SPIKE™ Prime-sæt

Regn eller solskin?

Find på en måde at vise en vejrudsigt på ved hjælp af kvalitative cloud-data.

30-45 min.
Begynder
5.-8. klasse
lesson-header

Lektionsplan

1. Forbered dig

 • Læs elevmaterialet igennem i LEGO® Education SPIKE appen.

2. Inddrag eleverne (5 min.)

 • Brug idéerne i afsnittet Start en samtale nedenfor til at inddrage eleverne i en samtale om emnerne i denne lektion.
 • Forklar lektionen.

3. Undersøg (25 min.)

 • Lad eleverne arbejde sammen to og to om at bygge meteorologen.
 • Bed dem om at afspille programmet. Mind dem om, at de skal angive en by, for at programmet kan virke. Prøv først med jeres aktuelle placering.
 • Fortæl eleverne, at de skal udvide deres programmer med et "HVIS ELLERS"-udtryk for at vise, om det regner.
 • Få eleverne til at lave et program, som får meteorologen til at beskrive vejret for de næste 5 timer.
 • Fortæl dem, at de også bør overveje at registrere vejrforholdene skyet, overskyet, sne eller tåget i deres programmer.

4. Forklar (5 min.)

 • Snak om, hvordan cloud-data kan bruges til at styre et output.
 • Spørg eleverne om, hvad de tror der vil ske, hvis vejr-blokken indstilles til et andet land eller en anden by.

5. Udbyg (10 min.)

 • Bed eleverne om at registrere meteorologens prognose i en tabel.
 • Lad dem prøve forskellige byer og registrere prognosen for mindst 2 placeringer.
 • Bed dem om at registrere det faktiske vejr i de næste 5 timer i deres tabeller og sammenligne deres prognosedata med de faktiske data. De kan bruge vejrhjemmesider eller -apps til at finde det aktuelle vejr i andre byer.
 • Husk at sætte tid af til oprydning.

6. Evaluer

 • Giv feedback om hver elevs præstation.
 • For at forenkle processen kan du bruge det medfølgende evalueringsskema.

Start en samtale

Snak om prognoser, vejrdata og cloud-data.

 • Lad eleverne komme med eksempler på, hvad de mener cloud-data er.
 • Lad dem selv lave en definition (f.eks. realtidsdata er oplysninger, der altid er opdaterede og kommer direkte fra én kilde, der kan tilgås via internettet).

Lad eleverne se denne video om, hvad de skal til at lave.

lesson-header

Byggetips

Juster motorerne korrekt
For at denne lektion skal fungere efter hensigten, skal du sørge for, at eleverne har placeret motorerne korrekt. Motorerne skal placeres i nulpositionen, når armene er nede.

teacher-align-motors

Kontrollér prognoserne
Brug en tabel som denne, eller få eleverne til at lave deres egen, så de kan kontrollere nøjagtigheden af deres prognoser.

Prognose for: Din by!

  MM/DD: HH    Prognose    Virkelighed   
01/01: 10SolSkyet
......
teacher-collect-data

Programmeringstips

Advarsel! Dette kan være farligt!

Vejr-blokke fungerer kun, når du er online, da de henter realtidsdata.

Hovedprogram

SPIKE Life Hacks Rain or shine Step03-Program - da-dk

Mulig løsning

SPIKE Life Hacks Rain or shine Teacher Solution - da-dk

Andre programmer

SPIKE Life Hacks Rain or shine Teacher Other - da-dk

Differentiering

Du kan gøre denne lektion enklere ved at:

 • bede eleverne om kun at undersøge byer, hvor der er sol

Du kan gøre denne lektion mere udfordrende ved at:

 • vise en liste over tilfældige byer fra hele verden og spørge eleverne, hvilke(n) der ville være bedst at holde ferie i
 • bede eleverne om at tilføje nogle ekstra klodser for at tilpasse deres modeller

Evalueringsmuligheder

Lærerens observationstjekliste
Lav en skala, der passer til dine behov, f.eks.:

 1. Delvist gennemført
 2. Gennemført
 3. Gennemført over forventning

Brug de følgende succeskriterier til at evaluere elevernes fremskridt:

 • Eleverne kan præcist beskrive begrebet cloud-data.
 • Eleverne kan lave og bruge cloud-data i deres programmer.
 • Eleverne kan bruge de indsamlede resultater fra cloud-data til at generere en nøjagtig vejrudsigt.

Selvevaluering

Få hver elev til at vælge den klods, de føler bedst repræsenterer deres præstation.

 • Blå: Jeg har lavet et program til at generere en nøjagtig vejrudsigt for min by.
 • Gul: Jeg har lavet et program til at generere en nøjagtig vejrudsigt for to byer.
 • Violet: Jeg har lavet et program til at generere en nøjagtig vejrudsigt for to byer og fundet det bedste sted at tage på ferie – strand eller ski?

Fælles evaluering
Tilskynd eleverne til at give hinanden feedback ved at:

 • Få en elev til at bedømme en andens præstation ved hjælp af skalaen med farvede klodser ovenfor.
 • Få dem til at give konstruktiv feedback til hinanden for at forbedre gruppens præstation i den næste lektion.

Idéer til videre arbejde – faglig kommunikation

For at styrke elevernes færdigheder i faglig kommunikation:

 • Lad eleverne spille rollen som vejrvært. Se nogle onlinevideoer om, hvordan vejrprognoser præsenteres, og få eleverne til at lave deres egne præsentationer med deres LEGO modeller og andre præsentationsmaterialer. De kan endda foreslå gode steder at tage på forlænget weekend!

Bemærk: Dette vil forlænge lektionen.

Idéer til videre arbejde – matematik

For at styrke elevernes færdigheder i matematik:

 • Fordi vejrprognoser forsøger at forudsige, hvad der vil ske i fremtiden, er de ikke altid nøjagtige. Lad eleverne bruge deres tovejstabeller til at beregne den procentvise nøjagtighed af deres data.

Bemærk: Dette vil forlænge lektionen.

Mulige karrierer

Hvis eleverne kunne lide denne lektion, ville de måske være interesserede i at undersøge karrieremuligheder inden for:

 • Naturvidenskab (ingeniørvidenskab og teknologi)
 • Naturvidenskab (fysik og matematik)

Hjælp til lærere

Eleverne skal:

 • undersøge brugen af vejrdata i realtid for at styre et output

LEGO® Education SPIKE Prime-sæt

Teknologiforståelse (efter 9. klassetrin)
Netværk

 • Eleven kan vurdere muligheder og begrænsninger ved udveksling af data i digitale netværk
 • Eleven har viden om den grundlæggende opbygning og virkemåde af digitale netværk

Geografi
Undersøgelser i naturfag

 • Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag
 • Eleven har viden om indsamling og validering af data

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.