BricQ Motion Essential

Racerbil

Lyset skifter fra rød til grøn, og så af sted! Valgte dit pit-mandskab de rigtige hjul? Vinder dit hold?

30-45 min.
Begynder
3.-5. klasse
U2L2.Thumbnail.png

Forbered dig

 • Gennemgå elevmaterialet online. Brug en projektor til at dele materialet med eleverne under lektionen.
 • Sørg for, at du har behandlet måder at genkende mønstre i bevægelser på i en tidligere lektion.
 • Tag hensyn til elevernes faglige forudsætninger. Differentier lektionen for at gøre den tilgængelig for alle. Få forslag i afsnittet Differentiering nedenfor.

Inddrag eleverne

(hele klassen, 5 minutter)

 • Se elevvideoen her eller via elevmaterialet online.
U2L2.EngageThumbnail.png
 • Snak kort om, hvilke kræfter eleverne så i funktion, da de så racerløbet i videoen.
 • Stil spørgsmål som:
  • Hvilken kraft får en racerbil til at bevæge sig? (Reaktionskraften eller aksialkraften indvirker på bilens hjul for at få dem til at bevæge sig. Dette kommer fra motoren eller noget andet, der skubber bilen fremad).
  • Hvilken kraft får racerbilen til at stoppe? (Friktionskraften fjerner energien fra bilen og bremser farten, når den triller på hjulene. Dette kaldes "rullemodstand").
  • Hvad kan få bilen til at køre hurtigere eller langsommere? (Hvis massen og overfladefriktionen reduceres, kan bilen køre hurtigere. Hvis massen og overfladefriktionen øges, bremses bilens fart).
 • Fortæl eleverne, at de skal bygge en racerbilsmodel og startrampe og derefter eksperimentere for at genkende et mønster i bilens bevægelse.
 • Giv hver gruppe et sæt.

Undersøg

(små grupper, 25 minutter)

 • Få eleverne til at arbejde sammen to og to om at bygge racerbilsmodellen. Bed dem om at skiftes, så den ene leder efter klodser, mens den anden bygger. De skal bytte roller efter hvert trin.
 • Du kan finde hjælp til byggeriet i afsnittet Tips nedenfor.

Eksperiment 1:

 • Få eleverne til at teste deres biler med de mellemstore gule hjul for at se, hvor langt de kan køre. Fortæl dem, at de skal trække startrampen tilbage til position 5 og derefter give slip.
  • Bed dem om at registrere resultatet i deres elevark.

Eksperiment 2:

 • Nu skal eleverne teste deres biler med små grå hjul og de store hvide hjul.
  • Mind dem om at registrere resultaterne af hver test.
  • Mens de tester og registrerer deres observationer, kan du opfordre dem til at forudsige, hvor langt de tror, hver bil kører, ved at sætte en klods ved siden af banen.

Forklar

(hele klassen, 10 minutter)

 • Saml alle eleverne for at snakke om, hvad de har lært.
 • Stil spørgsmål som:
  • Hvad kunne du se, da du prøvede de forskellige hjul? (De mindre hjul kørte ikke så langt som de større hjul. Det skyldes, at de mindre hjul roterer hurtigere på akslen end de større hjul, hvilket skaber mere friktion).
  • Hvordan kan du få din bil til at nå så langt som muligt? (Svarene bør omfatte at trække fjederen helt tilbage, reducere vægten, bruge de større hjul og sende bilen af sted på en jævn overflade).

Udbyg

(hele klassen, 5 minutter)

 • Saml alle eleverne for at gennemgå og tale om deres eksperimenter.
 • Stil spørgsmål som:
  • Hvilke mønstre kunne du genkende i bilens bevægelse, da du ændrede størrelsen på hjulene?
  • Kunne du forudsige, hvad der ville ske?
 • Når de har testet alle hjulstørrelserne, kan du få dem til at tilpasse deres biler ved hjælp af de sidste klodser i sættet.
 • Giv eleverne tid til at skille deres modeller ad, sortere klodserne i bakkerne og rydde op på deres pladser.
U2L2.02.png

Evaluer

(løbende gennem hele lektionen)

 • Stil vejledende spørgsmål for at få dem til at "tænke højt" og forklare deres tankeprocesser og ræsonnement bag de beslutninger, de tager for at løse problemer under byggeriet af deres modeller.

