SPIKE™ Prime-sæt

Tag den klods

Træn teamworkteknikker ved at arbejde med fire spændende udfordringer.

30-45 min.
Begynder
5.-8. klasse
lesson-header

Lektionsplan

1. Forbered dig

 • Læs elevmaterialet igennem i LEGO® Education SPIKE appen.
 • Hvis du føler, der er behov for det, kan du planlægge en lektion ved hjælp af Kom godt i gang-materialet i appen. Det vil hjælpe eleverne med at blive fortrolige med LEGO Education SPIKE Prime.

2. Inddrag eleverne (5 min.)

 • Brug idéerne i afsnittet Start en samtale nedenfor til at inddrage eleverne i en samtale om emnerne i denne lektion.
 • Brug videoen til at forklare lektionen.

3. Undersøg (10 min.)

 • Del klassen op i et lige antal hold med 2-3 elever på hvert hold.
 • Bed hvert hold om at vælge en leder.
 • Giv holdene 5 minutter til at bygge robothånden og 6 LEGO klodser, der skal bruges som point.
 • Bed dem om at arbejde så hurtigt som muligt. (Fokus er her på, at alle holdmedlemmer arbejder mod et fælles mål).
 • Få holdene til at teste deres modeller for at sikre, at de virker.

4. Forklar (15 min.)

 • Lad hvert hold vælge en ny leder til den anden udfordring.
 • Bed eleverne om at skiftes til at bruge robothånden til at flytte én klods ad gangen fra punkt A til punkt B. (Dette er et andet eksempel på teamwork, hvor man fokuserer på, at alle skal bidrage til at nå det fælles mål).
 • Nu er det tid til den tredje udfordring og nye holdledere!
 • Holdmedlemmerne har 3 minutter til at skiftes til at stable én klods ad gangen oven på hinanden.
 • Hvor højt kan de komme?
 • Hvis tårnet vælter, skal den, der fik tårnet til at vælte, bygge det igen. (Dette er et eksempel på succesfuldt teamwork baseret på enkeltpersoners præstationer).

6. Udbyg (10 min.)

 • Læg holdene sammen to og to, og lad hver gruppe vælge en leder til den fjerde udfordring.
 • Hold A skiftes til at bruge deres robothånd til at samle en klods op, møde et medlem fra det andet hold halvvejs og aflevere klodsen.
 • Hold B skiftes til at bruge deres robothånd til at tage klodsen fra det andet hold og aflevere den på et bestemt sted. (Dette er et eksempel på succesfuldt teamwork baseret på, at alle når nye mål).
 • Husk at sætte tid af til oprydning.

7. Evaluer

 • Giv feedback om hver elevs præstation.
 • For at forenkle processen kan du bruge det medfølgende evalueringsskema.

Start en samtale

Snak om teamwork ved at bede eleverne om at give eksempler på godt teamwork. Fortæl eleverne om nogle vigtige elementer i forskellige teamworkmodeller.

Det kan være:

 • Alle holdmedlemmer påtager sig et bestemt ansvarsområde under arbejdet hen imod et fælles mål.

  ▷ Eksempel: Mens eleverne bygger, er nogle af dem ansvarlige for at finde de nødvendige klodser, og andre er ansvarlige for at samle dem. Dette kan også kaldes arbejdsspecialisering.

 • For at nå holdets mål skal alle holdmedlemmer opnå gode resultater.

  ▷ Eksempel: I et stafetløb har alle holdmedlemmer den samme opgave, og holdet opnår kun succes, hvis de arbejder sammen om at forbedre deres resultater. Det betyder, at alle skal være gode til den samme opgave.

 • Hvert holdmedlem bidrager med en lille forbedring, som hjælper holdet til at nå sit mål.

  ▷ Eksempel: På et sportshold eller i en virksomhed bliver holdet bedre, når hvert medlem bliver udfordret til at nå nye mål.

