Coding Express Set

Matematik – Afstand

I denne lektion vil børnene undersøge og sammenligne afstande og være i stand til at udføre simple matematiske opgaver.

30-45 min.
Ekspert
Børnehave
Math-1

Inddragelse

Math-Distance-thumbnail-min

Tal med børnene om afstand.

Stil spørgsmål såsom:

 • Hvordan kom I herhen i dag?
 • Hvorfor tror I, at nogle mennesker går eller cykler, mens andre tager bussen?
  Har I lyst til at lege en leg?

Vælg to eller tre steder i lokalet, der skal være "togstop".
Giv stoppene navne.
Bed børnene gå fra ét stop til det næste og tælle, hvor mange skridt de har gået.
Sammenlign antal skridt mellem hvert stop.
Tal om, hvilken afstand der er den længste, og hvorfor.

Math-1

Udforskning

Bed børnene vælge byggekort og samarbejde om at bygge de viste modeller (der foreslås tre modeller).
Bed dem om at bygge et spor med to ender og placere deres modeller langs sporet.
Foretag nu eksperimenter med appen.
Lad os starte toget!
Tal med børnene om, hvor mange tal de har set i appen. Kan de tælle fra det mindste tal til det største tal?
Tryk på hvert tal, og se, hvor langt toget kører.
Bed børnene vælge det eller de tal, der vil få toget til at nå næste stop.

Tip: Sørg for, at motoren er forbundet med appen, før der eksperimenteres med de
forskellige tal.

Forklaring

Tal med børnene om afstand.

Stil spørgsmål såsom:

 • Hvorfor bruger folk forskellige måder at komme frem på, som f.eks. cykler, biler og fly?
 • Hvornår tager folk flyet eller bussen?
 • Hvornår går eller cykler de?

Fordybelse

Få børnene til at bygge flere stop og bestemme afstanden mellem dem.

Stil spørgsmål såsom:

 • Hvilken afstand er den korteste/længste mellem stoppene, og hvor lang er den?
 • Kan I beskrive togets rute? (F.eks. det startede fra ..., stoppede eller kørte forbi ..., og endte ved ...).

Evaluering

Vurder, hvordan børnenes færdigheder udvikler sig, ved at observere, om de gør følgende:

 • Tæller ved at bruge talnavne og begynder at genkende antal ting i et sæt
 • Sætter begivenheder i korrekt rækkefølge (sekvenser)
 • Begynder at forstå og bruge standardiserede og ikke-standardiserede former for måling
 • Designer og udtrykker idéer med digitale værktøjer og teknologi
 • Bruger strategier og planlægning til at løse problemer
 • Foretager forudsigelser
 • Identificerer forhold mellem årsag og virkning

Flere idéer

Brug formatet i denne lektion til at arbejde med Længere afstande og udforske flere tal
med børnene!

Math-2

Hjælp til lærere

Børnene skal:
• Forstå, hvordan man måler afstand
• Være i stand til at sammenligne afstande
• Være i stand til at udføre enkle matematiske opgaver

For op til fire børn

Sættet Kodeekspressen (45025)
Appen Kodeekspressen

Ved udarbejdelsen af lektionerne til Kodeekspressen er retningslinjerne for naturvidenskab, matematik og teknologi fra foreningen National Association for the Education of Young Children (NAEYC) og principperne fra undervisningsprogrammerne Head Start og 21st Century Early Learning skills (P21) blevet anvendt.

Indlæringsskemaet og P21-rammen giver en oversigt over de læringsværdier, der henvises til i denne lærervejledning. Læringsmålene, der er angivet i slutningen af hver lektion, kan bruges til at fastslå, om hvert barn udvikler de relevante færdigheder og kompetencer. Punkterne omhandler specifikke færdigheder og kompetencer, der bruges eller præsenteres i hver lektion.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.