SPIKE™ Prime-sæt

Hjernegymnastik

Registrer flere værdier på samme tid i et array (liste), og sammenlign værdierne.

45-90 min.
Let øvet
5.-8. klasse
lesson-header

Lektionsplan

1. Forbered dig

 • Læs elevmaterialet igennem i LEGO® Education SPIKE appen.

2. Inddrag eleverne (5 min.)

 • Brug idéerne i afsnittet Start en samtale nedenfor til at inddrage eleverne i en samtale om emnerne i denne lektion.
 • Forklar lektionen.

3. Undersøg (15 min.)

 • Lad eleverne arbejde sammen to og to om at bygge hjernegymnastikmodellen.
 • Bed dem om at afspille programmet for at sikre, at deres model fungerer korrekt. De skulle gerne kunne se, at gamemasteren angiver placeringen af den røde klods i en bolsjestang.

4. Forklar (10 min.)

 • Bed eleverne om at programmere, at gamemasteren påviser en anden rød klods i en anden bolsjestang (spiller 2) ved hjælp af et andet array.
 • Sørg for, at eleverne forstår og kan forklare begrebet array.

5. Udbyg (15 min.)

 • Forklar huskespilsudfordringen, og giv eleverne tid til at lave deres algoritmer.

6. Evaluer

 • Giv feedback om hver elevs præstation.
 • For at forenkle processen kan du bruge det medfølgende evalueringsskema.

Start en samtale

Snak om huskespillet og vigtigheden af at holde sin hjerne i gang. Stil relevante spørgsmål såsom:

 • Hvorfor er det vigtigt at holde sin hjerne i gang?
 • Hvad er et array?
 • Hvordan skal et array bruges i vores huskespil?
 • Hvordan kan spil forbedre ældre menneskers hukommelse?

Præsentér videoen for eleverne om, hvad de skal til at lave.

lesson-header

Byggetips

Tandemmodel
Del hvert holds byggeopgaver, så alle deltager aktivt:

 • Elev A: Gamemasterens hoved
 • Elev B: Gamemasterens krop
teacher-tandem

Brug af farvesensoren
Se sektionen Hjælp i SPIKE-appen for at få mere at vide om, hvordan man bruger farvesensoren.

teacher-color

Reglerne for hjernegymnastikspillet
Målet med denne lektion er at lave koden til et huskespil.

Her er reglerne:

 • Spiller 1 giver en bolsjestang til gamemasteren, som registrerer rækkefølgen af farverne i et array.
 • Spiller 2 giver en anden bolsjestang til gamemasteren, som registrerer rækkefølgen af farverne i et andet array.
 • Programmet sammenligner de 2 arrays og tænder for en pixel på en række for at angive, hvor farverne på de 2 klodser matcher.
 • Spiller 2 kan omarrangere sine klodser for at forsøge at matche rækkefølgen af spiller 1's klodser.

Programmeringstips

Hovedprogram

SPIKE Life Hacks Braingame Step03-Program - da-dk

Mulig løsning

SPIKE Life Hacks Braingame Teacher Solution - da-dk

Andre programmer

SPIKE Life Hacks Braingame Teacher Other - da-dk

Differentiering

Du kan gøre denne lektion enklere ved at:

 • forklare begrebet array (liste) ved at starte med en aktivitet uden brug af robotten
 • spille spillet med en bolsjestang med 3 klodser (i stedet for 5) til at starte med

Du kan gøre denne lektion mere udfordrende ved at:

 • bede eleverne om at forbedre spillet på forskellige måder (f.eks. ved at bruge mere end 5 farver eller ved at ændre den måde, LED-indikatoren reagerer på en rigtig eller forkert farvesekvens på)
 • tilføje en funktion, hvor spiller 2 kun har 5 chancer til at gætte den rigtige rækkefølge
 • lade eleverne undersøge forskellige teorier inden for ordnede lister, som ofte bruges inden for databehandling

Evalueringsmuligheder

Lærerens observationstjekliste
Lav en skala, der passer til dine behov, f.eks.:

 1. Delvist gennemført
 2. Gennemført
 3. Gennemført over forventning

Brug de følgende succeskriterier til at evaluere elevernes fremskridt:

 • Eleverne kan præcist beskrive begrebet array (liste).
 • Eleverne kan lave og bruge et array (liste) korrekt i deres programmer.
 • Eleverne kan bruge flere arrays (lister) i deres programmer og sammenligne værdien af hvert indeks.

Selvevaluering
Få hver elev til at vælge den klods, de føler bedst repræsenterer deres præstation.

 • Blå: Jeg har brugt et array (liste) i mit program.
 • Gul. Jeg har lavet et andet array (liste) i mit program.
 • Violet: Jeg er array-mester! Jeg kan udføre flere operationer i arrays (lister). Giv mig en array-udfordring, og jeg løser den!
 • Fælles evaluering*
  Tilskynd eleverne til at give hinanden feedback ved at:
 • Få en elev til at bedømme en andens præstation ved hjælp af skalaen med farvede klodser ovenfor.
 • Få dem til at give konstruktiv feedback til hinanden for at forbedre gruppens præstation i den næste lektion.
student-07

Idéer til videre arbejde – faglig kommunikation

For at styrke elevernes færdigheder i faglig kommunikation:

 • Bed eleverne om at forberede en præsentation, hvor de forklarer spillet med de korrekt tekniske termer, såsom:

  ▷ Sandsynlighed
  ▷ Middelværdi
  ▷ Gennemsnit
  ▷ Array
  ▷ Arrayindeks

Bemærk: Dette vil forlænge lektionen.

Idéer til videre arbejde – matematik

For at styrke elevernes færdigheder i matematik:

 • Undersøg forskellige statistiske begreber.

  ▷ Indsaml bivariate data (f.eks. det tidspunkt, hvor spillet blev spillet, og antallet af forsøg, det tog eleverne at finde den rigtige rækkefølge af farver, og undersøg forholdet mellem værdierne).

Bemærk: Dette vil forlænge lektionen.

Mulige karrierer

Hvis eleverne kunne lide denne lektion, ville de måske være interesserede i at undersøge karrieremuligheder inden for:

 • Sundhed (sundhedsfaglige støttefunktioner)
 • Sundhed (medicinal- og sundhedskarrierer)
 • Sundhed (sundhedsassistent)
 • Informationsteknologi (computerprogrammering)
 • Naturvidenskab (fysik og matematik)

Hjælp til lærere

Eleverne skal:

 • undersøge måder at lagre værdier i et array på og anvende disse oplysninger til et bestemt formål
 • udvikle deres evne til at genkende mønstre og lave effektive programmer

LEGO® Education SPIKE Prime-sæt

Teknologiforståelse (efter 9. klassetrin)
Brugsstudier

 • Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser af brugeres perspektiver på og anvendelse af digitale artefakter
 • Eleven har viden om undersøgelsesmetoder, der kan anvendes til at forstå brugeres perspektiver på og anvendelse af digitale artefakter

Biologi
Krop og sundhed

 • Eleven kan med modeller forklare funktionen af og sammenhængen mellem skelet, muskler, sanser og nervesystem
 • Eleven har viden om sammenhænge mellem stimuli og respons

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.