SPIKE™ Prime-sæt

Ryg mod ryg

Ikke al kode findes på en computer. Skriv pseudokode, der fortæller, hvordan man bygger en LEGO® model!

45 min
Begynder
5.-8. klasse
Hybrid
BacktoBack-LessonThumbnail_Duck.png

Oversigt

 • I denne lektion skal eleverne bygge en LEGO model og skrive pseudokode, der fortæller, hvordan man bygger modellen. De skal dele deres pseudokode med en makker.

Du kan undervise i denne lektion:

 • som indledning til forløbet Kickstart din virksomhed
 • før eller efter lektionerne Afgiv bestilling eller Ude af drift for at introducere eller repetere, hvordan man skriver pseudokode
 • før lektionen Automatiser! for at hjælpe med at skabe fundamentet for det åbne projekt
 • til sidst i forløbet for at styrke elevernes læring.
 • Det personlige læringssæt er beregnet til at tage med hjem. Følg skolens politik for udlevering af materiale.
 • Se en visuel lektionspræsentation under Supplerende materiale i denne lektionsplan. Brug præsentationen til at sætte tempoet i din lektion og guide eleverne gennem hvert af de 5 hovedpunkter.

Kodningsbegreber

 • Algoritme: Et sæt af trinvise instruktioner til at fuldføre en opgave.
 • Bug: En kodningsfejl. Fejlfinding er den proces, hvor fejlen rettes.
 • Dekomponering: At nedbryde en kode i mindre dele eller mindre problemer.
 • Pseudokode: En nedskrevet plan, der beskriver trinnene i en algoritme, før den kodes på en computer. Pseudokode hjælper programmører med at identificere og forudse problemer (bugs) og planlægge, hvordan de kan opdele (dekomponere) kodetrin.

Inddrag eleverne

(10 minutter)

Start en kort samtale med eleverne for at afdække deres baggrundsviden om kode.

 • I løbet af denne samtale skal du og dine elever udvikle fælles definitioner af kode og kodning.

Stil spørgsmål som:

 • Hvad er kode? (Eksempler på svar: Noget, der bruges til at fortælle en maskine eller robot, hvordan man udfører en opgave, eller noget sjovt eller kreativt som programmering af et spil på en computer).
 • Har du hørt om andre ord, der er relateret kodning? (Elever, der er fortrolige med kodning, bruger måske ordene "algoritme, pseudokode og bugs". Få de elever, der kender disse begreber, til at dele deres viden).
 • Hvordan ser kode ud? (Eksempler på svar: blokke, tekst, tal).

Fortsæt samtalen, og kom ind på formålet med tydelige instruktioner. Tal f.eks. om:

 • Kode kan være et sæt anvisninger. Lad os kode vores morgenrutiner! Hvordan ville koden se ud? Hvad gør du, når du vågner om morgenen? (Eksempler på svar: Slukker alarmen, står ud af sengen, tager tøj på, spiser morgenmad, børster tænder osv.).
 • Hvad er kendetegnene ved et perfekt sæt anvisninger? (Eksempler på svar: tydelige, organiseret, i den rigtige rækkefølge).

Vis den første side af Inddrag eleverne i lektionspræsentationen.

 • Siden viser et visuelt sæt anvisninger til at binde snørebånd.
BacktoBack-Engage1.png

Fortsæt samtalen med spørgsmål som:

 • Hvordan er dette kode? (Eksempler på svar: Det fortæller, hvad man skal gøre, det er et sæt anvisninger).
 • Hvordan hjælper disse anvisninger? (Eksempler på svar: Tallene fortæller, hvilken rækkefølge tingene skal gøres i).
 • Hvad er kendetegnene ved et perfekt sæt anvisninger? (Eksempler på svar: tydelige, organiseret, i den rigtige rækkefølge).

Vis den anden side af Inddrag eleverne i lektionspræsentationen.

