BricQ Motion Essential

Jublende publikum

Eleverne skal udforske den tekniske designproces i dette endelige projekt, som tester deres viden om kræfter i balance og ubalance.

Løbet er næsten ovre. Løberne kommer rundt om det sidste sving, de kan se målstregen, og publikum går amok!

45-90 min.
Ekspert
3.-5. klasse
Hybrid
U2L7.Thumbnail.png

Forbered dig

 • Gennemgå elevmaterialet online. Brug en projektor til at dele materialet med eleverne under lektionen.
 • Denne lektion er designet til at blive kørt over mindst to 45-minutters lektioner. Del A omfatter første undervisningsgang, og del B omfatter den anden.
 • Sørg for, at du har behandlet de relevante begreber (dvs. enkle mekanismer, mønstre i bevægelse og kræfter i balance og ubalance) i en tidligere lektion.
 • Tag hensyn til elevernes faglige forudsætninger. Differentier lektionen for at gøre den tilgængelig for alle. Få forslag i afsnittet Differentiering nedenfor.

Del A (45 minutter)

Inddrag eleverne

(hele klassen, 5 minutter)

 • Se elevvideoen her eller via elevmaterialet online.
U2L7.EngageThumbnail.png
 • Snak kort om, hvad eleverne observerede i videoen, da folk fejrede sejren.
 • Stil spørgsmål som:
  • Hvordan bevægede folk sig? (Hoppede, vinkede, gav en highfive).
  • Tænk tilbage på mekanismerne i tidligere lektioner. Hvordan kan du bruge det, du allerede har lært om kræfter og bevægelse, til at skabe mekanismer, der efterligner nogle af disse handlinger?
 • Fortæl eleverne, at de skal designe og bygge en eller flere mekanismer for at lave et automatiseret jublende publikum.

Undersøg

(små grupper, 30 minutter)

 • Bed eleverne om at opfinde en mekanisme, der repræsenterer et jublende publikum eller en fejring.
 • Få dem til at tegne og bygge deres idéer.
 • Forklar, at de som inspiration kan bruge de modeller, de har bygget i tidligere lektioner, eller opfinde noget nyt.
 • Tilskynd dem til at lave modeller med så mange indbyrdes forbundne bevægelige dele som muligt.
 • Bed eleverne om at tale om og tegne deres idéer, før de begynder at bygge.
 • Hver elev bør bygge sin egen mekanisme.
 • Du kan finde hjælp til byggeriet i afsnittet Tips nedenfor.

Forklar

(hele klassen, 5 minutter)

 • Saml alle eleverne for at gennemgå og tale om, hvad de har bygget.
 • Stil spørgsmål som:
  • Hvordan fejrer din model en sejr?
  • Hvilke modeller inspirerede dig?
  • Hvilke dele af din model er de samme som på din tegning? Hvad er anderledes?
  • Hvad kan du ændre?
 • Hvis du skal bruge klodserne i en anden klasse, kan du tage et billede af hver gruppes model, som de kan bruge som reference næste gang, og derefter bede eleverne om at skille deres modeller ad og rydde op. Hvis du ikke skal bruge klodserne i en anden klasse, kan du få eleverne til forsigtigt at sætte deres modeller væk indtil næste gang.

Del B (45 minutter)

Inddrag eleverne

(hele klassen, 5 minutter)

 • Del elevernes tegninger eller modeller fra lektionens del A ud til dem.
 • Få eleverne til at dele, hvad de planlægger at gøre i dag for at forfine, forbedre og færdiggøre deres modeller.
 • Spørg eleverne, hvad man kan gøre, hvis man går i stå. Svarene kunne være:
  • spørge en klassekammerat i en anden gruppe til råds
  • bruge byggevejledningen som inspiration

Undersøg

(små grupper, 30 minutter)

 • Lad eleverne bruge 20 minutter på at færdiggøre deres modeller. Fortæl dem efter 15 minutter, at de har 5 minutter tilbage til at lave en funktionel model.
 • Lad dem bruge 2 minutter på at teste deres modeller sammen med deres makkere.
 • Hvis nogle af eleverne blev hurtigere færdige med at bygge, kan de markere start- og målstregen – ca. 125 cm fra hinanden – til et minifigurløb.
 • Nu skal eleverne samles til én stor klassefejring!

Forklar

(hele klassen, 5 minutter)

 • Få eleverne til at forklare deres modeller.
 • Stil spørgsmål som:
  • Hvor godt virkede din model?
  • Hvad kan du ændre for at gøre den endnu bedre?

