Simple og Elektriske Maskiner

Sikkerhedsgadget

Opfind en sikkerhedsfunktion, der kan beskytte dine ting ved at advare dig!

45-90 min.
Ekspert
5.-8. klasse
lego-maker-security

1. Introduktion/samtale

Del elevarkene ud, og lad eleverne selv fortolke aktiviteten, eller bed dem om at læse Maker introduktionsteksten op for at danne sig et overblik.

2. Definition af problemet

Lad eleverne se på introduktionsbillederne og -spørgsmålene, og start en samtale, der leder dem mod en problemstilling eller en ny designmulighed. Sørg for, at de registrerer det på en eller anden måde, når de har fundet et problem, de vil løse. De kan bruge elevarket til at strukturere deres projektdokumentation eller bruge deres egne foretrukne metode til at dokumentere deres designproces.

3. Brainstorming

Eleverne skal i første omgang arbejde hver for sig og bruge tre minutter på at finde på så mange idéer som muligt, der kan løse problemet. De kan bruge klodserne fra LEGO® sættet under deres brainstorming, eller de kan tegne deres idéer i det angivne felt på elevarket.

Det er vigtigt, at eleverne bruger tid på manuelle eksperimenter med LEGO® klodserne for at finde på idéer. Målet med de manuelle eksperimenter er at undersøge så mange løsninger som muligt. Brug eventuelt eksemplerne på manuelle eksperimenter sidst i materialet som inspiration eller som en måde at komme i gang på.

Eleverne kan nu skiftes til at dele deres idéer med deres grupper. Når alle idéer er blevet delt, skal hver gruppe vælge at fremstille den eller de bedste idéer. Vær forberedt på at hjælpe til i denne proces for at sikre, at eleverne vælger at fremstille en idé, der kan lade sig gøre. Prøv at opfordre til forskellighed, så ikke alle grupper fremstiller det samme.

LØSNINGSEKSEMPEL

lego-security-gadget-a
lego-security-1
DOWNLOAD EKSEMPELKODE8 KB, KRÆVER EV3 LAB SOFTWARE

4. Definer designkriterierne

Eleverne bør registrere op til tre designkriterier på deres elevark. Dermed kan de konsultere det, når de gennemgår og reviderer deres løsninger.

5. Maker processen

Nu skal eleverne fremstille en af gruppens idéer ved hjælp af LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 basissættet og andre materialer efter behov.

Understreg, at eleverne ikke behøver at fremstille hele løsningen fra start.

I løbet af fremstillingsprocessen kan du minde eleverne om at teste og analysere deres idé undervejs, så de kan implementere eventuelle forbedringer. Hvis du gerne vil have eleverne til at aflevere deres dokumentation ved lektionens afslutning, skal du sikre, at de bruger skitser og billeder af deres modeller til at dokumentere deres designproces under fremstillingsfasen.

6. Gennemgå og revider løsningen

Eleverne skal teste og evaluere deres design i forhold til de designkriterier, de registrerede, før de begyndte at fremstille deres løsning. De kan tage noter på deres elevark.

7. Forklar løsningen

Giv hver enkelt elev eller gruppe tid til at præsentere deres produkt for klassen. En god måde at gøre det på er at opstille et bord, som er stort nok til at vise alle modeller. Hvis tiden er knap, kan du sætte to grupper sammen og lade dem præsentere deres produkt for hinanden.

8. Evaluering

Eleverne skal bruge elevarkets evalueringsskema til at evaluere deres designarbejde i forhold til læringsmålene. Hvert skema har fire niveauer: bronze, sølv, guld og platin. Formålet med skemaet er at hjælpe eleverne med at reflektere over, hvad de har gjort godt i forhold til læringsmålene, og hvad de kunne have gjort bedre. Hvert skema kan sammenholdes med videns- og færdighedsmålene inden for natur/teknologi.

9. Oprydning

Sørg for, at eleverne har ca. 10-15 minutter tilbage i slutningen af lektionen til at skille modellerne ad og sortere dem tilbage i LEGO® æskerne.

Hjælp til lærere

Læringsmål
Efter denne lektion skal eleverne have:
• Brugt og forstået designprocessen
• Defineret et klart designbehov
• Udviklet deres evne til at arbejde cyklisk og forbedre deres designløsninger
• Udviklet deres evner til problemløsning og formidling

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 basissæt
LEGO MINDSTORMS Education EV3 Lab eller EV3 Programming

Andre materialer (valgfrit)
Brug materialer, du allerede har i dit klasseværelse, til at tilføje en ekstra dimension til denne aktivitet. Det kan være:
• Gummibånd
• Piberensere
• Karton
• Kraftigt papir
• Tynd tråd
• Tynd plastfolie
• Genbrugsmaterialer
• Skummateriale

Elevmateriale

Elevark

Download to view and share the student worksheet.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.