 • Denne side viser et eksempel på LEGO Education SPIKE Prime-kode fra lektionen Afgiv bestilling, som er en del af forløbet Kickstart din virksomhed. Denne programmeringsstabel styrer "kvalitetskontrol"-robotten.
DA-DK-Engage2-CodeStack.png

Fortsæt samtalen ved f.eks. at tale om:

 • Dette er programmeringsstablen til "kvalitetskontrol"-robotten. Programmet "starter" robotten.
 • Hvad beder koden robotten om at gøre? (Trinnene er skrevet som pseudokode nedenfor).
 • Fortæl eleverne, at de ved at forklare koden med deres egne ord netop har øvet sig i at lave en algoritme og har forberedt sig på at skrive pseudokode.
 1. Programmet starter.
 2. Motor A og F indstiller hastigheden til 50 %.
 3. Motor A og F bevæger sig til 350 grader og bevæger sig dertil via den korteste vej.
 4. Når motorerne er kommet på plads, afspilles lyden "Connect".
 5. Afstandssensoren lyser.
 6. Lysmatrixen blinker et hjerteslag 10 gange.
 7. Lysmatrixen viser et konstant hjertebillede.

Hybride læringstips til fasen Inddrag eleverne

Synkront

 • Start en virtuel samtale for hele klassen under den planlagte lektion. Tal selv så lidt som muligt. Få eleverne til selv at besvare eller stille spørgsmål. Prøv at bruge et online afstemningsværktøj eller en chatfunktion for at få alle til at deltage.

Asynkront

 • Vis siderne Indrag eleverne i lektionspræsentationen, og vælg, om eleverne skal svare dig direkte hver for sig eller samlet i et diskussionsforum for hele klassen. Online diskussionsforummer er en god måde at tilskynde til fælles engagement på uden at kræve, at alle elever er til stede på samme tid.

Undersøg

(15 minutter)

 • Bed eleverne om at åbne deres personlige læringssæt og undersøge klodserne.
 • Der er ingen byggevejledning. Få eleverne til at vælge fem klodser og bygge en model af et dyr. De kan bruge denne LEGO and som inspiration.
BacktoBack-LessonThumbnail_Duck.png

Bed eleverne om at bruge siden Undersøg i lektionspræsentationen til at guide dem gennem udfordringen.

Denne udfordring omfatter trinnene:

 • Byg: Design et LEGO dyr, som en anden skal bygge. De skal bruge 5 klodser eller færre.

 • Kod: Bed eleverne om at skrive de trin ned, der skal bruges til at bygge deres modeller. Forklar, at dette er deres pseudokode.

 • Programmér Lad eleverne arbejde sammen to og to. Forklar, at makker 1 skal dele sin pseudokode med makker 2. Makker 2 skal følge makker 1's pseudokode, præcis som denne har hørt den. Få dem derefter til at skifte roller.

 • Du kan også prøve at lave det til en rollelegsaktivitet for hele klassen. Bed alle elever om at skrive pseudokode til at bygge en LEGO model, og lad dem derefter skiftes til at dele deres pseudokode, mens resten af klassen forsøger at følge med og bygge modellen.

Hybride læringstips til fasen Undersøg
Gør det til social tid for klassen. Elever nyder at bygge i et fællesskab.

Synkront

 • Hvis eleverne deltager online, kan de bygge sammen i ét møderum som en samlet klasseaktivitet, hvor én elev deler pseudokode med resten af klassen. Alternativt kan du lade dem bygge i små grupper i mindre møderum og derefter dele deres pseudokode i deres små grupper.

Asynkront

 • Med hjælp fra deres familier kan du få eleverne til at lave et bestemt arbejdsområde til hjemmeaktiviteter. En flad, ren overflade fri for rod og med godt lys er optimal at bygge og teste på. Husk, at alle elevers hjem ser forskellige ud.

Forklar

(10 minutter)

 • Når eleverne har gennemført bygge- og kodningsudfordringen, kan du få dem til at dele deres erfaringer med en makker.
 • Siden Forklar i lektionspræsentationen indeholder samtalestartere, der kan hjælpe eleverne med at give og modtage feedback.
 • Mind eleverne om at bruge øjenkontakt, holde en venlig tone og fokusere på specifikke eksempler, når de giver feedback. Få dem til at overveje, hvordan de kan forbedre deres opfindelser ud fra den feedback, de modtager.

Her er nogle foreslåede samtalestartere til at give feedback:

 • Jeg er virkelig imponeret over ...
 • Jeg vil gerne høre mere om ...
 • Jeg havde den samme idé ...
 • Jeg havde en anden idé ...
 • Jeg foreslår ...

Her er nogle foreslåede samtalestartere til at modtage feedback:

 • Hvilke instruktioner var tydelige?
 • Hvad kan jeg gøre bedre?
 • Hvilke bugs kan jeg rette?