Underviserens observationstjekliste

 • Mål elevernes evne til at beskrive mønsteret i en genstands bevægelse, og hvordan dette mønster kan bruges til at forudsige fremtidig bevægelse.
 • Lav en skala, der passer til dine behov. For eksempel:
  1. Har behov for yderligere støtte
  2. Kan arbejde selvstændigt
  3. Kan hjælpe andre

Selvevaluering

 • Få hver elev til at vælge den klods, de føler bedst repræsenterer deres præstation:
  • Grøn: Jeg tror, jeg kan genkende et mønster i bilens bevægelse.
  • Blå: Jeg ved, jeg kan genkende et mønster i bilens bevægelse.
  • Lilla: Jeg kan genkende et mønster i bilens bevægelse, bruge dette mønster til at forudsige fremtidig bevægelse, og jeg kan hjælpe en ven med også at forstå det.

Fælles evaluering

 • Eleverne skal i deres teams snakke om deres erfaringer med at arbejde sammen.
 • Tilskynd dem til at bruge udsagn som:
  • Jeg kunne godt lide, da du ...
  • Jeg vil gerne høre mere om, hvordan du ...
45401-assessment.png

Tips

Modeltips

 • Vis eleverne, hvordan de tæller knopperne på pladerne som hjælp til at placere klodserne korrekt. Understreg, at de skal være opmærksomme på placeringen af den nummererede flise og markøren på startrampen.
 • For at starte bilen skal eleverne trække startrampen tilbage til position 5, placere bilen mod den flade skubbeplade og derefter give slip.
 • Bed eleverne om ikke at sætte hjulene for stramt på, fordi den ekstra friktion vil bremse bilens fart.

Differentiering

Du kan gøre denne lektion enklere ved at:

 • få eleverne til kun at prøve de mellemstore gule hjul og de store hvide hjul

Du kan gøre denne lektion mere udfordrende ved at:

 • få eleverne til at tilføje en tung klods for at se, om det ændrer bilens adfærd
 • få eleverne til at prøve at sende bilerne af sted, når startrampen kun er trukket halvvejs tilbage (position 3)
  • Kan de forudsige, hvor bilen vil stoppe, baseret på deres observationer i eksperiment 1 og 2?

Idéer til videre arbejde

(Bemærk: Dette vil kræve ekstra tid).
For at styrke elevernes færdigheder i matematik kan du få dem til at bruge standardenheder til at estimere og derefter måle massen på genstandene fra sættet (f.eks. den tunge klods 53 g, store hjul 16 g, mellemstore hjul 6 g).

Færdigheds- og vidensmål (efter 6. klassetrin)
Ræsonnement og tankegang

 • Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende arbejde.
 • Eleven har viden om enkle ræsonnementer knyttet til undersøgende arbejde, herunder undersøgende arbejde med digitale værktøjer.

Hjælp til lærere

Eleverne skal:

 • tilpasse en racerbil for at udforske forskellige variabler, såsom masse og rullemodstand, for at se, hvis bil kan nå længst
 • registrere data og bruge dem til at foretage forudsigelser og genkende mønstre
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential sæt (ét pr. to elever)
 • Tommestokke eller lignende (én pr. gruppe)

Natur/teknologi (efter 4. klassetrin)

Teknologi og ressourcer

 • Eleven kan designe og afprøve enkle produkter.
 • Eleven har viden om enkel produktudvikling.

Natur/teknologi (efter 6. klassetrin)

Stof og energi

 • Eleven kan gennemføre undersøgelser af energiformer.
 • Eleverne har viden om energiformer.

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.