Coding Express Set

Rejse – Problemer på vejen

I denne lektion vil børnene undersøge og forstå forskellige trafikskilte samt være i stand til at løse de problemer der opstår på vejen.

30-45 min.
Ekspert
Børnehave
Troubles-on-the-road-1

Inddragelse

Journey-Troubles-on-the-Road-thumbnail-min

Tal med børnene om færdselsregler.

Stil spørgsmål såsom:

  • Kender i nogle færdselsregler? Hvilke?
  • Hvorfor skal vi følge færdselsreglerne?

Fortæl børnene, at alle skal følge færdselsreglerne.
Forklar dem, at trafikskilte er en måde at få folk til at huske reglerne på.
Vis de fire trafikskilte fra sættet, og spørg børnene, om de kan gætte, hvad de betyder.
Fortæl dem, at de skal lege en leg!
Placer trafikskiltene rundt omkring i lokalet, og bed børnene lade som om, at de kører hver deres lyntog.
Forklar, at de skal sænke farten eller stoppe, når de nærmer sig afmærkede områder.
Lad som om, du er en politibetjent, der styrer trafikken, eller bed et af børnene om at gøre det.

Troubles-on-the-road-1

Udforskning

Bed hver gruppe børn vælge et byggekort og bygge den model, der er vist.
Bed børnene om at bygge et Y-formet spor sammen og placere deres modeller langs sporet.
Placer action-klodserne tilfældige steder på sporet.
Foretag nu eksperimenter med appen.
Placer toget på sporet, og lad børnene udforske knappernes forskellige funktioner.
Lad os starte toget!
Lad børnene skiftes til at bruge appen til at "køre" toget.
Hvad sker der, når toget passerer de forskellige action-klodser?

Troubles-on-the-road-2

Forklaring

Tal med børnene om de problemer, de har set i appen.

Stil spørgsmål såsom:

  • Hvad så I, når toget kørte forbi de forskellige stop?
  • Hvordan vil I løse problemet?
  • Hvilke trafikskilte skal I bruge for at løse de forskellige problemer?

Fordybelse

Få børnene til at lege og bruge alle trafikskiltene.
Spørg, om de kan komme i tanke om andre vigtige ting, man skal huske på for at færdes sikkert i trafikken.
Få børnene til at lave deres egne trafikskilte eller modeller, der kan hjælpe dem med at færdes sikkert i trafikken.
Bed dem placere deres kreationer langs sporet og forklare, hvorfor de placerede dem, hvor de gjorde.

Evaluering

Vurder, hvordan børnenes færdigheder udvikler sig, ved at observere, om de gør følgende:

  • Identificerer forhold mellem årsag og virkning
  • Foretager forudsigelser
  • Bruger strategier og planlægning til at løse problemer
  • Designer og udtrykker idéer med digitale værktøjer og teknologi

Flere idéer

Brug formatet i denne lektion til at udarbejde lektioner med Passagererne og De fire årstider
i appen. Tal om passagerernes tilbehør i inddragelsesfasen, og hvordan årstiderne skal se ud.
Udforsk flere interessante bestemmelsessteder med børnene.

Troubles-on-the-road-3
Troubles-on-the-road-4

Hjælp til lærere

Børnene skal:
• Forstå, at funktionen for hver action-klods kan ændres vha. appen
• Forstå forskellige trafikskilte
• Være i stand til at løse almindelige problemer på vejen

For op til fire børn

Sættet Kodeekspressen (45025)
Appen Kodeekspressen

Ved udarbejdelsen af lektionerne til Kodeekspressen er retningslinjerne for naturvidenskab, matematik og teknologi fra foreningen National Association for the Education of Young Children (NAEYC) og principperne fra undervisningsprogrammerne Head Start og 21st Century Early Learning skills (P21) blevet anvendt.

Indlæringsskemaet og P21-rammen giver en oversigt over de læringsværdier, der henvises til i denne lærervejledning. Læringsmålene, der er angivet i slutningen af hver lektion, kan bruges til at fastslå, om hvert barn udvikler de relevante færdigheder og kompetencer. Punkterne omhandler specifikke færdigheder og kompetencer, der bruges eller præsenteres i hver lektion.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.