Produkter
Klasse
Emneområder
EV3-Units-CIM
MINDSTORMS EV3-basissæt

Cim

Læringsmål

I denne enhed skal eleverne styrke deres tekniske designfærdigheder og deres programmeringsevner ved at løse komplekse problemstillinger fra virkelighedens verden relateret til computerstyrede maskiner. Eleverne skal anvende forskellige fagspecifikke færdigheder, når de analyserer store globale udfordringer, udarbejder kvalitative og kvantitative kriterier og begrænsninger og deler store problemer op i mindre dele. De skal også udvikle og bruge en række testcases for at kontrollere, om en løsning fungerer i henhold til designspecifikationerne. Eleverne kommer til at styrke deres kommunikationsevner, når de præsenterer oplysninger, resultater og dokumentation klart, kortfattet og logisk.

8. klasse - Gymnasie
STEM, Programmering, IT, Teknik, Maker, Robotteknologi, Natur/teknologi

Lektioner

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.