Simple og Elektriske Maskiner

Lav en lydmaskine

Lav en lydmaskine der kan spille en rytme, musik eller bare støj!

45-90 min.
Begynder
5.-8. klasse
lego-maker-sound-machne-1

1. Introduktion/samtale

Del elevarkene ud, og lad eleverne selv fortolke lektionen, eller bed dem om at læse Maker introduktionsteksten op for at danne sig et overblik.

2. Find et problem

Lad eleverne se på introduktionsbillederne og -spørgsmålene, og start en samtale, der leder dem mod en problemstilling eller en ny designmulighed. Sørg for, at de registrerer det på en eller anden måde, når de har fundet et problem, de vil løse. De kan bruge elevarket til at strukturere deres projektdokumentation eller bruge deres egne foretrukne metode til at dokumentere deres designproces.

3. Brainstorming

Eleverne skal i første omgang arbejde hver for sig eller to og to og bruge et par minutter på at finde på så mange idéer som muligt, der kan løse problemet. De kan bruge klodserne fra LEGO® sættet under deres brainstorming, eller de kan tegne deres idéer i det angivne felt på elevarket.

Det er vigtigt, at eleverne bruger tid på manuelle eksperimenter med LEGO® klodserne for at finde på idéer. Målet med de manuelle eksperimenter er at undersøge så mange løsninger som muligt. Brug eventuelt eksemplerne på manuelle eksperimenter sidst i materialet som inspiration eller som en måde at komme i gang på.

Eleverne kan nu skiftes til at dele deres idéer med deres grupper. Når alle idéer er blevet delt, skal hver gruppe vælge at fremstille den eller de bedste idéer. Vær forberedt på at hjælpe til i denne proces for at sikre, at eleverne vælger at fremstille en idé, der kan lade sig gøre. Prøv at opfordre til forskellighed, så ikke alle grupper fremstiller det samme.

lego-maker-sound-machine
lego-maker-sound-machine-a
DOWNLOAD EKSEMPELKODE8 KB, KRÆVER EV3 LAB SOFTWARE

4. Vælg den bedste idé

Eleverne bør registrere op til tre designkriterier på deres elevark. Dermed kan de konsultere det, når de gennemgår og reviderer deres løsninger.

5. Maker processen

Lad eleverne fremstille en af gruppens idéer ved hjælp af WeDo 2.0 og andre materialer efter behov. Understreg, at eleverne ikke behøver at fremstille hele løsningen fra start.

I løbet af fremstillingsprocessen kan du minde eleverne om at teste og analysere deres idé undervejs, så de kan implementere eventuelle forbedringer. Hvis du gerne vil have eleverne til at aflevere deres dokumentation ved lektionens afslutning, skal du sikre, at de bruger skitser og billeder af deres modeller til at dokumentere deres designproces under fremstillingsfasen.

6. Foretag en evaluering af resultatet

Eleverne skal teste og evaluere deres design i forhold til de designkriterier, de registrerede, før de begyndte at fremstille deres løsning. De kan tage noter på deres elevark.

7. Præsenter modellen

Giv hver enkelt elev eller gruppe tid til at præsentere deres produkt for klassen. En god måde at gøre det på er at opstille et bord, som er stort nok til at vise alle modeller. Hvis tiden er knap, kan du sætte to grupper sammen og lade dem præsentere deres produkt for hinanden.

8. Evaluering

Eleverne skal bruge elevarkets evalueringsskema til at evaluere deres designarbejde ved hjælp af skalaen med de fire klodser.

9. Oprydning

Sørg for, at eleverne har ca. 10-15 minutter tilbage i slutningen af lektionen til at skille modellerne ad og sortere dem tilbage i LEGO® æskerne.

Hjælp til lærere

Efter denne lektion skal eleverne have:
• Brugt og forstået designprocessen
• Defineret et klart designbehov
• Udviklet deres evne til at arbejde cyklisk og forbedre deres designløsninger
• Udviklet deres evner til problemløsning og formidling

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 basissæt
LEGO MINDSTORMS Education EV3 Lab eller EV3 Programming

Brug materialer, du allerede har i dit klasseværelse, til at tilføje en ekstra dimension til denne lektion. Det kan være:
• Gummibånd
• Piberensere
• Små musikinstrumenter (f.eks. xylofon, tamburin, klokker, bækkener, trommer, maracas)
• Plast- eller papbægre
• Nøgler eller andre metalgenstande
• Genbrugsmaterialer og ting fra naturen

Elevmateriale

Elevark

Download to view and share the student worksheet.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.