BricQ Motion Essential

Frikast

Undersøg en basketballs bevægelse, når du scorer et trepointsskud. Kan du lave et perfekt skud hver gang?

30-45 min.
Let øvet
3.-5. klasse
Hybrid
U2L3.01.png

Forbered dig

 • Gennemgå elevmaterialet online. Brug en projektor til at dele materialet med eleverne under lektionen.
 • Sørg for, at du har behandlet måder at genkende mønstre i bevægelse på i en tidligere lektion.
 • Tag hensyn til elevernes faglige forudsætninger. Differentier lektionen for at gøre den tilgængelig for alle. Få forslag i afsnittet Differentiering nedenfor.

Inddrag eleverne

(hele klassen, 5 minutter)

 • Se elevvideoen her eller via elevmaterialet online.
U2L3.EngageThumbnail.png
 • Snak kort om, hvilke kræfter eleverne har set i funktion, når de spiller f.eks. basketball eller volleyball.
 • Stil spørgsmål som:
  • Hvilken eller hvilke kræfter får bolden til at bevæge sig? (Skubbekraft/trækkraft).
  • Hvilken kraft får bolden til at komme ned igen? (Tyngdekraft).
  • Hvad er en trepointsscoring? (En trepointsscoring er en scoring med et skud taget uden for trepointslinjen).
 • Fortæl eleverne, at de skal bygge en basketballmodel, som de skal bruge i eksperimenter til at genkende et mønster i en bolds bevægelse.
 • Giv hver gruppe et sæt.

Undersøg

(små grupper, 25 minutter)

 • Få eleverne til at arbejde sammen to og to for at bygge frikastmodellen. Bed dem om at skiftes, så den ene leder efter klodser, mens den anden bygger. De skal bytte roller efter hvert trin.
 • Du kan finde hjælp til byggeriet i afsnittet Tips nedenfor.

Eksperiment 1:

 • Få eleverne til at teste deres modeller for at se, om de kan score med modellen indstillet til drejeposition 1, kasteafstand 2 og kurvehøjde 1 på de blå nummererede fliser.
 • Bed dem om at registrere resultaterne i deres elevark.
  • Nu skal de prøve at score igen ved at øge kasteafstanden til position 4, 6 og 8.
  • Mind dem om at registrere resultaterne af hver test.

Forklar

(hele klassen, 10 minutter)

 • Saml alle eleverne for at snakke om, hvad de har lært.
 • Stil spørgsmål som:
  • Hvornår var kraften i balance/ubalance? (Når kastearmen er i ro, er kraften i balance. Når den slippes, falder den tunge klods, og boldens kraft kommer i ubalance. Kraften forbliver i ubalance, indtil bolden og kastearmen er holdt op med at bevæge sig).
  • Hvad får den tunge klods til at falde? (Tyngdekraft).
  • Hvorfor kunne du score hver gang, da kurvehøjden var indstillet til position 1?
  • Hvad tror du der ville ske, hvis du gjorde kurvehøjden større?

Eksperiment 2:

 • Bed nu eleverne om at indstille kurvehøjden til position 2 og forsøge at score fra kasteafstand 2, 4, 6 og 8.
  • Bed dem om at registrere resultaterne af hvert forsøg i den anden kolonne i skemaet i deres elevark.
  • Få dem til at forudsige, hvor langt væk fra de kan score, hver gang de ændrer kurvehøjden, ved at markere deres forudsigelser i skemaet med et "X".
  • Hvis de gør kolonnen færdig eller ikke længere kan score, skal de hæve kurvehøjden til position 3, 4 osv., og fortsætte med at registrere deres resultater i skemaet, indtil de ikke længere kan score.

Udbyg

(hele klassen, 5 minutter)

 • Saml alle eleverne for at gennemgå og tale om deres eksperimenter.
 • Stil spørgsmål som:
  • Hvilke mønstre kunne du genkende i boldens bevægelse, når afstanden blev ændret for hver kurvehøjde? (Efterhånden som afstanden og højden blev større, blev det vanskeligere at score).
  • Tag skemaet, og kig dig omkring i lokalet. Hvordan ser dit skema ud i forhold til dine klassekammeraters?
  • Kunne du forudsige, hvad der ville ske?
 • Giv eleverne tid til at skille deres modeller ad, sortere klodserne i bakkerne og rydde op på deres pladser.
U2L3.01.png

Vidste du, at LEGO Koncernen nu fremstiller nogle LEGO® elementer af plantebaseret plast? Visse elementer, såsom træer, blade, dragevinger og basketballkurve, er nu lavet af sukkerrør fra bæredygtige kilder. I 2030 vil alle LEGO elementer være fremstillet af materialer fra bæredygtige kilder.

