SPIKE™ Prime-sæt

Superoprydning

Test effektiviteten af to forskellige gribearmsdesign, og bestem det bedste design ud fra specifikke testkriterier.

30-45 min.
Begynder
5.-8. klasse
lesson-header

Lektionsplan

1. Forbered dig

 • Læs elevmaterialet igennem i LEGO® Education SPIKE appen.

2. Inddrag eleverne (5 min.)

 • Brug idéerne i afsnittet Start en samtale nedenfor til at inddrage eleverne i en samtale om emnerne i denne lektion.
 • Brug videoen til at forklare lektionen.

3. Undersøg (20 min.)

 • Lad eleverne arbejde sammen to og to om at bygge den håndholdte fjernbetjening og 2 testgribearme.
 • Bed dem om at afspille testprogrammet for at få en idé om, hvordan gribearmene virker.

4. Forklar (10 min.)

 • Få eleverne teste deres gribearme ved at gribe fat om:
  o genstande af forskellig størrelse, men med lignende vægt (test nr. 1)
  o genstande af forskellig vægt, men med lignende størrelse (test nr. 2)
 • Mind dem om at notere testresultaterne i deres testskemaer.

5. Udbyg (10 min.)

 • Start en samtale på klassen om testresultaterne.
 • Bed eleverne om at hente genstande rundt om i klassen og forudsige, hvilken gribearm der vil være bedst til at gribe fat om hver genstand.
 • Husk at sætte tid af til oprydning.

6. Evaluer

 • Giv feedback om hver elevs præstation.
 • For at forenkle processen kan du bruge det medfølgende evalueringsskema.

Start en samtale

Snak om tests ved at stille relevante spørgsmål som:

 • Hvorfor bruger man gribearme til at samle affald op?
 • På hvilke måder kan man regne ud, hvilken gribearm der er bedst?
 • Har I nogensinde set produktanmeldelser online?

Overvej at vise en onlinevideo af en produktanmeldelse som inspiration.

Lad eleverne se denne video om, hvad de skal til at lave.

lesson-header

Byggetips

Tandemmodel
Del hvert holds byggeopgaver, så alle deltager aktivt:

 • Elev A: Gribearm 1
 • Elev B: Gribearm 2 og fjernbetjening
teacher-2parts

Designet til at gribe

Gribearm 1 er designet til at gribe fat om lette, fleksible genstande. Med den fleksible klo er den dårligt egnet til at gribe fat om store, tunge eller glatte genstande.

Gribearm 2 er designet til at gribe fat om store, tunge genstande. Den todelte klo gør det næsten umuligt at gribe fat om små genstande.

teacher-2grabbers

Brug almindelige genstande
Til testene kan du bruge genstande, der er let tilgængelige. Du kan endda få eleverne til at vælge deres egne genstande rundt om i klassen.

Forslag til lette genstande i forskellige størrelser:

 • LEGO klods (lille)
 • Krøllet kugle af papir (mellem)
 • Tom plastflaske (stor)

Forslag til mellemstore genstande af forskellig vægt:

 • Krøllet kugle af papir (let)
 • Stabel af LEGO hjul (mellem)
 • Æble (eller en anden rund frugt) (tung)
teacher-objects

Programmeringstips

Hovedprogram

SPIKE Invention-Squad Super-Cleanup Step04-Program - da-dk

Differentiering

Du kan gøre denne lektion enklere ved at:

 • begrænse testen til kun 2 genstande (f.eks. en stor genstand, såsom en flaske, og en lille genstand, såsom en kuglepen)

Du kan gøre denne lektion mere udfordrende ved at:

 • lade eleverne definere deres egne testkriterier
 • få eleverne til at designe deres egne gribearme og derefter køre testene igen med deres egne design
 • inddrage idéerne til videre arbejde i faglig kommunikation eller matematik

Evalueringsmuligheder

Lærerens observationstjekliste
Lav en skala, der passer til dine behov, f.eks.:

 1. Delvist gennemført
 2. Gennemført
 3. Gennemført over forventning

Brug de følgende succeskriterier til at evaluere elevernes fremskridt:

 • Eleverne kan identificere testkriterier.
 • Eleverne kan udføre afbalancerede tests.
 • Eleverne kan drage konklusioner ud fra deres testresultater og formidle dem tydeligt.

Selvevaluering

Få hver elev til at vælge den klods, de føler bedst repræsenterer deres præstation.

 • Blå: Jeg har lavet vellykket test af én gribearm.
 • Gul: Jeg har lavet vellykkede tests af to gribearme.
 • Violet: Jeg har lavet vellykkede tests af to gribearme og brugt mine testresultater til at bestemme det bedste design.

Fælles evaluering
Tilskynd eleverne til at give hinanden feedback ved at:

 • Få en elev til at bedømme en andens præstation ved hjælp af skalaen med farvede klodser ovenfor.
 • Få dem til at give konstruktiv feedback til hinanden for at forbedre gruppens præstation i den næste lektion.
student-08

Idéer til videre arbejde – faglig kommunikation

For at styrke elevernes færdigheder i faglig kommunikation:

 • Få eleverne til at lave en præsentation eller en videoanmeldelse, hvor de fremhæver fordele og ulemper ved hver gribearm.
 • Bed eleverne om at uploade deres videoer til de relevante kanaler, og brug kommentarer som feedback.

Bemærk: Dette vil forlænge lektionen.

Idéer til videre arbejde – matematik

For at styrke elevernes færdigheder i matematik:

 • Introducer begrebet vægtningsfaktor som en måde at evaluere genstande på. For eksempel kan effektiviteten måles i henhold til vægtede kriterier med 25 % æstetik, 20 % omkostninger, 5 % mobilitet og 50 % procent vægt. Forklar, at summen af alle vægtningsfaktorer skal være lig med 100 %.
 • Få eleverne til at give hver gribearm point (-1 eller +1 point) for hver af disse ekstra kriterier og derefter anvende vægtningsfaktorerne.

Bemærk: Dette vil forlænge lektionen.

Mulige karrierer

Hvis eleverne kunne lide denne lektion, ville de måske være interesserede i at undersøge karrieremuligheder inden for:

 • Landbrug og gartneri (havebrugsvidenskab)
 • Erhverv og økonomi (iværksætteri)
 • Fremstilling og teknik (teknisk planlægning)

Hjælp til lærere

Eleverne skal:

 • definere evalueringskriterier for 2 design
 • teste 2 design ved at bruge genstande i forskellige former og størrelser
 • komme med anbefalinger til det bedste design

LEGO® Education SPIKE Prime-sæt
Tom plastflaske
Kugle af krøllet papir
Æble (eller en genstand med tilsvarende vægt)

Teknologiforståelse (efter 6. klassetrin)
Argumentation og introspektion

 • Eleven kan argumentere for sammenhænge mellem rammesætning, idegenerering og konstruktion og kan forholde sig til egen designkompetence
 • Eleven har viden om fagtermer for argumentation om designprocesser og for egen designkompetence

Natur/teknologi (efter 6. klassetrin)
Teknologi og ressourcer

 • Eleven kan udvikle enkle produkter
 • Eleven har viden om udvikling og vurdering af produkter

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.