SPIKE™ Prime-sæt

Afgiv bestilling

Følg en vejledningsvideo for at gentage en "kvalitetskontrol"-robots handlinger.

30-45 min.
Begynder
5.-8. klasse
lesson-header

Lektionsplan

1. Forbered dig

 • Læs elevmaterialet igennem i LEGO® Education SPIKE appen.
 • Hvis du føler, der er behov for det, kan du planlægge en lektion ved hjælp af Kom godt i gang-materialet i appen. Det vil hjælpe eleverne med at blive fortrolige med LEGO Education SPIKE Prime.

2. Inddrag eleverne (5 min.)

 • Brug idéerne i afsnittet Start en samtale nedenfor til at inddrage eleverne i en samtale om emnerne i denne lektion.
 • Brug videoen til at forklare lektionen.

3. Undersøg (20 min.)

 • Lad eleverne arbejde sammen to og to om at bygge "kvalitetskontrol"-robotten.
 • Bed dem om at afspille programmet for at sikre, at deres robot fungerer korrekt.

4. Forklar (5 min.)

 • Fortæl eleverne, at de kan afspille videoen, lige så mange gange de behøver for at kunne identificere alle robottens bevægelser.
 • Få dem til at bruge den medfølgende pseudokode til at lave en ny programmeringsstabel.

5. Udbyg (15 min.)

 • Bed eleverne om at se den anden video og identificere robottens nye handlinger.
 • Lad dem skrive en pseudokode og nye programmeringsstabler.
 • Bed dem om at tænke over forholdet mellem deres pseudokodes præcision og effektiviteten af deres program.
 • Husk at sætte tid af til oprydning.

6. Evaluer

 • Giv feedback om hver elevs præstation.
 • For at forenkle processen kan du bruge det medfølgende evalueringsskema.

Start en samtale

Snak om dekomponering af problemer ved at stille relevante spørgsmål som:

 • Kan I komme i tanke om nogle eksempler, hvor I bruger dekomponering til at løse problemer i hverdagen?
 • Kan I beskrive dekomponering ved at bruge opskrifter eller videospil eller ved at løse et matematisk problem som eksempel?

Lad eleverne se denne video om, hvad de skal til at lave.

lesson-header

Byggetips

Tandemmodel
Del hvert holds byggeopgaver, så alle deltager aktivt:

 • Elev A: Idédetektor
 • Elev B: Robothoved
teacher-tandem-build

Juster motorerne korrekt
For at denne lektion skal fungere efter hensigten, skal du sørge for, at eleverne har placeret motorerne korrekt.

teacher-align-motor

Farvesensorens følsomhed
Farvesensoren registrerer fingre som "magentafarvede". Når eleverne placerer klodsen foran sensoren, skal de sørge for at holde fingrene bag klodsen.

teacher-read-colors

Programmeringstips

teacher-pseudo

Hovedprogram

SPIKE Kickstart your business Place-your-order Step03-Program - da-dk

Mulig løsning

SPIKE Kickstart your business Place-your-order Step04-Hint - da-dk

Andre programmer

SPIKE Kickstart your business Place-your-order Teacher-Solution - da-dk

Differentiering

Du kan gøre denne lektion enklere ved at:

 • bruge mere tid på at forklare pseudokode og derefter øve det med nogle konkrete eksempler (f.eks. lave en opskrift eller en vejvisning)
 • udarbejde et ark med idéer til pseudokode for at inspirere eleverne

Du kan gøre denne lektion mere udfordrende ved at:

 • lave din egen video af "kvalitetskontrol"-robottens bevægelser, som eleverne kan bruge til at øve dekomponering

  ▷ alternativt kan du få eleverne til at lave videoer til hinanden

Evalueringsmuligheder

Lærerens observationstjekliste
Lav en skala, der passer til dine behov, f.eks.:

 1. Delvist gennemført
 2. Gennemført
 3. Gennemført over forventning

Brug de følgende succeskriterier til at evaluere elevernes fremskridt:

 • Eleverne kan bruge pseudokode til at lave programmeringsstabler.
 • Eleverne kan dekomponere problemer (handlinger) til pseudokode.
 • Eleverne kan programmere handlinger ved hjælp af deres egen pseudokode.

Selvevaluering

Få hver elev til at vælge den klods, de føler bedst repræsenterer deres præstation.

 • Blå: Jeg har efterlignet én handling fra videoen.
 • Gul: Jeg har efterlignet flere handlinger fra videoen.
 • Violet: Jeg har efterlignet flere handlinger fra videoen og lavet min helt egen pseudokode til alle programmeringsstablerne.

Fælles evaluering
Tilskynd eleverne til at give hinanden feedback ved at:

 • Få en elev til at bedømme en andens præstation ved hjælp af skalaen med farvede klodser ovenfor.
 • Få dem til at give konstruktiv feedback til hinanden for at forbedre gruppens præstation i den næste lektion.
student-06

Idéer til videre arbejde – faglig kommunikation

For at styrke elevernes færdigheder i faglig kommunikation:

 • Få eleverne til at lave en 2 minutters videovejledning eller et hæfte med en brugermanual, der beskriver, hvordan man opsætter "kvalitetskontrol"-robotten og programmerer den.

Bemærk: Dette vil forlænge lektionen.

Mulige karrierer

Hvis eleverne kunne lide denne lektion, ville de måske være interesserede i at undersøge karrieremuligheder inden for:

 • Informationsteknologi (computerprogrammering)
 • Fremstilling og teknik (maskinteknologi)
 • Fremstilling og teknik (teknisk planlægning)

Hjælp til lærere

Eleverne skal:

 • bruge dekomponeringsfærdigheder til at dele et komplekst problem op i mindre dele

LEGO Education SPIKE Prime-sæt

Teknologiforståelse (efter 9. klassetrin)
Strukturering

 • Eleven kan strukturere fænomener og begreber i et problemfelt og i computationelle modeller
 • Eleven har viden om principper for abstraktion og strukturering af et problemfelt samt fundamentale teknikker til strukturering af data og processer

Fysik/kemi
Produktion og teknologi

 • Eleven kan designe enkle teknologiske løsninger på udfordringer fra hverdag og samfund
 • Eleven har viden om metoder til udvikling af tekniske løsninger

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.