Udbyg

(hele klassen, 5 minutter)

 • Stil spørgsmål som:
  • Hvilken del af denne lektion var sjov?
  • Hvad var mest udfordrende?
  • Hvilke af de andre elevers modeller inspirerede dig?
 • Giv eleverne tid til at skille deres modeller ad, sortere klodserne i bakkerne og rydde op på deres pladser.

Evaluer

(løbende gennem hele lektionen)

 • Stil vejledende spørgsmål for at få dem til at "tænke højt" og forklare deres tankeprocesser og ræsonnement bag de beslutninger, de har taget for at løse problemer under byggeriet af deres modeller.

Underviserens observationstjekliste

 • Mål elevernes evne til at beskrive de kræfter, deres modeller benytter sig af.
 • Lav en skala, der passer til dine behov. For eksempel:
  1. Har behov for yderligere støtte
  2. Kan arbejde selvstændigt
  3. Kan hjælpe andre

Selvevaluering

 • Få hver elev til at vælge den klods, de føler bedst repræsenterer deres præstation:
  • Grøn: Jeg tror, jeg kan beskrive de kræfter, min model benytter sig af.
  • Blå: Jeg ved, jeg kan beskrive de kræfter, min model benytter sig af.
  • Lilla: Jeg kan beskrive og forklare de kræfter, min model benytter sig af, og jeg kan hjælpe en ven med også at forstå det.

Fælles evaluering

 • Eleverne skal i deres teams snakke om deres erfaringer med at arbejde sammen.
 • Tilskynd dem til at bruge udsagn som:
  • Jeg kunne godt lide, da du ...
  • Jeg vil gerne høre mere om, hvordan du ...
45401-assessment.png

Tips

Modeltips

 • Hvis nogen af eleverne går i stå, kan du hjælpe dem ved at stille åbne spørgsmål, såsom:
  • Hvad er din idé?
  • Hvad har du allerede prøvet?
  • Hvad kan du prøve nu?
  • Er der en model, du allerede har bygget i en anden lektion, der kan få noget til at hoppe eller vinke?
 • Nogle elever har måske idéer, der er for store at bygge inden for den tid, der er til rådighed. Få dem til at tænke over, hvordan de kan forenkle deres idé inden næste lektion. Stimuler deres kreativitet ved at forklare, at mange designere holder pause fra et projekt for at genoverveje og revidere deres planer.
 • Billederne nedenfor viser løsningseksempler. Vi anbefaler dog ikke, at du viser dem til eleverne, medmindre de har problemer med at finde på deres egne idéer, da det kan begrænse deres kreativitet.
U2L7.Thumbnail.png

Differentiering

Du kan gøre denne lektion enklere ved at:

 • få eleverne til at starte med at undersøge knastskivemekanismen på side 2 i bogen med byggevejledninger

Du kan gøre denne lektion mere udfordrende ved at:

 • give hver gruppe to mekanismer fra side 2-3 i bogen med byggevejledninger og udfordre dem til at kombinere begge mekanismer i én model

Idéer til videre arbejde

(Bemærk: Dette vil kræve ekstra tid).
For at styrke elevernes færdigheder i faglig kommunikation kan de hver især lave en præsentation om, hvad de har lært i denne lektion, og fremlægge den for klassen.

Færdigheds- og vidensmål (efter 6. klassetrin)
Ordkendskab

 • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig med brug af naturfaglige og teknologiske fagord og begreber.
 • Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber.

1:1 Hybrid læring

Download lektionsplanen til det personlige læringssæt fra ressourcerne til hybrid læring.

Hjælp til lærere

Eleverne skal:

 • brainstorme, tegne, designe, lave prototyper, bygge, teste, gentage, ombygge og eksperimentere for at lave deres egne mekanismer
 • anvende deres viden om årsag og virkning og kræfter i balance og ubalance til at bygge et jublende publikum med animerede minifigurer
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential sæt (ét pr. to elever)

Natur/teknologi (efter 4. klassetrin)

Teknologi og ressourcer

 • Eleven kan designe og afprøve enkle produkter
 • Eleven har viden om enkel produktudvikling.

Natur/teknologi (efter 6. klassetrin)

Teknologi og ressourcer

 • Eleven kan udvikle enkle produkter.
 • Eleven har viden om udvikling og vurdering af produkter.

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.