Når eleverne har delt deres feedback, skal du bede dem om at forklare, hvordan denne aktivitet ligner programmering.

Stil spørgsmål som:

 • Hvordan ligner denne aktivitet programmering? (Eksempler på svar: Vi skriver anvisninger, som nogen kan følge, ligesom man skriver kode, som en computer kan følge).
 • Hvorfor skrive pseudokode? (Eksempler på svar: For at hjælpe med at planlægge en kode, før man skriver den på computeren, så man kan forudse potentielle bugs).
 • Hvilke detaljer i pseudokode er vigtige at huske på? (Eksempler på svar: Vigtigheden af detaljer, at trinnene er i den rigtige rækkefølge).

Hybride læringstips til fasen Forklar

Synkront

 • Hvis eleverne deltager online, kan du gennemgå samtalestarterne til feedback på siden Forklar i lektionspræsentationen og få dem til at give og modtage feedback i små grupper i mindre møderum.
 • Besøg de mindre møderum for at kontrollere elevernes forståelse ved at få hver gruppe til at dele noget bestemt feedback.
 • Besvar elevernes spørgsmål, og løs eventuelle misforståelser direkte for at give eleverne en dybere forståelse af konceptet.

Asynkront

 • Få eleverne til at reflektere over deres feedback ved at kommentere over for hele gruppen eller ved at skrive en kommentar i gruppechatten.

Udbyg

(5 minutter)

 • Bed eleverne om at brainstorme, hvordan de kan prøve denne aktivitet igen ved hjælp af en anden LEGO model.
 • Vis dem inspirationsmodellerne på siden Udbyg i lektionspræsentationen.
BacktoBack-Elaborate.png

Stil spørgsmål som:

 • Hvordan kan du lave denne aktivitet igen med en ny LEGO model?
 • Hvordan vil du forbedre din pseudokode?
 • Hvilke instruktioner kan grupperes?
 • Hvordan kan du gøre dit program let at følge?

Der er muligvis kun tid til at skabe nye modeldesigns og pseudokodeinstruktioner. I så fald kan du gemme rollelegsdelen af aktiviteten til en senere lektion.

Hybride læringstips til fasen Udbyg

Synkront

 • Afhold et onlinemøde, hvor eleverne snakker om, hvordan de kan revidere deres løsninger.

Asynkront

 • Opret en virtuel gallerirundvisning, hvor eleverne kan dele deres arbejde. Få dem til at sende billeder og videoer af deres modeller og se deres kammeraters arbejde.

Evaluer

(5 minutter)

 • Bed hver elev om at give et eksempel på, hvordan deres pseudokode viste trinvise instruktioner (dvs. deres algoritme), og vise et eksempel på, hvor de identificerede og løste et problem i pseudokoden.

Bed eleverne om at holde en farvet klods op for selv at evaluere deres præstationer:

 • Rød klods: Med lidt hjælp kan jeg skrive pseudokode og fejlfinde et program.
 • Gul klods: Jeg kan forklare, hvordan man skriver pseudokode og fejlfinder et program.
 • Grøn klods: Jeg kan lære andre, hvordan man skriver pseudokode og fejlfinder et program.

Hybride læringstips til fasen Evaluer
Der er mange muligheder for evaluering – en skriftlig opgave, en direkte eller optaget mundtlig fremlæggelse eller en tegning, der viser, at eleverne har forstået emnet.

Synkront

 • Start en virtuel samtale for hele klassen under den planlagte lektion.

Asynkront

 • Få eleverne til at reflektere over deres arbejde ved at sende en skriftlig opgave, lave en direkte eller optaget mundtlig fremlæggelse eller en tegning, der viser, at de har forstået emnet.

Hjælp til lærere

Eleverne skal:

 • skabe og følge et sæt trinvise pseudokodeinstruktioner
 • dekomponere, identificere og rette problemer i pseudokoden
 • LEGO® Education BricQ Motion Prime Personligt læringssæt (1 pr. elev) eller andre LEGO klodser eller fundne materialer til hver elev
 • Lektionspræsentation (se Supplerende materiale)
 • Papir (2 ark pr. elev)
 • Skrive-/tegneredskaber (kuglepenne, blyanter, tuscher)
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.