BricQ Motion Essential

Bobslæde

Publikum jubler, mens bobslæderne suser ned ad isbanen! Hvordan bliver man den bedste?
Grib din styrthjelm, og gør dig klar til en tur på bobslæden for at finde ud af det!

30-45 min.
Let øvet
3.-5. klasse
U2L4.Thumbnail.png

Forbered dig

 • Gennemgå elevmaterialet online. Brug en projektor til at dele materialet med eleverne under lektionen.
 • Sørg for, at du har behandlet forudsigelser i en tidligere lektion.
 • Tag hensyn til elevernes faglige forudsætninger. Differentier lektionen for at gøre den tilgængelig for alle. Få forslag i afsnittet Differentiering nedenfor.

Inddrag eleverne

(hele klassen, 5 minutter)

 • Se elevvideoen her eller via elevmaterialet online.
U2L4.EngageThumbnail.png
 • Snak kort om, hvilke kræfter eleverne har set i funktion, når de har kørt på slæde eller set slæde- eller bobslædekørsel.
 • Stil spørgsmål som:
  • Hvilken kraft får bobslæden til at bevæge sig? (Skubbekraft).
  • Hvad får ellers bobslæden til at bevæge sig? (Tyngdekraften er den kraft, der trækker massen ned. Jo mere masse en genstand har, jo hurtigere vil den bevæge sig. Dette kaldes "impuls". Impulsen får en genstand i bevægelse til at forblive i bevægelse længere eller giver den mere kraft. Så hvis du tilfører masse, får du en større impuls. Og det får bobslæden til at køre længere).
 • Fortæl eleverne, at de skal bygge en bobslæde og en isbane og derefter undersøge, hvordan de kan få bobslæden til at køre længere ved at øge massen.

Undersøg

(små grupper, 30 minutter)

 • Få eleverne til at arbejde sammen to og to om at bygge bobslædemodellen. Bed dem om at skiftes, så den ene leder efter klodser, mens den anden bygger. De skal bytte roller efter hvert trin.
 • Du kan finde hjælp til byggeriet i afsnittet Tips nedenfor.
 • Få grupperne til at stoppe med at bygge efter 20 minutter, eller når alle grupper mindst har bygget bobslæden og vægtene og har bygget isbanen til og med trin 23 på side 51 i bogen med byggevejledninger.
 • Få eleverne til at teste isbanen med minifigurerne og bobslæden. Fortæl dem, at de skal holde bobslæden ved den lilla markør øverst på isbanen og give slip. De grupper, der fik bygget isbanen og startrampen færdig, kan dreje på håndtaget for at starte bobslæden.
 • Bed dem om at bruge en tommestok til at måle den afstand, bobslæden tilbagelagde fra bunden af isbanen. De skal registrere afstanden i deres elevark eller i et diagram i deres hæfter.
 • For at sikre at testen er afbalanceret, skal eleverne gentage den tre gange og bruge gennemsnitsværdien som den endelige målte afstand. Bed dem om at sætte en klods ved siden af tommestokken for at markere den tilbagelagte afstand i hver gennemkørsel.
 • Hvis eleverne ikke allerede har bygget startrampen, og hvis der er tid nok, kan du bede dem om at gøre det nu.

Forklar

(hele klassen, 10 minutter)

 • Saml alle eleverne for at snakke om, hvad de har observeret.
 • Stil spørgsmål som:
  • Hvilken kraft fik bobslæden til at køre ned ad isbanen? (Tyngdekraft).
  • Hvilke andre variabler kan få en bobslæde til at køre hurtigere og længere ned ad isbanen? (Et godt skub i starten vil hjælpe, og en tungere bobslæde har en fordel. En glat bund på bobslæden og en glat isbane vil reducere friktionen).
 • Bed eleverne om at holde minifigurerne i den ene hånd og de to sammensatte sorte klodser i den anden.
  • Spørg dem, hvad der er tungest (dvs. har størst masse), og hvad der kan køre længst.
  • Få eleverne til at bruge en klods til at markere deres forudsigelser og derefter teste, om de havde ret.
 • Bed dem om at bruge en tommestok til at måle den tilbagelagte afstand og derefter at udfylde deres diagrammer.
 • Bed dem om at sammenligne den tunge klods med de sorte klodser, de lige har testet.
 • Få eleverne til at bruge endnu en klods til at markere deres forudsigelser og igen teste, om de havde ret.
 • Du kan f.eks. spørge:
  • Hvordan er den anderledes? (Vægt/masse).
  • Hvordan er den ligedan? (Volumen, farve).
  • Vil den komme længere? (Det bør den, men hvis overfladen ikke er jævn, vil det skabe mere friktion, og den tilbagelagte afstand vil være kortere).
U2L4.01.png

Udbyg

(hele klassen, 5 minutter)

 • Saml alle elever for at gennemgå og tale om deres eksperimenter.
 • Stil spørgsmål som:
  • Genkendte du nogen mønstre i bobslædens bevægelse, da du ændrede massen? (Den tungeste masse kørte længst).
  • Kunne du forudsige, hvad der ville ske?
 • Giv eleverne tid til at skille deres modeller ad, sortere klodserne i bakkerne og rydde op på deres pladser.

