Tandhjul for begyndere

Hvad er tandhjul?

engage-2-2

Tandhjul overfører bevægelse. De griber ind i hinanden ved hjælp af tænder. Det ene tandhjul driver det andet, som så kan drive et tredje.

Hvad sker der med drejeretningen, når to tandhjul går i indgreb med hinanden?

Byg denne *Model med tandhjul*.

build-2-2

Den vil hjælpe dig med at undersøge de grundlæggende principper i tandhjul.

Lav en testkørsel.

EV3 Classroom-Programs 2-2-program da-dk
MCR-LV-2-2-First-Gear-Cover

Placer modellen på et stabilt og jævnt underlag. Sørg for, at både tandhjulsindikatoren og referencemotorindikatoren peger opad. Kør programmet, og hold øje med tandhjulsindikatoren for at tælle antallet af omdrejninger. Sørg for at observere dens drejeretning.

Gennemfører referencemotoren én omdrejning, og stopper begge motorer med at dreje på samme tid?

Registrer dine resultater.

step-run

Registrer eksperimentnummeret, om der er gearet op eller ned, udvekslingsforholdet, din forudsigelse af, hvad der vil ske, antallet af observerede omdrejninger og drejeretningen i et testskema. Sørg for, at der er plads nok til at registrere andre observationer.

Udfør eksperimentet med standardkombinationen af tandhjul, og gentag eksperimentet for hver af de andre kombinationsmuligheder, der er vist i tippet nedenfor.

Opsummer dine resultater.

step-present

Brug dine målinger for hver kombinationsmulighed til at analysere, hvad forholdet er mellem tandhjulskombinationen og antallet af omdrejninger i tandhjulsindikatoren og dens drejeretning.

Hvor godt stemmer dine forudsigelser overens med dine observationer af drejeretningen og drejehastigheden? Var der noget, som overraskede dig?

Hvordan gik det?

evaluate

Hvad klarede du godt? Er der noget, du kunne have gjort bedre?

Glimrende, nu har du fået en grundlæggende viden om simple tandhjulskonfigurationer. Lad os geare op til næste lektion!