SPIKE™ Prime-sæt

Design til dig selv

Træn kreativiteten, undersøg den tekniske designproces, og opfind en skrivebordshjælper.

45 min
Begynder
5.-8. klasse
Hybrid
DesignForYou_LessonThumbnail_FidgetSpinner.png

Oversigt

 • Til denne lektion bruges LEGO® Education BricQ Prime Personligt læringssæt. Hvis du ikke har adgang til dette sæt, kan du bruge andre LEGO klodser eller fundne materialer til hver elev.
 • I denne lektion skal eleverne følge den tekniske designproces og bygge og teste en prototype af en opfindelse, der kan forbedre deres skrivebordsplads.

Du kan undervise i denne lektion:

 • som indledning til forløbet Opfinderholdet
 • før lektionen Design til andre for at hjælpe med at skabe fundamentet for det åbne projekt
 • til sidst i forløbet for at styrke elevernes læring og innovationsevne.
 • Det personlige læringssæt er beregnet til at tage med hjem. Følg skolens politik for udlevering af materiale.
 • Se en visuel lektionspræsentation under Supplerende materiale i denne lektionsplan. Brug præsentationen til at sætte tempoet i din lektion og guide eleverne gennem hvert af de 5 hovedpunkter.

Begreber inden for teknisk design

 • Prototype: En prototype er en prøvemodel, man kan teste en idé med.

 • Test og evaluering: En proces, hvor man måler, hvor godt tingene fungerer. Man tester en prototype og evaluerer, hvor godt den klarede sig.

Inddrag eleverne

(10 minutter)

Start en kort samtale om, hvor idéer til opfindelser kommer fra.

 • I løbet af denne samtale skal du og dine elever udvikle en fælles definition af opfindelser og definere kriterierne for opfindelsesaktiviteten.

Stil spørgsmål som:

 • Hvor kommer idéer til opfindelser fra? (Eksempler på svar: Et ønske om at løse et problem, brainstorming).
 • Nævn nogle nyttige opfindelser, som du bruger i din hverdag.
 • Hvor tror du, idéen til opfindelsen kom fra? (Hjælp eleverne med at forbinde de opfindelser, de har nævnt, med et problem, de har stået over for. Dette vil få dem i gang med "Design til dig selv").

Vis den første side af Inddrag eleverne i lektionspræsentationen.

 • Siden viser eksempler på LEGO modeller af "skrivebordshjælpere". Brug disse modeller som hjælp til at fortsætte samtalen og som designinspiration senere i lektionen.
DesignForYou-Engage1.png

Fortsæt samtalen ved f.eks. at tale om:

 • Fortæl eleverne, at disse LEGO modeller er prototyper på "skrivebordshjælpere".
 • Hvad er en prototype? (Eksempel på svar: En prototype er et råt eksemplar, der er blevet udarbejdet for at vise en designidé).

Hjælp eleverne med at opdage, at opfindelser opstår ud af nødvendighed. Tal f.eks. om:

 • Beskriv dit skrivebord.
 • Hvilken slags aktiviteter laver du på dit skrivebord?
 • Hvad har dit skrivebord behov for?
 • Hvad kan du opfinde for at forbedre din skrivebordsplads?

Hybride læringstips til fasen Inddrag eleverne

Synkront

 • Start en virtuel samtale for hele klassen under den planlagte lektion. Tal selv så lidt som muligt. Få eleverne til selv at besvare eller stille spørgsmål. Prøv at bruge et online afstemningsværktøj eller en chatfunktion for at få alle til at deltage.

Asynkront

 • Vis siden Indrag eleverne i lektionspræsentationen, og vælg, om eleverne skal svare dig direkte hver for sig eller samlet i et diskussionsforum for hele klassen. Online diskussionsforummer er en god måde at tilskynde til fælles engagement på uden at kræve, at alle elever er til stede på samme tid.

Undersøg

(15 minutter)

 • Bed eleverne om at åbne deres personlige læringssæt og undersøge klodserne.
 • Forklar, at de skal arbejde selvstændigt for at bygge en prototype af en "skrivebordshjælper".
 • Der er ingen byggevejledning. Eleverne kan kigge på billederne af inspirationsmodellerne på siden Inddrag eleverne i lektionspræsentationen eller bygge deres egne idéer.
 • Vis designcyklussen på siden Undersøg i lektionspræsentationen. Få eleverne til at brainstorme idéer til deres "skrivebordshjælpere" og derefter lave prototyper, teste og evaluere deres opfindelser. De kan være nødt til at gå igennem designcyklussen to eller tre gange for at få en anvendelig løsning.
 • Mind eleverne om, at de laver prototyper, ikke fikse og færdige modeller. Bak op om alle byggestile.

Hybride læringstips til fasen Undersøg
Gør det til social tid for klassen. Elever nyder at bygge i et fællesskab.

Synkront

 • Hvis eleverne deltager online, kan de bygge sammen i ét møderum eller i små grupper i mindre møderum.

Asynkront

 • Med hjælp fra deres familier kan du få eleverne til at lave et bestemt arbejdsområde til hjemmeaktiviteter. En flad, ren overflade fri for rod og med godt lys er optimal at bygge og teste på. Husk, at alle elevers hjem ser forskellige ud.