Evaluer

(løbende gennem hele lektionen)

 • Få dem til at undersøge modellens bevægelse, mens de bygger den. Stil spørgsmål som:

  • Kan du finde håndsvinget?
  • Hvad sker der, når du drejer på det?
  • Hvor mange omdrejninger skal der til for at vippe toppen af isbanen?
 • Stil vejledende spørgsmål for at få dem til at "tænke højt" og forklare deres tankeprocesser og ræsonnement bag de beslutninger, de tager for at løse problemer under byggeriet af deres modeller.

Underviserens observationstjekliste

 • Mål elevernes evne til at beskrive mønsteret i en genstands bevægelse, og hvordan dette mønster kan bruges til at forudsige fremtidig bevægelse.
 • Lav en skala, der passer til dine behov. For eksempel:
  1. Har behov for yderligere støtte
  2. Kan arbejde selvstændigt
  3. Kan hjælpe andre

Selvevaluering

 • Få hver elev til at vælge den klods, de føler bedst repræsenterer deres præstation:
  • Grøn: Jeg tror, jeg kan genkende et mønster i bobslædens bevægelse.
  • Blå: Jeg ved, jeg kan genkende et mønster i bobslædens bevægelse.
  • Lilla: Jeg kan genkende et mønster i bobslædens bevægelse, bruge dette mønster til at forudsige fremtidig bevægelse, og jeg kan hjælpe en ven med også at forstå det.

Fælles evaluering

 • Eleverne skal i deres teams snakke om deres erfaringer med at arbejde sammen.
 • Tilskynd dem til at bruge udsagn som:
  • Jeg kunne godt lide, da du ...
  • Jeg vil gerne høre mere om, hvordan du ...
45401-assessment.png

Tips

Modeltips

 • For at teste deres modeller skal eleverne bruge en jævn, flad overflade på mindst en meter. Ideelt set skal alle teste på den samme overflade, da resultaterne vil variere på træ, fliser, papir, tæppe osv., da de har forskellige friktionskoefficienter.
 • Eleverne kan bruge et stykke tape eller et mærke på bordet eller gulvet til at markere, hvor isbanen skal stå, for at sikre, at den står det samme sted, hver gang de tester.

Differentiering

Du kan gøre denne lektion enklere ved at:

 • få eleverne til at arbejde med kun bobslæden og den tunge klods (dvs. ikke bygge længere end til trin 23 på side 51)

Du kan gøre denne lektion mere udfordrende ved at:

 • bede eleverne om selv at bygge noget, der kan få bobslæden til at køre længere (f.eks. en tungere bobslæde, noget, der reducerer friktionen [f.eks. hjul], en højere isbane eller noget til at skubbe øverst oppe)
 • få eleverne til at designe og bygge noget til at skubbe deres bobslæder i gang med et tilløb på toppen af isbanen
  • I bobslædekonkurrencer optimerer vinderne deres masse og starter med det hårdeste og hurtigste skub øverst på banen. Efter at have lært om masse kan eleverne forsøge at lave noget, der kan give et hårdt skub for at få deres bobslæder til at køre endnu længere.

Idéer til videre arbejde

(Bemærk: Dette vil kræve ekstra tid).
For at styrke elevernes færdigheder i matematik kan du få dem til at veje de forskellige bobslædekonfigurationer. Få dem til at lave et diagram, hvor den lodrette akse er vægten af de forskellige bobslæder, og den vandrette akse er den afstand, bobslæderne tilbagelægger. Bed dem om at gentage hver test fem gange og derefter markere resultaterne i deres diagrammer ved hjælp af en prik. Snak om, hvor meget variation de observerede, og om forholdet mellem vægten og den tilbagelagte afstand.

Færdigheds- og vidensmål (efter 6. klassetrin)
Statistik

 • Eleven kan gennemføre og præsentere egne statistiske undersøgelser.
 • Eleven har viden om metoder til at behandle og præsentere data, herunder med digitale værktøjer.

Hjælp til lærere

Eleverne skal:

 • undersøge, hvordan tyngdekraften påvirker bobslædens bevægelse baseret på massen
 • observere et mønster og lave forudsigelser
 • forstå forskellen mellem masse og volumen
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential sæt (ét pr. to elever)
 • Afdækningstape
 • Tommestokke eller lignende (én pr. gruppe)

Natur/teknologi (efter 4. klassetrin)

Teknologi og ressourcer

 • Eleven kan designe og afprøve enkle produkter.
 • Eleven har viden om enkel produktudvikling.

Natur/teknologi (efter 6. klassetrin)

Stof og energi

 • Eleven kan gennemføre undersøgelser af energiformer.
 • Eleverne har viden om energiformer.

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.