Frikast

Se spillet

 • Hvilke kræfter kunne du se i funktion, da spilleren scorede et frikast i videoen?
 • Hvilken eller hvilke kræfter får bolden til at bevæge sig?
 • Hvilken kraft får bolden til at komme ned igen?
 • Hvad er et trepointsskud?
U2L3.EngageThumbnail.png

Byg banen

 • Bog "B" med byggevejledninger, side 20-38
U2L3.01.png

Prøv det!

Eksperiment 1:

 • Indstil drejepositionen til 1, kasteafstanden til 2 og kurvehøjden til 1 på de blå nummererede fliser.
 • Prøv at score!
 • Registrer dit resultat på grafen i dit elevark.
 • Drej nu håndsvinget for at sætte kasteafstanden op til position 4, 6 og 8.
 • Prøv at score, og registrer dine resultater i skemaet.

Find mønsteret!

Eksperiment 2:

 • Ændr kurvehøjden og kasteafstanden til position 2, og prøv at score.
 • Registrer resultatet i elevarket.
 • Drej nu håndsvinget for at sætte kasteafstanden op til position 4, 6 og 8.
 • Registrer dine resultater.
 • Hvad så du?
 • Hæv nu kurven til position 3, og gentag eksperimentet.

Hvad så du?

 • Hvilke kræfter kunne du observere?
 • Så du nogen mønstre?
45401-assessment.png