SPIKE™ Prime-sæt

Automatiser!

Lav og programmér en automatiseret hjælper, som kan identificere og sende den rigtige pakke på baggrund af farven.

120+ min.
Let øvet
5.-8. klasse
lesson-header

Lektionsplan

1. Forbered dig

 • Læs elevmaterialet igennem i LEGO® Education SPIKE appen.
 • Lav et rum til opbevaring af modeller mellem lektionerne.
 • Udarbejd en opfinderjournal med spørgsmål, der kan hjælpe eleverne med at dokumentere og holde styr på deres arbejde. Find inspiration i den medfølgende opfinderjournal.

Del A

2. Inddrag eleverne (10 min.)

 • Brug idéerne i afsnittet Start en samtale nedenfor til at inddrage eleverne i en samtale om emnerne i denne lektion.
 • Forklar lektionen, og fremhæv, at projektet løber over de næste 2-3 undervisningslektioner.

3. Undersøg (35-55 min.)

 • Forklar det problem, som eleverne forsøger at løse.
 • Giv dem tid til at brainstorme nogle løsninger.
 • Bed dem om at lave pseudokode til de handlinger, de planlægger at programmere.
 • Lad dem arbejde sammen to og to om at bygge deres automatiserede hjælper.

4. Forklar (10 min.)

 • Sørg for, at eleverne identificerer og dokumenterer eventuelle problemer, de måtte støde på, mens de udvikler deres løsninger.

Del B

5. Udbyg (60 min.)

 • Bed eleverne om at gøre deres programmer færdige. Tilskynd dem til at samarbejde med de andre hold.
 • Bed eleverne om at fremlægge deres løsning for klassen.
 • Husk at sætte tid af til oprydning.

6. Evaluer

 • Giv feedback om hver elevs præstation.
 • For at forenkle processen kan du bruge det medfølgende evalueringsskema.

Start en samtale

Snak om robotter ved at stille relevante spørgsmål som:

 • Hvordan fungerer fabriksrobotter?
 • Hvad registrerer de? Farver? Figurer? Størrelser?
 • Hvilken slags motoriseret mekanisme bruger en fabriksrobot?
 • Hvordan ved robotten, hvor den er?
 • Hvilke designfunktioner sikrer, at robottens bevægelser er præcise og gentagelige?

Du kan henvise til lektionen Få idéer – på LEGO måden for at genopfriske elevernes hukommelse om idégenerering.

Byggetips

Løsninger uden facitliste
Dette projekt er designet således, at hver elev eller hvert hold kan finde på deres egen unikke løsning.

Løsningseksempel
Her er en idé, du kan bruge til at inspirere dine elevers designproces.

teacher-example
lesson-header

Kombination af modeller
Saml hele klassen ved at kombinere alles produkter.

teacher-combine

Programmeringstips

Hovedprogram

SPIKE Kickstart your business Automate it Teacher Solution - da-dk

Differentiering

Du kan gøre denne lektion enklere ved at:

 • få eleverne til at bygge løsningseksemplet for at komme i gang og derefter forbedre det

Du kan gøre denne lektion mere udfordrende ved at:

 • få eleverne til at programmere lige så mange forskellige funktioner, som de kan finde på
 • bede nogle hold om at bygge leveringsvogne for at forbinde fabriksrobotterne og lave den største automatiserede fabrik nogensinde!

Evalueringsmuligheder

Lærerens observationstjekliste
Lav en skala, der passer til dine behov, f.eks.:

 1. Delvist gennemført
 2. Gennemført
 3. Gennemført over forventning

Brug de følgende succeskriterier til at evaluere elevernes fremskridt:

 • Eleverne kan identificere de vigtige elementer i et problem.
 • Eleverne kan selvstændigt udvikle en fungerende og kreativ løsning.
 • Eleverne kan tydeligt kommunikere deres idéer.

Selvevaluering

Få hver elev til at vælge den klods, de føler bedst repræsenterer deres præstation.

 • Blå: Jeg har lavet en automatiseret hjælper.
 • Gul: Jeg har lavet en automatiseret hjælper, som løser problemet på en kreativ måde.
 • Violet: Jeg har lavet en automatiseret hjælper, som løser problemet på en kreativ måde, og jeg har præsenteret mine idéer tydeligt.

Fælles evaluering
Tilskynd eleverne til at give hinanden feedback ved at:

 • Få en elev til at bedømme en andens præstation ved hjælp af skalaen med farvede klodser ovenfor.
 • Få dem til at give konstruktiv feedback til hinanden for at forbedre gruppens præstation i den næste lektion.
student-07

Idéer til videre arbejde – faglig kommunikation

For at styrke elevernes færdigheder i faglig kommunikation:

 • Bed eleverne om at bruge tekst, billeder, tegninger eller lignende til at registrere deres designproces, idet de laver en opfinderjournal for at dokumentere deres arbejde.
 • Lad eleverne fremlægge deres projekter for et bredere publikum (f.eks. for hele skolen eller ved at publicere onlinevideoer).
 • Bed eleverne om at lave en hjemmeside, hvor de præsenterer deres fabrik eller virksomhed.

Mulige karrierer

Hvis eleverne kunne lide denne lektion, ville de måske være interesserede i at undersøge karrieremuligheder inden for:

 • Erhverv og økonomi (iværksætteri)
 • Informationsteknologi (IT-applikationer)
 • Fremstilling og teknik (teknisk planlægning)

Hjælp til lærere

Eleverne skal:

 • bruge computationel tænkning til at frembringe en komplet løsning på et problem

LEGO® Education SPIKE Prime-sæt

Teknologiforståelse (efter 9. klassetrin)
Algoritmer

 • Eleven kan vurdere forskellige algoritmers anvendelighed og kan benytte forskellige metoder til at afprøve algoritmer
 • Eleven har viden om forskellige parametre til vurdering af algoritmers anvendelighed

Fysik/kemi
Produktion og teknologi

 • Eleven kan designe modeller for teknologiske processer, herunder med it-baserede programmer
 • Eleven har viden om teknologiske processer i landbrug og industri

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.