SPIKE™ Prime-sæt

Mål!

Samarbejd om at bygge en sjov bordspilsudfordring, og scor så mange mål som muligt.

30-45 min.
Begynder
5.-8. klasse
lesson-header

Lektionsplan

1. Forbered dig

 • Læs elevmaterialet igennem i LEGO® Education SPIKE appen.
 • Hvis du føler, der er behov for det, kan du planlægge en lektion ved hjælp af Kom godt i gang-materialet i appen. Det vil hjælpe eleverne med at blive fortrolige med LEGO Education SPIKE Prime.

2. Inddrag eleverne (5 min.)

 • Brug idéerne i afsnittet Start en samtale nedenfor til at inddrage eleverne i en samtale om emnerne i denne lektion.
 • Brug videoen til at forklare lektionen.

3. Undersøg (10 min.)

 • Lad eleverne arbejde sammen to og to om at bygge modellerne til denne lektion.
 • Inspirer dem til at samarbejde, mens de bygger.
 • Bed dem om at prøve udfordringen ved at afspille programmet.

4. Forklar (10 min.)

 • Få hvert hold til at forsøge at score så mange mål som muligt på ét minut.
 • Tag eventuelt en opfølgende snak om samarbejde, og hvad eleverne har lært indtil nu.

5. Udbyg (15 min.)

 • Bed hvert hold om at lave deres egen udfordring.
 • Lad holdene dele deres udfordringer og udfordre hinanden til kampe.
 • Husk at sætte tid af til oprydning.

6. Evaluer

 • Giv feedback om hver elevs præstation.
 • For at forenkle processen kan du bruge det medfølgende evalueringsskema.

Start en samtale

Snak om samarbejde ved at tale om effektiv samarbejdsadfærd. Fortæl eleverne om nogle vigtige elementer i et succesfuldt samarbejde. Det kan være:

 • at identificere og blive enige om et fælles mål
 • at afklare rollerne på holdet
 • at være ærlige om fejl
 • at skabe noget sammen

Uddyb samtalen ved at tale om forskellene på samarbejde og teamwork.

 • Succesfuldt teamwork er baseret på at have en stærk leder til at styre holdet mod et mål. Hvis man har en stærk leder og et klart mål, kan hvert holdmedlem arbejde på hver sin del af projektet. Vejledning fra holdlederen er vigtigt for et godt teamwork.
 • For at få et succesfuldt samarbejde skal gruppen arbejde sammen ... og tænke sammen. Det endelige produkt er resultatet af gruppens samlede indsats. Det betyder, at gruppemedlemmerne er ligeværdige samarbejdspartnere – der er ikke én leder.

Lad eleverne se denne video om, hvad de skal til at lave.

lesson-header

Byggetips

Tilpas forskellige elementer
Her er nogle idéer, som eleverne kan bruge til at lave deres udfordringer:

A. Tilføj en kraftsensor for at ramme skiven så mange gange, de vil.
B. Tilføj endnu en skive for at lave mere action.
C. Brug LEGO klodserne til at lave et pointsystem (f.eks. rød = 1 point, grøn = 2 point)
D. Brug en LEGO minifigur som målmand eller en forhindring, der skal undviges.

teacher-game-items

Programmeringstips

Hovedprogram

SPIKE Extra resources Goal Step03-Program - da-dk

Differentiering

Du kan gøre denne lektion mere udfordrende ved at:

 • gentage lektionen med nye hold. Sørg for at give feedback for at hjælpe eleverne med at forbedre deres samarbejde.
 • inddrage idéerne til videre arbejde i faglig kommunikation eller matematik.

Evalueringsmuligheder

Lærerens observationstjekliste
Lav en skala, der passer til dine behov, f.eks.:

 1. Delvist gennemført
 2. Gennemført
 3. Gennemført over forventning

Brug de følgende succeskriterier til at evaluere elevernes fremskridt:

 • Eleverne har samarbejdet med hinanden gennem hele lektionen.
 • Eleverne har identificeret specifikke roller på deres hold.
 • Eleverne har løst problemer sammen og brugt alles idéer.

Selvevaluering

Få hver elev til at vælge den klods, de føler bedst repræsenterer deres præstation.

 • Blå: Jeg har samarbejdet og scoret en masse mål.
 • Gul: Jeg har samarbejdet og lavet en original udfordring.
 • Violet: Jeg har samarbejdet om at lave en udfordring med idéer fra alle på vores hold.

Fælles evaluering
Tilskynd eleverne til at give hinanden feedback ved at:

 • Få en elev til at bedømme en andens præstation ved hjælp af skalaen med farvede klodser ovenfor.
 • Få dem til at give konstruktiv feedback til hinanden for at forbedre gruppens præstation i den næste lektion.
student-06

Idéer til videre arbejde – faglig kommunikation

For at styrke elevernes færdigheder i faglig kommunikation:

 • Bed eleverne om at skrive reglerne for deres udfordring ned.
 • Få dem til at bruge illustrationer og grafik til at forklare reglerne.

Bemærk: Dette vil forlænge lektionen.

Idéer til videre arbejde – matematik

I denne lektion skal I undersøge vigtige matematiske begreber som:

 • Lad eleverne lave en grafik over den direkte sammenhæng mellem programmeringsblokkens strømniveau og den afstand, skiven har tilbagelagt.
 • Bed eleverne om at indsamle data om antallet af skud, antallet af skud på mål, antallet af mål og antallet af vellykkede afleveringer og derefter generere statistik ud fra disse data.

Bemærk: Dette vil forlænge lektionen.

Hjælp til lærere

Eleverne skal:

 • samarbejde om at løse forskellige udfordringer
 • samarbejde om at udvikle en ny udfordring

LEGO® Education SPIKE Prime-sæt

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.