Evaluer

(løbende gennem hele lektionen)

 • Stil vejledende spørgsmål for at få dem til at "tænke højt" og forklare deres tankeprocesser og ræsonnement bag de beslutninger, de tager for at løse problemer under byggeriet af deres modeller.

Underviserens observationstjekliste

 • Mål elevernes evne til at beskrive mønsteret i en genstands bevægelse, og hvordan dette mønster kan bruges til at forudsige fremtidig bevægelse.
 • Lav en skala, der passer til dine behov. For eksempel:
  1. Har behov for yderligere støtte
  2. Kan arbejde selvstændigt
  3. Kan hjælpe andre

Selvevaluering

 • Få hver elev til at vælge den klods, de føler bedst repræsenterer deres præstation:
  • Grøn: Jeg tror, jeg kan genkende et mønster i boldens bevægelse.
  • Blå: Jeg kan genkende et mønster i boldens bevægelse.
  • Lilla: Jeg kan genkende et mønster i boldens bevægelse, bruge dette mønster til at forudsige dens fremtidige bevægelse, og jeg kan hjælpe en ven med også at forstå det.

Fælles evaluering

 • Eleverne skal i deres teams snakke om deres erfaringer med at arbejde sammen.
 • Tilskynd dem til at bruge udsagn som:
  • Jeg kunne godt lide, da du ...
  • Jeg vil gerne høre mere om, hvordan du ...
45401-assessment.png

Tips

Modeltips

 • Vis eleverne, hvordan de tæller knopperne på pladerne for at hjælpe dem med at placere klodserne korrekt. Understreg, at de skal være opmærksomme på, hvor de to gule understøtninger til kastearmene placeres på den hvide plade.
 • Forklar, at de røde aksler angiver de variabler, der kan justeres på modellen (dvs. kurvehøjden, kasteafstanden og drejepositionen).
 • Nævn, at afstanden mellem kurven og kastearmen kan øges ved at dreje håndsvinget i midten af modellen.
 • Fremhæv, at snoren på bolden sørger for, at den er fastgjort til modellen.
U2L3.01.png

Differentiering

Du kan gøre denne lektion enklere ved at:

 • få eleverne til at forsøge kun at score fra afstandsposition 2, 4 og 6.

Du kan gøre denne lektion mere udfordrende ved at:

 • bede eleverne om at ændre drejepunktet til "2" og derefter registrere deres observationer i et nyt skema
 • få eleverne til at indstille kurvehøjden til "5" og udfordre dem til at ændre deres modeller til at lave en trepointsscoring fra en hvilken som helst afstand mellem 1 og 8 – dette vil indebære frit byggeri

Idéer til videre arbejde

(Bemærk: Dette vil kræve ekstra tid).
For at styrke deres færdigheder i matematik og undersøge konventionelle måleenheder kan eleverne holde en lineal op mod deres modeller, når de ændrer variablerne.

Færdigheds- og vidensmål (efter 6. klassetrin)
Algebra

 • Eleven kan anvende variabler til at beskrive enkle sammenhænge.
 • Eleven har viden om variablers rolle i beskrivelse af sammenhænge.

1:1 Hybrid læring

Download lektionsplanen til det personlige læringssæt fra ressourcerne til hybrid læring.

Hjælp til lærere

Eleverne skal:

 • observere og måle en genstands bevægelse for at kunne genkende et mønster
 • registrere og bruge data til at foretage forudsigelser
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential sæt (ét pr. to elever)

Natur/teknologi (efter 4. klassetrin)

Teknologi og ressourcer

 • Eleven kan designe og afprøve enkle produkter.
 • Eleven har viden om enkel produktudvikling.

Natur/teknologi (efter 6. klassetrin)

Stof og energi

 • Eleven kan gennemføre undersøgelser af energiformer.
 • Eleverne har viden om energiformer.

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.