Forklar

(10 minutter)

 • Få eleverne til at vise og forklare deres opfindelser for en makker.
 • Siden Forklar i lektionspræsentationen indeholder samtalestartere, der kan hjælpe eleverne med at give og modtage feedback.
 • Mind eleverne om at bruge øjenkontakt, holde en venlig tone og fokusere på specifikke eksempler, når de giver feedback. Få dem til at overveje, hvordan de kan forbedre deres opfindelser ud fra den feedback, de modtager.

Her er nogle foreslåede samtalestartere til at give feedback:

 • Jeg er virkelig imponeret over ...
 • Jeg vil gerne høre mere om ...
 • Jeg havde den samme idé ...
 • Jeg havde en anden idé ...
 • Jeg foreslår ...

Her er nogle foreslåede samtalestartere til at modtage feedback:

 • Tænk over, hvilken del af din opfindelse du gerne vil have feedback på.
 • Fortæl mig, hvad du tænker om ...
 • Hvordan synes du, jeg kan forbedre min opfindelse?
 • Er der andet, du gerne vil fortælle mig?

Når eleverne har delt deres feedback, skal du bede dem om at forklare deres tekniske designproces.

Stil spørgsmål som:

 • Hvordan fik du defineret det problem, der skulle løses på din skrivebordsplads?
 • Hvordan fik du brainstormet idéer?
 • Hvordan fik du testet og evalueret dine opfindelser?

Hybride læringstips til fasen Forklar

Synkront

 • Hvis eleverne deltager online, kan du gennemgå samtalestarterne til feedback på siden Forklar i lektionspræsentationen og få dem til at give og modtage feedback i små grupper i mindre møderum.
 • Besøg de mindre møderum for at kontrollere elevernes forståelse ved at få hver gruppe til at dele noget bestemt feedback.
 • Besvar elevernes spørgsmål, og løs eventuelle misforståelser direkte for at give eleverne en dybere forståelse af konceptet.

Asynkront

 • Få eleverne til at reflektere over deres feedback ved at kommentere over for hele gruppen eller ved at skrive en kommentar i gruppechatten.

Udbyg

(5 minutter)

 • Få eleverne til at forklare, hvordan de kan forbedre deres opfindelser, og hvordan feedback fra deres kammerater har hjulpet dem.
 • Siden Udbyg i lektionspræsentationen viser eksempler på, hvordan LEGO inspirationsmodellerne kan revideres. Du kan bruge siden til at inspirere eleverne til at finde på måder at forbedre deres opfindelser på.
 • Hvis du allerede har introduceret LEGO Education SPIKE Prime for klassen, kan du få eleverne til at tænke over og skitsere, hvordan de kan omdanne deres opfindelser til SPIKE Prime-modeller.
DesignForYou-Elaborate.png

Hybride læringstips til fasen Udbyg

Synkront

 • Afhold et onlinemøde, hvor eleverne snakker om, hvordan de kan revidere deres løsninger.

Asynkront

 • Opret en virtuel gallerirundvisning, hvor eleverne kan dele deres arbejde. Få dem til at sende billeder og videoer af deres modeller og se deres kammeraters arbejde.

Evaluer

(5 minutter)

 • Bed eleverne om at give et eksempel på, hvordan deres opfindelse har været med til at forbedre deres skrivebord, og hvordan de forbedrede deres oprindelige idé.

Bed eleverne om at holde en farvet klods op for selv at evaluere deres præstationer:

 • Rød klods: Med lidt hjælp kan jeg definere et problem og evaluere forskellige designløsninger på problemet.
 • Gul klods: Jeg kan forklare, hvordan man definerer et problem, og hvordan man evaluerer forskellige designløsninger på problemet.
 • Grøn klods: Jeg kan lære andre, hvordan man definerer et problem, og hvordan man evaluerer forskellige designløsninger på problemet.

Hybride læringstips til fasen Evaluer
Der er mange muligheder for evaluering – en skriftlig opgave, en direkte eller optaget mundtlig fremlæggelse eller en tegning, der viser, at eleverne har forstået emnet.

Synkront

 • Start en virtuel samtale for hele klassen under den planlagte lektion.

Asynkront

 • Få eleverne til at reflektere over deres arbejde ved at sende en skriftlig opgave, lave en direkte eller optaget mundtlig fremlæggelse eller en tegning, der viser, at de har forstået emnet.

Hjælp til lærere

Eleverne skal:

 • definere kriterier og begrænsninger for at løse et designproblem
 • evaluere forskellige designløsninger
 • analysere og kommunikere ligheder og forskelle mellem designløsninger
 • identificere mulige forbedringer af de valgte løsninger**
 • LEGO® Education BricQ Motion Prime Personligt læringssæt (1 pr. elev) eller andre LEGO klodser eller fundne materialer til hver elev
 • Lektionspræsentation (se Supplerende materiale)
 • Papir (2 ark pr. elev)
 • Skrive-/tegneredskaber (kuglepenne, blyanter, tuscher)
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.