Pneumatik tillægssæt

Sakselift

Undersøg, hvordan en sakselifts funktion påvirkes af vægt og højde.

45-90 min.
Ekspert
5.-8. klasse
scissor-lift-connect

IDENTIFIKATION

(5-10 minutter)

Sakselifte er beregnet til at give nem og sikker adgang til høje steder og bruges ofte, hvor det ikke er muligt at bruge stiger. En arbejdsplatform med sakselift giver plads til værktøj og til at arbejde. Og den kan løfte tunge ting.

Byg sakseliften og undersøg, hvordan dens funktion påvirkes af vægt og højde. Lad os gå i gang!

scissor-lift-connect

Konstruktion

(20-25 minutter)

Byg sakseliften.
(Hele hæfte 1A og hæfte 1B til og med trin 15 på side 11)

scissor-lift-bi-front

• Pump luft ind i systemet, og sørg for, at sakseliften hæver sig jævnt

• Tryk ned på platformen på den hævede sakselift

scissor-lift-hand-press

• Når du slipper, bør platformen gå op igen. Hvis det ikke sker, skal du undersøge, om systemet er tæt

• Sænk derefter sakseliften og tøm tryklufttanken

Tip
Tryklufttanken tømmes lettest ved at afmontere det rør, der går fra tryklufttanken til ventilen.

scissor-lift-hand-lift

REFLEKSION

(20-25 minutter)

Skal du højt op?
Find ud af, hvordan vægt og højde påvirker det antal pumpeslag, der skal til for at hæve sakseliften til dens maksimale højde.

Forudsig først, hvor mange pumpeslag der skal til for at hæve sakselift A til dens maksimale højde. Skriv dine forudsigelser på opgavearket.

Test derefter, hvor mange pumpeslag der skal til. Skriv dine resultater på opgavearket.

Gør derefter det samme med sakselift B, C og D. Test fl ere gange for at være helt sikker på, at resultaterne er korrekte.

Sakselift A (side 11, trin 15) behøver ca. 12 pumpeslag
Sakselift B (side 12, trin 16) behøver ca. 20 pumpeslag
Sakselift C (side 17, trin 21) behøver ca. 17 pumpeslag
Sakselift D (side 18, trin 22) behøver ca. 28 pumpeslag

scissor-lifts-variations-a

Lad eleverne refl ektere over deres undersøgelser ved at stille spørgsmål som:

• Hvad troede du, der ville ske, og hvorfor?

• Hvordan fungerer sakseliften?
Det er en række toarmede vægtstænger, der alle påvirker den næste i rækken. Omdrejningspunkterne er tappene midt på stængerne.

• Hvordan sørgede du for, at testene blev fair? Tømte du tryklufttanken?

Inspiration

(25-30 minutter)

Hvor stort et tryk skal der til?
Du ved nu, hvor mange pumpeslag der skal til for at hæve sakseliften til dens maksimale højde. Tilslut nu et manometer, og fi nd ud af, hvor stort et tryk der skal til (side 20, trin 24).

Forudsig først, hvor stort et tryk der skal til for at hæve sakselift A til dens maksimale højde. Skriv din forudsigelse på opgavearket.

Test derefter, hvor stort et tryk der skal til. Skriv dine resultater på opgavearket.

Gør derefter det samme med sakselift B, C og D. Test fl ere gange for at være helt sikker på, at resultaterne er korrekte.

Sakselift A (side 11, trin 15) behøver et tryk på ca. 1,0 bar
Sakselift B (side 12, trin 16) behøver et tryk på ca. 1,5 bar
Sakselift C (side 17, trin 21) behøver et tryk på ca. 1,4 bar
Sakselift D (side 18, trin 22) behøver et tryk på ca. 2,1 bar

scissor-lifts-variations-b

Valgfrit: Flere undersøgelser

Hvorfor falder trykket umiddelbart efter, at sakseliften har nået den maksimale højde.
Når cylinderens stempel skydes ud, øges det totale areal omkring trykluften. Tryktilpasningen til det nye totale areal resulterer i et lille trykfald.

Hjælp til lærere

Eleverne lærer:

Fysik
• Areal
• Gassers adfærd under tryk
• Kræfter

Konstruktion og teknologi
• Samle komponenter
• Styre mekanismer
• Evaluere
• Bruge mekanismer – vægtstænger

Ordforråd
• Kompression
• Cylinder
• Kraft
• Vægtstænger
• Manometer
• Tryk
• Pumpe
• Ventil
• Vægt

Sættet 9686 Simple og Elektriske Maskiner (ét sæt til to elever anbefales)
Pneumatik tillægssæt (9641)

Elevmateriale

Elevark

Download to view and share the student worksheet.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.