SPIKE™ Prime-sæt

Få idéer – på LEGO måden!

Brug LEGO klodser som en unik måde at generere kreative idéer på.

30-45 min.
Begynder
5.-8. klasse
lesson-header

Lektionsplan

1. Forbered dig

 • Læs elevmaterialet igennem i LEGO® Education SPIKE appen.
 • Hvis du føler, der er behov for det, kan du planlægge en lektion ved hjælp af Kom godt i gang-materialet i appen. Det vil hjælpe eleverne med at blive fortrolige med LEGO Education SPIKE Prime.

2. Inddrag eleverne (5 min.)

 • Brug idéerne i afsnittet Start en samtale nedenfor til at inddrage eleverne i en samtale om emnerne i denne lektion.
 • Brug videoen til at forklare lektionen.

3. Undersøg (8 min.)

 • Forklar, hvordan man bruger hubben som et nedtællingsur med de medfølgende 3- og 5-minutters-programmer.
 • Bed eleverne om at brainstorme hver for sig i 3 minutter.
 • Giv dem 5 minutter til at tegne eller bygge deres idéer.

4. Forklar (10 min.)

 • Giv eleverne 5 minutter til at dele deres idéer med deres hold.
 • Giv dem yderligere 5 minutter til at diskutere deres idéer og vælge den bedste.

5. Udbyg (15 min.)

 • Giv hvert hold 5 minutter til at bygge den idé, de har valgt.
 • Sørg for, at de forstår, at deres model ikke behøver at fungere. Det er bare et koncept.
 • Lad hvert hold lave en video, hvor de forklarer deres idé.
 • Husk at sætte tid af til oprydning.

6. Evaluer

 • Giv feedback om hver elevs præstation.
 • For at forenkle processen kan du bruge det medfølgende evalueringsskema.

Start en samtale

Snak om, hvad eleverne ikke kan lide ved deres morgener. Tal om ting, de kunne forbedre, såsom:

 • Hvordan deres alarm vækker dem
 • Hvordan de laver morgenmad
 • Hvordan de børster tænder
 • Hvordan de kommer i tøjet

Tip: Brug søgeordene "automatiseret morgenmad" til at finde onlinevideoer, der kan hjælpe deres tankeproces.

Lad eleverne se denne video om, hvad de skal til at lave.

lesson-header

Byggetips

Find ekstra materialer frem
Følgende materialer kan være nyttige under brainstormingen:

 • Papir
 • Saks
 • Tape
 • Blyanter

Vigtigst af alt skal du opfordre eleverne til at bruge deres fantasi!

Kombiner med LEGO klodser
Sørg for, at eleverne forstår, at de kan bruge materialerne sammen med LEGO klodser som vist i videoen.

Programmeringstips

Hovedprogram

SPIKE Extra resources Ideas Step03-Program - da-dk

Differentiering

Du kan gøre denne lektion enklere ved at:

 • indsnævre emnet til et bestemt område (f.eks. at lave morgenmad).
 • gennemføre denne lektion i en stor gruppe (dvs. på klassen) i stedet for i hold. Dette vil gøre det nemmere at styre timingen mellem trinnene.
 • styre tiden på en anden måde (f.eks. stopur, timer, ur) i stedet for at bruge hubben og programmerne.

Du kan gøre denne lektion mere udfordrende ved at:

 • lave en rigtig delingsrunde på klassen. Dette vil fremme alles deltagelse og højne kvaliteten af idéerne.
 • lave endnu en brainstorming en anden dag og evaluere fremskridtene sammen med eleverne.
 • inddrage idéerne til videre arbejde i faglig kommunikation.

Evalueringsmuligheder

Lærerens observationstjekliste
Lav en skala, der passer til dine behov, f.eks.:

 1. Delvist gennemført
 2. Gennemført
 3. Gennemført over forventning

Brug de følgende succeskriterier til at evaluere elevernes fremskridt:

 • Eleverne har genereret flere idéer om et emne.
 • Eleverne har brugt forskellige brainstormingmaterialer som hjælp i processen.
 • Eleverne kan udvælge idéer ud fra bestemte kriterier og beskrive dem for andre.

Selvevaluering

Få hver elev til at vælge den klods, de føler bedst repræsenterer deres præstation.

 • Blå: Jeg har genereret masser af idéer til at forbedre mine morgenrutine.
 • Gul: Jeg har deltaget i en diskussion om idéerne og valgt den, jeg mente der var bedst.
 • Violet: Jeg har brugt en lynbygningsmodel til at beskrive min idé og vise principperne i den.

Fælles evaluering
Tilskynd eleverne til at give hinanden feedback ved at:

 • Få en elev til at bedømme en andens præstation ved hjælp af skalaen med farvede klodser ovenfor.
 • Få dem til at give konstruktiv feedback til hinanden for at forbedre gruppens præstation i den næste lektion.
student-09

Idéer til videre arbejde – faglig kommunikation

For at styrke elevernes færdigheder i faglig kommunikation:

 • Lad eleverne bruge tegninger, modeller eller andet til at præsentere de idéer, de har produceret under deres brainstorming.
 • Bed hver elev om at aflevere et kreativt dokument, hvori de beskriver deres bedste idé.

Bemærk: Dette vil forlænge lektionen.

Hjælp til lærere

Eleverne skal:

 • bruge et redskab til idégenerering og -skabelse

LEGO® Education SPIKE Prime-sæt

Teknologiforståelse (efter 6. klassetrin)
Strukturering

 • Eleven kan anvende mønstre i strukturering af data og dataprocesser med udgangspunkt i konkrete problemstillinger
 • Eleven har viden om mønstre i strukturering af data og dataprocesser

Teknologiforståelse (efter 9. klassetrin)
Strukturering

 • Eleven kan strukturere fænomener og begreber i et problemfelt og i computationelle modeller
 • Eleven har viden om principper for abstraktion og strukturering af et problemfelt samt fundamentale teknikker til strukturering af data og processer

Natur/teknologi (efter 6. klassetrin)
Teknologi og ressourcer

 • Eleven kan designe modeller af et produkt eller en produktion
 • Eleven har viden om modeller til at beskrive teknologi

Fysik/kemi
Produktion og teknologi

 • Eleven kan designe enkle teknologiske løsninger på udfordringer fra hverdag og samfund
 • Eleven har viden om metoder til udvikling af tekniske løsninger

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.