SPIKE™ Prime-sæt

Træningslejr 1: Kør rundt

Byg en træningsgrundmodel, og foretag præcise og kontrollerede bevægelser.

30-45 min.
Begynder
5.-8. klasse
lesson-header

Lektionsplan

1. Forbered dig

 • Læs elevmaterialet igennem i LEGO® Education SPIKE appen.
 • Hvis du føler, der er behov for det, kan du planlægge en lektion ved hjælp af Kom godt i gang-materialet i appen. Det vil hjælpe eleverne med at blive fortrolige med LEGO Education SPIKE Prime.

2. Inddrag eleverne (5 min.)

 • Brug idéerne i afsnittet Start en samtale nedenfor til at inddrage eleverne i en samtale om emnerne i denne lektion.
 • Brug videoen til at forklare lektionen.

3. Undersøg (20 min.)

 • Lad eleverne arbejde sammen to og to om at bygge træningsgrundmodellen.
 • Giv dem tid til at bruge programmeringsstablerne til at undersøge grundmodellens bevægelse.
 • Bed dem om at ændre blokkenes værdier og parametre og derefter observere virkningerne.

4. Forklar (5 min.)

 • Snak om vigtigheden af at planlægge hvert trin i sit program.
 • Forklar, hvad pseudokode er, og hvordan den kan hjælpe eleverne med at planlægge deres program.

5. Udbyg (15 min.)

 • Få eleverne til at finde ud af, hvordan de kan få deres grundmodel til at køre i en firkant.
 • Lav en navigationsudfordring, og lad eleverne teste deres færdigheder.
 • Husk at sætte tid af til oprydning.

6. Evaluer

 • Giv feedback om hver elevs præstation.
 • For at forenkle processen kan du bruge det medfølgende evalueringsskema.

Start en samtale

For at vinde er det vigtigt at kunne navigere gennem de forskellige forhindringer på banen i en robotkonkurrence. Inddrag eleverne i en samtale ved at bede dem om at:

 • beskrive en bestemt taktik, der bruges i deres foretrukne sportsgren
 • notere alle de bevægelser, deres grundmodel efter deres mening skal kunne udføre

Lad eleverne se denne video om, hvad de skal til at lave.

lesson-header

Byggetips

En simpel grundmodel
Brug den simple grundmodel uden sensorer. Husk at bruge kabelklemmerne.

teacher-PDB

Programmeringstips

Hovedprogram

SPIKE Competition Ready Training camp 1 Step03-Program - da-dk

Mulig løsning

SPIKE Competition Ready Training camp 1 Teacher Solution - without gyro - da-dk

Andre programmer

SPIKE Competition Ready Training camp 1 Teacher Solution - with gyro - da-dk

Differentiering

Du kan gøre denne lektion enklere ved at:

 • bruge ekstra tid på at forklare, hvad hvert parameter i programblokkene styrer

Du kan gøre denne lektion mere udfordrende ved at:

 • få eleverne til at bruge gyrosensoren til at programmere deres grundmodel til at køre i en firkant
 • træne fart og præcision på en større overflade, f.eks. et konkurrencebord

Evalueringsmuligheder

Lærerens observationstjekliste
Lav en skala, der passer til dine behov, f.eks.:

 1. Delvist gennemført
 2. Gennemført
 3. Gennemført over forventning

Brug de følgende succeskriterier til at evaluere elevernes fremskridt:

 • Eleverne kan vælge de relevante blokke til at foretage kontrollerede bevægelser.
 • Eleverne kan ændre blokkenes parametre iterativt.
 • Eleverne kan stable relevante bevægelsesblokke for at lave programmer.

Selvevaluering

Få hver elev til at vælge den klods, de føler bedst repræsenterer deres præstation.

 • Blå: Jeg har fået grundmodellen til at køre på forskellige måder.
 • Gul: Jeg har lavet forskellige programmer for at få grundmodellen til at køre i en firkant.
 • Violet: Jeg har kombineret forskellige typer motorbevægelser for at køre uden om forhindringer.
 • Fælles evaluering*
  Tilskynd eleverne til at give hinanden feedback ved at:
 • Få en elev til at bedømme en andens præstation ved hjælp af skalaen med farvede klodser ovenfor.
 • Få dem til at give konstruktiv feedback til hinanden for at forbedre gruppens præstation i den næste lektion.
student-06

Idéer til videre arbejde – faglig kommunikation

For at styrke elevernes færdigheder i faglig kommunikation:

 • Få eleverne til at lede efter den mest præcise metode til at bevæge sig over en afstand på 2 meter ved at undersøge følgende muligheder:

  ▷ Kør i sekunder
  ▷ Kør i grader
  ▷ Kør i omdrejninger
  ▷ Kør med sensor

 • Bed dem om at udarbejde et dokument, hvor de forklarer, i hvilke(n) situation(er) de ville bruge hvilken mulighed, og hvorfor.

Bemærk: Dette vil forlænge lektionen.

Idéer til videre arbejde – matematik

For at styrke elevernes færdigheder i matematik:

Ved beregning af afstande med grundmodellen:

 • Kør fremad i ét sekund, én omdrejning eller et antal grader. Brug dette som grundlag for at lave et skøn over den samlede afstand baseret på den tilbagelagte afstand.
 • Beregn omkredsen af hjulet, og brug denne til at måle den tilbagelagte afstand (omkreds = pi x diameter, eller omkreds = pi x 2 x radius)

Bemærk: Dette vil forlænge lektionen.

Mulige karrierer

Hvis eleverne kunne lide denne lektion, ville de måske være interesserede i at undersøge karrieremuligheder inden for:

 • Sundhed (medicinal- og sundhedskarrierer)
 • Informationsteknologi (spilprogrammering)

Hjælp til lærere

Eleverne skal:

 • udføre kontrollerede bevægelser (f.eks. lige bevægelse, drejning på stedet, buet bevægelse, drejning med sensor, kørsel i en figur) med en grundmodel

LEGO Education SPIKE Prime-sæt

Teknologiforståelse (efter 6. klassetrin)
Algoritmer

 • Eleven kan genkende og tilrette algoritmer i forskellige sammenhænge og redegøre for deres funktion
 • Eleven har viden om kendetegn ved algoritmer og deres opbygning, samt hvordan de anvendes i forskellige sammenhænge

Teknologiforståelse (efter 9. klassetrin)
Algoritmer

 • Eleven kan vurdere forskellige algoritmers anvendelighed og kan benytte forskellige metoder til at afprøve algoritmer
 • Eleven har viden om forskellige parametre til vurdering af algoritmers anvendelighed

Natur/teknologi (efter 6. klassetrin)
Teknologi og ressourcer

 • Eleven kan udvikle enkle produkter
 • Eleven har viden om udvikling og vurdering af produkter

Fysik/kemi
Produktion og teknologi

 • Eleven kan designe og gennemføre undersøgelser vedrørende elektronisk og digital styring
 • Eleven har viden om elektroniske kredsløb, simpel programmering og transmission af data

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.