SPIKE™ Prime-sæt

Samling af en avanceret grundmodel

Brug effektivt teamwork til at bygge og præsentere en stærk, konkurrenceklar grundmodel.

90-120 min.
Let øvet
5.-8. klasse
lesson-header

Lektionsplan

1. Forbered dig

 • Læs elevmaterialet igennem i LEGO® Education SPIKE appen.

2. Inddrag eleverne (10 min.)

 • Brug idéerne i afsnittet Start en samtale nedenfor til at inddrage eleverne i en samtale om emnerne i denne lektion.
 • Brug videoen til at forklare lektionen.

3. Undersøg (30 min.)

 • Lad eleverne arbejde sammen i hold a fire for at bygge den avancerede grundmodel.

  ▷ Hvert holdmedlem har ansvaret for en af de fire byggevejledninger.

 • Når alle på holdet er færdige med at bygge, skal de arbejde sammen om at samle hver deres model til den endelige model. Mind dem om at kontrollere kabelforbindelserne og at overveje en kabeloversigt.
 • Bed dem om at afspille det første program for at teste deres grundmodeller.

4. Forklar (10 min.)

 • Snak om de vigtigste funktioner i hver model, og hvordan de udgør en stærk grundmodel, når de kombineres.

5. Udbyg (40 min.)

 • Få eleverne til at afprøve de andre eksempelprogrammer for at få en fornemmelse af, hvordan den avancerede grundmodel bevæger sig.
 • Bed holdene om på skift at præsentere deres grundmodeller ved at beskrive, hvordan de samlede og programmerede den.

  ▷ Hver elev skal forklare, hvad han eller hun har lavet.

 • Husk at sætte tid af til oprydning.

6. Evaluer

 • Giv feedback om hver elevs præstation.
 • For at forenkle processen kan du bruge det medfølgende evalueringsskema.

Start en samtale

Brug lidt tid på at se videoer af konkurrencerobotter i aktion, og prøv at finde de bedste fremgangsmåder. Brug disse spørgsmål til at inddrage eleverne i en diskussion om vellykkede hold og effektivt robotdesign:

 • Hvad er teamwork?
 • Hvorfor skal alle gøre deres del på holdet?
 • Hvad gør en konkurrencerobot effektiv?

Lad eleverne se denne video om, hvad de skal til at lave.

lesson-header

Byggetips

Den avancerede grundmodel
Den avancerede grundmodel har:

 • 2 store motorer til fremdrift
 • 2 mellemstore motorer til at drive redskaber
 • 2 farvesensorer

Når hvert hold har samlet deres grundmodel, skal de tage den op og kigge grundigt på den.

Bed dem om at beskrive dens funktioner og egenskaber. De skal forestille sig, at de holder en kort præsentation for en konkurrencedommer (dvs. dig). Følgende spørgsmål kan hjælpe elever, som har svært ved at komme i gang:

 • Hvordan føles jeres grundmodel?
 • Hvordan er dette design forskelligt fra jeres træningsgrundmodel?
 • Hvorfor er en modulopbygget model smart?
 • Hvorfor har hjulene også understøtning på ydersiden?
teacher-parts

Programmeringstips

Hovedprogram

SPIKE Competition Ready Advance Driving Base Step03-Program - da-dk

Differentiering

Du kan gøre denne lektion enklere ved at:

 • sørge for, at eleverne har gennemført lektionerne i starten af denne enhed
 • lade eleverne arbejde sammen to og to om hvert modul, og ikke hver for sig

Du kan gøre denne lektion mere udfordrende ved at:

 • kun give eleverne byggevejledningen til at samle det venstre hjul, så de skal samle det højre hjul uden vejledning
 • opstille en forhindringsbane af overskydende klodser og udfordre eleverne til at skrive et program, der får grundmodellen til at køre uden om forhindringerne uden at vælte dem

Evalueringsmuligheder

Lærerens observationstjekliste
Lav en skala, der passer til dine behov, f.eks.:

 1. Delvist gennemført
 2. Gennemført
 3. Gennemført over forventning

Brug de følgende succeskriterier til at evaluere elevernes fremskridt:

 • Eleverne har arbejdet selvstændigt og har bygget hver deres del af grundmodellen.
 • Eleverne har aktivt bidraget til arbejdet på holdet, og ingen stod udenfor.
 • Eleverne har præsenteret deres grundmodel som et hold og tydeligt og præcist beskrevet designfunktionerne.

Selvevaluering

Få hver elev til at vælge den klods, de føler bedst repræsenterer deres præstation.

 • Blå: Jeg har arbejdet som en del af et hold for at bygge og samle vores avancerede grundmodel.
 • Gul: Jeg har arbejdet som en del af et hold for at bygge, samle og teste vores avancerede grundmodel.
 • Violet: Jeg har præsenteret vores avancerede grundmodel sammen med holdet og tydeligt forklaret mit bidrag til processen.

Fælles evaluering
Tilskynd eleverne til at give hinanden feedback ved at:

 • Få en elev til at bedømme en andens præstation ved hjælp af skalaen med farvede klodser ovenfor.
 • Få dem til at give konstruktiv feedback til hinanden for at forbedre gruppens præstation i den næste lektion.
student-06

Idéer til videre arbejde – faglig kommunikation

For at styrke elevernes færdigheder i faglig kommunikation:

 • Få eleverne til at forberede og holde en præsentation om, hvordan de byggede deres avancerede grundmodel, hvor de fremhæver dens styrker, komponenter osv.

Mulige karrierer

Hvis eleverne kunne lide denne lektion, ville de måske være interesserede i at undersøge karrieremuligheder inden for:

 • Fremstilling og teknik (maskinteknologi)
 • Fremstilling og teknik (teknisk planlægning)
 • Transport (bilreparation)
 • Transport (bilteknologi)

Hjælp til lærere

Eleverne skal:

 • samle en konkurrenceklar grundmodel
 • præsentere de primære funktioner i deres grundmodel tydeligt

LEGO® Education SPIKE Prime-sæt
LEGO® Education SPIKE Prime-udvidelsessæt

Teknologiforståelse (efter 6. klassetrin)
Idegenerering

 • Eleven kan anvende og argumentere for idegenererings- og eksternaliseringsteknikker for en konkret problemstilling
 • Eleven har viden om forholdet mellem idegenererings- og eksternaliseringsteknikker for konkrete problemstillinger

Teknologiforståelse (efter 9. klassetrin)
Idegenerering

 • Eleven kan generere, udvælge og kvalificere ideer, der imødekommer en problemstilling
 • Eleven har viden om metoder og teknikker til divergent og konvergent tænkning, idegenerering og eksternalisering af ideer

Natur/teknologi (efter 6. klassetrin)
Teknologi og ressourcer

 • Eleven kan udvikle enkle produkter
 • Eleven har viden om udvikling og vurdering af produkter

Fysik/kemi
Produktion og teknologi

 • Eleven kan designe enkle teknologiske løsninger på udfordringer fra hverdag og samfund
 • Eleven har viden om metoder til udvikling af tekniske løsninger

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.