sejl (f.eks. kun LEGO® klodser eller pap) og derefter vurdere, hvordan dette påvirkede deres præstation

Idéer til videre arbejde

(Bemærk: Dette vil kræve ekstra tid).
For at styrke elevernes færdigheder i matematik kan du få dem til at bruge LEGO® klodser i kombinationer af 2, 5 eller 10 til at estimere, måle og sammenligne længden af den afstand, deres sejlbil tilbagelægger.

Færdigheds- og vidensmål (efter 3. klassetrin)
Måling

 • Eleven kan anslå og måle længde, tid og vægt.
 • Eleven har viden om standardiserede og ikke-standardiserede måleenheder for længde, tid og vægt samt om analoge og digitale måleredskaber.

Hjælp til lærere

Eleverne skal:

 • undersøge virkningerne af forskellige vindstyrkers skub på en genstand for at bevæge en sejlbil
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential sæt (ét pr. to elever)
 • 2-3 mellemstore elektriske ventilatorer (helst 1 pr. 8 elever)
 • Blyanter
 • Sakse
 • 3 stykker papir til hver gruppe
 • Tommestokke eller lignende

Natur/teknologi (efter 2. klassetrin)

Teknologi og ressourcer

 • Eleven kan undersøge, hvordan enkle mekanismer fra hverdagen fungerer.
 • Eleven har viden om enkle mekanismer.

Natur/teknologi (efter 4. klassetrin)

Teknologi og ressourcer

 • Eleven kan designe og afprøve enkle produkter.
 • Eleven har viden om enkel produktudvikling.

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.