BricQ Motion Essential

Atletik

Hvad er du bedst til? At løbe, hoppe eller kaste? Lad os komme ud på banen og finde ud af det!

30-45 min.
Begynder
3.-5. klasse
Hybrid
U2L1.TrackandField.Thumbnail.png

Forbered dig

 • Gennemgå elevmaterialet online. Brug en projektor til at dele materialet med eleverne under lektionen.
 • Sørg for, at du har behandlet de relevante begreber (dvs. skubbe- og trækkræfter) i en tidligere lektion.
 • Tag hensyn til elevernes faglige forudsætninger. Differentier lektionen for at gøre den tilgængelig for alle. Få forslag i afsnittet Differentiering nedenfor.

Inddrag eleverne

(hele klassen, 5 minutter)

 • Se elevvideoen her eller via elevmaterialet online.
U2L1.EngageThumbnail.png
 • Snak kort om, hvilke kræfter der er involveret i løb, spring og kast i atletik.
 • Stil spørgsmål som:
  • Hvilke kræfter er nødvendige for at få atleterne til at bevæge sig, når de laver atletik? (Atleter skubber med deres kroppe og bruger deres muskler til at løbe, hoppe og kaste).
 • Fortæl eleverne, at de skal bygge en mekanisme, der kan repræsentere en atletikdisciplin. Forklar, at de ikke får en byggevejledning, men i stedet kan bruge billederne på side 2-3 i deres bog med byggevejledninger som hjælp.
 • Fortæl dem, at hver gruppe:
  • kan kopiere de modeller, der er vist på billederne på side 2-3 i bogen med byggevejledninger, udvide dem eller finde på deres egne designs.
  • skal forsøge at lave mindst to modeller af atletikdiscipliner med bevægelige dele.
 • Fordel sæt til alle grupper.

Undersøg

(små grupper, 30 minutter)

 • Få eleverne til at arbejde sammen to og to om at designe og bygge deres modeller.
 • Bemærk: Der er ikke specifikke byggevejledninger til denne lektion. Eleverne kan dog se billederne på side 2-3 i bogen med byggevejledninger for at få inspiration. De må også gerne designe deres egne modeller.
 • Du kan finde hjælp til byggeriet i afsnittet Tips nedenfor.
 • Når eleverne er færdige med at bygge, skal de teste deres modeller.
45401_ModDetail_32.png

Forklar

(hele klassen, 5 minutter)

 • Saml alle eleverne for at snakke om, hvad de har bygget.
 • Stil spørgsmål som:
  • Hvordan viste dine modeller de discipliner, du har valgt? (F.eks. bevæge sig hurtigt, få noget til at hoppe osv.).
  • Hvilke kræfter eller typer af kræfter benytter din model sig af? (F.eks. skub, træk, balance, ubalance, tyngdekraft).

Udbyg

(hele klassen, 5 minutter)

 • Hvis der er tid nok, skal eleverne prøve hinandens modeller.
 • Giv eleverne tid til at skille deres modeller ad, sortere klodserne i bakkerne og rydde op på deres pladser.

Evaluer

(løbende gennem hele lektionen)

 • Stil vejledende spørgsmål for at få dem til at "tænke højt" og forklare deres tankeprocesser og ræsonnement bag de beslutninger, de tog for at løse problemer under udfordringerne.

Underviserens observationstjekliste

 • Mål elevernes evne til at beskrive de kræfter, deres modeller benytter sig af.
 • Lav en skala, der passer til dine behov. For eksempel:
  1. Har behov for yderligere støtte
  2. Kan arbejde selvstændigt
  3. Kan hjælpe andre

Selvevaluering

 • Få hver elev til at vælge den klods, de føler bedst repræsenterer deres præstation:
  • Grøn: Med lidt hjælp kan jeg beskrive de kræfter, min model benytter sig af.
  • Blå: Jeg kan beskrive de kræfter, min model benytter sig af.
  • Lilla: Jeg kan beskrive og forklare de kræfter, min model benytter sig af, og jeg kan hjælpe en ven med også at forstå det.

Fælles evaluering

 • Eleverne skal i deres teams snakke om deres erfaringer med at arbejde sammen.
 • Tilskynd dem til at bruge udsagn som:
  • Jeg kunne godt lide, da du ...
  • Jeg vil gerne høre mere om, hvordan du ...
45401-assessment.png

Tips

Modeltips

 • Dette billede viser fire modeller, som eleverne kan bruge som inspiration.
U2L1.TrackandField.Thumbnail.png

Differentiering

Du kan gøre denne lektion enklere ved at:

 • tildele hver gruppe en specifik inspirationsmodel, de kan bygge som udgangspunkt
 • Knastarmen og tandhjulssættet er gode modeller, fordi disse mekanismer nemt kan få noget til at bevæge sig

Du kan gøre denne lektion mere udfordrende ved at:

 • få eleverne til at dekorere modellerne og give dem personlighed med de ekstra klodser for at give dem et sportstema
 • vælge et tilfældigt element og udfordre eleverne til at finde en måde at bruge det på i en model
 • udfordre eleverne til at kombinere to eller flere forskellige mekanismer i en enkelt kompleks model

Idéer til videre arbejde

(Bemærk: Dette vil kræve ekstra tid).
Eleverne kan beregne den mængde plads, deres modeller skal bruge på en bord-atletikbane, ved at gange længden af siderne for at finde arealet. Få dem til at regne ud, hvor stor bord-atletikbanen skal være for at have plads til alles modeller.

Færdigheds- og vidensmål (efter 6. klassetrin)
Måling

 • Eleven kan anslå og bestemme omkreds og areal.
 • Eleven har viden om forskellige metoder til at anslå og bestemme omkreds og areal, herunder metoder med digitale værktøjer.

1:1 Hybrid læring

Download lektionsplanen til det personlige læringssæt fra ressourcerne til hybrid læring.

Hjælp til lærere

Eleverne skal:

 • blive fortrolige med at bruge dette sæt til at bygge modeller, der kan bevæge sig
 • undersøge, hvordan skub og træk påvirker en mekanismes bevægelse
 • komme med forudsigelser om, hvordan de kræfter, der indvirker på en genstand, kan ændre dens bevægelse
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential sæt (ét pr. to elever)

Natur/teknologi (efter 4. klassetrin)

Teknologi og ressourcer

 • Eleven kan designe og afprøve enkle produkter.
 • Eleven har viden om enkel produktudvikling.

Natur/teknologi (efter 6. klassetrin)

Teknologi og ressourcer

 • Eleven kan designe modeller af et produkt eller en produktion.
 • Eleven har viden om modeller til at beskrive teknologi.

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.