Lad eleverne se denne video om, hvad de skal til at lave.

lesson-header

Byggetips

Nem betjening af robothånden
Robothånden er designet til at åbne og lukke sig, når der trykkes på venstre- og højreknapperne på hubben.

teacher-open-close

En større udfordring
Gør udfordringen større ved at programmere hånden til at åbne sig, når hubben vippes til venstre, og lukke sig, når den vippes til højre.

teacher-tilt

En anden måde at styre hånden på
Man kan også indbygge en kraftsensor.

teacher-force-sensor

Programmeringstips

Hovedprogram

SPIKE Extra resources Pass the Brick Step03-Program - da-dk

Mulig løsning

SPIKE Extra resources Pass the Brick Step04-Hint - da-dk

Andre programmer

SPIKE Extra resources Pass the Brick Teacher - Solution - da-dk

Differentiering

Du kan gøre denne lektion enklere ved at:

 • reducere antallet af udfordringer
 • lade holdlederne bruge 1-2 minutter på at give deres instruktioner før hver udfordring i stedet for under udfordringerne
 • give holdlederne præcise instruktioner om, hvad de skal gøre

Du kan gøre denne lektion mere udfordrende ved at:

 • teste holdledernes færdigheder ved at introducere nye "krav", f.eks.:

  ▷ eleverne må kun bruge venstre (eller højre) hånd
  ▷ den røde klods skal flyttes til sidst
  ▷ den blå klods skal placeres nederst i bunken

Evalueringsmuligheder

Lærerens observationstjekliste
Lav en skala, der passer til dine behov, f.eks.:

 1. Delvist gennemført
 2. Gennemført
 3. Gennemført over forventning

Brug de følgende succeskriterier til at evaluere elevernes fremskridt:

 • Eleverne har arbejdet sammen som et hold mod et fælles mål.
 • Eleverne har arbejdet på at få alle holdmedlemmer til at bidrage effektivt.
 • Eleverne har arbejdet på at hjælpe alle holdmedlemmer til at nå nye mål.

Selvevaluering

Få hver elev til at vælge den klods, de føler bedst repræsenterer deres præstation.

 • Blå: Vi har arbejdet som et hold og løst udfordringerne sammen.
 • Gul: Vi har arbejdet sammen som et hold for at løse udfordringerne og opmuntret alle til at gøre deres bedste.
 • Violet: Vi har arbejdet sammen som et hold for at løse udfordringerne, opmuntret alle til at gøre deres bedste og nået nye mål.

Fælles evaluering
Tilskynd eleverne til at give hinanden feedback ved at:

 • Få en elev til at bedømme en andens præstation ved hjælp af skalaen med farvede klodser ovenfor.
 • Få dem til at give konstruktiv feedback til hinanden for at forbedre gruppens præstation i den næste lektion.
student-08

Idéer til videre arbejde – faglig kommunikation

For at styrke elevernes færdigheder i faglig kommunikation:

 • Lad eleverne finde frem til den bedste fremgangsmåde til at føre effektive diskussioner, såsom konstruktiv feedback, omformulering eller opnåelse af enighed.

Bemærk: Dette vil forlænge lektionen.

 

Idéer til videre arbejde – matematik

For at styrke elevernes færdigheder i matematik:

 • Få eleverne til at indsamle data om antallet af afleverede klodser, antallet af tabte klodser, og hvor lang tid det tog at afslutte opgaverne.
 • Lad dem bruge dataene til at lave statistikker.

Bemærk: Dette vil forlænge lektionen.

 

Hjælp til lærere

Eleverne skal:

 • demonstrere deres evne til at arbejde effektivt og respektfuldt med forskellige typer mennesker

LEGO Education SPIKE Prime-sæt

Teknologiforståelse (efter 6. klassetrin)
Modellering

 • Eleven kan anvende digitale modeller i forskellige faglige sammenhænge og i arbejdet med konkrete problemstillinger
 • Eleven har viden om, hvordan forskellige modeller kan beskrive samme virkelighed, samt muligheder og begrænsninger ved forskellige modeller

Teknologiforståelse (efter 9. klassetrin)
Modellering

 • Eleven kan konstruere digitale modeller af virkeligheden og ud fra dem lave forudsigelser og følgeslutninger og vurdere begrænsninger i modellen
 • Eleven har viden om, hvordan abstraktion af virkeligheden kan bruges til at beskrive og behandle denne i digitale modeller, og hvordan man kan afprøve en model ift. dens intentioner

Natur/teknologi (efter 6. klassetrin)
Teknologi og ressourcer

 • Eleven kan designe modeller af et produkt eller en produktion
 • Eleven har viden om modeller til at beskrive teknologi

Fysik/kemi
Produktion og teknologi

 • Eleven kan designe enkle teknologiske løsninger på udfordringer fra hverdag og samfund
 • Eleven har viden om metoder til udvikling af tekniske løsninger

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.