SPIKE™ Prime-sæt

Gentag 5 gange

Brug variabler til at tælle mavebøjninger og de kalorier, der forbrændes under en træning.

30-45 min.
Begynder
5.-8. klasse
lesson-header

Lektionsplan

1. Forbered dig

 • Læs elevmaterialet igennem i LEGO® Education SPIKE appen.

2. Inddrag eleverne (5 min.)

 • Brug idéerne i afsnittet Start en samtale nedenfor til at inddrage eleverne i en samtale om emnerne i denne lektion.
 • Forklar lektionen.

3. Undersøg (15 min.)

 • Lad eleverne arbejde sammen to og to om at bygge Leo, den personlige træner.
 • Bed dem om at afspille programmet for at sikre, at Leo fungerer korrekt.

4. Forklar (10 min.)

 • Få eleverne til at bruge variabler til at tælle Leos mavebøjninger.

5. Udbyg (15 min.)

 • Bed eleverne om at tilføje en anden variabel til programmet for at beregne det antal kalorier, de ville forbrænde ved selv at lave mavebøjningerne.
 • Lad dem ændre og tilpasse deres modeller.

6. Evaluer

 • Giv feedback om hver elevs præstation.
 • For at forenkle processen kan du bruge det medfølgende evalueringsskema.

Start en samtale

Snak om motion.

 • Tal om træningsprogrammer til sportsudøvere, genoptræning efter skader, ældre mennesker osv.
 • Undersøg begrebet tælling ved at bede eleverne om at tænke på situationer, hvor de ser tællefunktioner i hverdagen:

  ▷ antal e-mails
  ▷ likes på sociale medier
  ▷ ledige pladser i parkeringshuse

 • Bed eleverne om at beskrive, hvad de mener en variabel er.

Lad eleverne se denne video om, hvad de skal til at lave.

lesson-header

Byggetips

Gå langsomt frem
Det anbefales at aktivere denne model med mellemstore motorer ved 75 % hastighed.

teacher-reduce-speed

Juster motorerne korrekt
Sørg for, at eleverne har bygget modellen med motorerne justeret korrekt som vist i byggevejledningen. Dette vil lette programmeringen.

teacher-align-motors

Programmeringstips

Hovedprogram

SPIKE Life Hacks Repeat-5-times Step03-Program - da-dk

Mulig løsning

SPIKE Life Hacks Repeat-5-times Teacher-Solution - da-dk

Andre programmer

SPIKE Life Hacks Repeat-5-times Teacher Other - da-dk

Differentiering

Du kan gøre denne lektion enklere ved at:

 • lave en aktivitet med variabler uden brug af robotten, før du starter lektionen

  ▷ brug en glaskrukke (til at symbolisere variablen), og put noget i den lidt efter lidt, f.eks. kugler
  ▷ forklar, at en variabel er som en krukke, der har nogle oplysninger (dvs. kuglerne) i sin hukommelse

Du kan gøre denne lektion mere udfordrende ved at:

 • tilføje forskellige tempi til mavebøjningerne (f.eks. 2 langsomme og 3 hurtige)
 • bede eleverne om at tilpasse deres programmer, så de tæller de forskellige typer mavebøjninger, og vise de forskellige værdier
 • bruge en tablet og programmere Leo til at følge tablettens bevægelser

Evalueringsmuligheder

Lærerens observationstjekliste
Lav en skala, der passer til dine behov, f.eks.:

 1. Delvist gennemført
 2. Gennemført
 3. Gennemført over forventning

Brug de følgende succeskriterier til at evaluere elevernes fremskridt:

 • Eleverne kan præcist beskrive begrebet variabel.
 • Eleverne kan lave og bruge en variabel korrekt i deres programmer.
 • Eleverne kan bruge en variabel til at tælle forskellige værdier.

Selvevaluering

Få hver elev til at vælge den klods, de føler bedst repræsenterer deres præstation.

 • Blå: Jeg har lavet en variabel til at tælle Leos mavebøjninger.
 • Gul: Jeg har tilføjet en anden variabel til at tælle de kalorier, der forbrændes.
 • Violet: Jeg har tilpasset mit program til at lave forskellige træningstempi og -rutiner.
 • Fælles evaluering*
  Tilskynd eleverne til at give hinanden feedback ved at:
 • Få en elev til at bedømme en andens præstation ved hjælp af skalaen med farvede klodser ovenfor.
 • Få dem til at give konstruktiv feedback til hinanden for at forbedre gruppens præstation i den næste lektion.
student-07

Idéer til videre arbejde – faglig kommunikation

For at styrke elevernes færdigheder i faglig kommunikation:

 • Bed eleverne om at finde eksempler på træningsprogrammer og undersøge forskellene på dem. Få dem til at finde sammenhængen mellem typen af træning og antallet af gentagelser og den effekt, den har på kroppen.
 • Få dem til at lave en præsentation om forskellige træningsprogrammer.

Bemærk: Dette vil forlænge lektionen.

 

Idéer til videre arbejde – matematik

For at styrke elevernes færdigheder i matematik:

 • Få eleverne til at undersøge lineære sammenhænge på forskellige måder.
 • Lad dem lave en lineær graf over værdien af de forskellige variabler (f.eks. antal, kalorier, arbejde) i forhold til antallet af mavebøjninger udført af Leo.
 • Lad dem udtrække grafens matematiske sammenhæng (y = ax + b)

Bemærk: Dette vil forlænge lektionen.

 

Mulige karrierer

Hvis eleverne kunne lide denne lektion, ville de måske være interesserede i at undersøge karrieremuligheder inden for:

 • Uddannelse og træning (undervisning)
 • Sundhed (biomedicin)
 • Sundhed (medicinal- og sundhedskarrierer)
 • Informationsteknologi (spilprogrammering)

Hjælp til lærere

Eleverne skal:

 • angive flere numeriske variabler
 • udføre enkle matematiske operationer på variablerne

LEGO Education SPIKE Prime-sæt

Teknologiforståelse (efter 9. klassetrin)
Algoritmer

 • Eleven kan vurdere forskellige algoritmers anvendelighed og kan benytte forskellige metoder til at afprøve algoritmer
 • Eleven har viden om forskellige parametre til vurdering af algoritmers anvendelighed

Biologi
Krop og sundhed

 • Eleven kan undersøge sundhedsmæssige sammenhænge mellem krop, kost og motion, herunder med digitale redskaber
 • Eleven har viden om faktorer med betydning for kropsfunktioner, sundhed og kondition

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.