SPIKE™ Prime-sæt

Hold afstand

Programmér et næsehorn til at starte og stoppe, før det rammer noget.

30-45 min.
Begynder
5.-8. klasse
lesson-header

Lektionsplan

1. Forbered dig

 • Læs elevmaterialet igennem i LEGO® Education SPIKE appen.
 • Hvis du føler, der er behov for det, kan du planlægge en lektion ved hjælp af Kom godt i gang-materialet i appen. Det vil hjælpe eleverne med at blive fortrolige med LEGO Education SPIKE Prime.

2. Inddrag eleverne (3 min.)

 • Brug idéerne i afsnittet Start en samtale nedenfor til at inddrage eleverne i en samtale om emnerne i denne lektion.
 • Brug videoen til at forklare lektionen.

3. Undersøg (12 min.)

 • Lad eleverne arbejde sammen to og to om at bygge næsehornsmodellen.
 • Bed dem om at programmere næsehornet til at gå 1 m og stoppe så tæt som muligt på en oprejst LEGO klods uden at røre den.
 • Lad hvert par elever placere deres næsehorn 1 m fra LEGO klodsen, køre deres program og se, hvordan de klarede det.
 • Få dem til at registrere deres beregninger, så de kan bruge dem i deres næste to udfordringer.

4. Forklar (10 min.)

 • Diskuter forskellige metoder til at beregne, hvordan man får næsehornet til at stoppe præcis 1 m fra sin startposition.
 • Bed eleverne om at bruge deres eksisterende beregninger til at beregne deres programmeringsblokværdier igen for at få næsehornet til at stoppe i en afstand af 120 cm.
 • Tillad kun én test i denne udfordring.

5. Udbyg (15 min.)

 • Få eleverne til at programmere kraftsensoren på næsehornets næse til at standse motorerne, når det rammer en "mur" af klodser.
 • Bed eleverne om at forklare forskellen på at stoppe ved en genstand ved hjælp af henholdsvis beregninger og en sensor.
 • Husk at sætte tid af til oprydning.

6. Evaluer

 • Giv feedback om hver elevs præstation.
 • For at forenkle processen kan du bruge det medfølgende evalueringsskema.

Start en samtale

Snak om, hvordan eleverne normalt lærer at bruge noget nyt.

 • Læser de brugervejledningen?
 • Bruger de en lynvejledning?
 • Roder de lidt med det, indtil de selv finder ud af det?

Lad eleverne se denne video om, hvad de skal til at lave.

lesson-header

Byggetips

Tandemmodel
Denne model kan bygges i to dele.

 • Del A: næsehornets krop
 • Del B: næsehornets hoved

For at begrænse tiden på byggeriet kan man gennemføre hele denne lektion (undtagen den sidste udfordring) med kun kroppen (en simpel grundmodel).

teacher-tandem

Hjulomkreds
Hjulomkreds er et vigtigt begreb i denne lektion. Det hjul, der skal bruges, har en diameter på 5,6 cm og tilbagelægger 17,6 cm pr. omdrejning.

teacher-wheel

Programmeringstips

Mulig løsning

SPIKE Extra resources Going Distance Step06-Hint01 - da-dk

Andre programmer

SPIKE Extra resources Going Distance Teacher Solution - da-dk

Differentiering

Du kan gøre denne lektion enklere ved at:

 • erstatte med en afstand, der svarer til et multiplum af hele hjulomdrejninger:

  ▷ Hvis en hjuldiameter er 5,6 cm, og én hjulomdrejning dækker 17,6 cm, tager det 5 omdrejninger at tilbagelægge 88 cm.

 • opfordre eleverne til at arbejde med omdrejninger i stedet for sekunder, selvom de er mere trygge ved den enhed. Dette vil øge nøjagtigheden af grundmodellens bevægelse, da omdrejninger (eller grader) ikke er forbundet med motorernes hastighed.

Du kan gøre denne lektion mere udfordrende ved at:

 • bede eleverne om at ændre næsehornets hastighed til 25 % i stedet for 75 %. Hold øje med deres reaktioner!
 • udfordre eleverne til at bruge mindre hjul. Hold øje med, hvor hurtigt de løser udfordringen.
teacher-differenciation

Evalueringsmuligheder

Lærerens observationstjekliste
Lav en skala, der passer til dine behov, f.eks.:

 1. Delvist gennemført
 2. Gennemført
 3. Gennemført over forventning

Brug de følgende succeskriterier til at evaluere elevernes fremskridt:

 • Eleverne har arbejdet sammen som et hold mod et fælles mål.
 • Eleverne har arbejdet på at få alle holdmedlemmer til at bidrage effektivt.
 • Eleverne har arbejdet på at hjælpe alle holdmedlemmer til at nå nye mål.

Selvevaluering

Få hver elev til at vælge den klods, de føler bedst repræsenterer deres præstation.

 • Blå: Vi har arbejdet som et hold og løst udfordringerne sammen.
 • Gul: Vi har arbejdet sammen som et hold for at løse udfordringerne og opmuntret alle til at gøre deres bedste.
 • Violet: Vi har arbejdet sammen som et hold for at løse udfordringerne, opmuntret alle til at gøre deres bedste og nået nye mål.

Fælles evaluering
Tilskynd eleverne til at give hinanden feedback ved at:

 • Få en elev til at bedømme en andens præstation ved hjælp af skalaen med farvede klodser ovenfor.
 • Få dem til at give konstruktiv feedback til hinanden for at forbedre gruppens præstation i den næste lektion.
student-07

Idéer til videre arbejde – faglig kommunikation

For at styrke elevernes færdigheder i faglig kommunikation:

 • Bed eleverne om at argumentere for den mest effektive måde at beregne programmeringsblokkenes værdier på.
 • Få hver elev til at forklare den valgte metode for klassen sidst i lektionen.

Bemærk: Dette vil forlænge lektionen.

Idéer til videre arbejde – matematik

I denne lektion skal I undersøge vigtige matematiske begreber som:

 • Vurdering af afstande
 • Brug af pi x D til at beregne hjulomkreds

Tilføj endnu et matematisk element ved at:

 • bede eleverne om at lave en tabel, hvor de indsamler værdier for hjulomdrejninger og tilbagelagte afstande.
 • udfordre eleverne til at bruge denne tabel til at forudsige det antal hjulomdrejninger, der skal bruges til at tilbagelægge en bestemt afstand (f.eks. 2,5 m, 400 cm, 3500 mm).

Bemærk: Dette vil forlænge lektionen.

Hjælp til lærere

Eleverne skal:

 • bruge skøn til at vurdere afstande
 • bruge testresultater og deduktivt ræsonnement til at forbedre et program

LEGO® Education SPIKE Prime-sæt

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.