SPIKE™ Prime-sæt

Grønne fingre

Brug prognosedata i realtid til at beslutte, om tomatplanter skal vandes i denne uge.

30-45 min.
Let øvet
5.-8. klasse
lesson-header

Lektionsplan

1. Forbered dig

 • Læs elevmaterialet igennem i LEGO® Education SPIKE appen.

Inddrag eleverne (5 min.)

 • Brug idéerne i afsnittet Start en samtale nedenfor til at inddrage eleverne i en samtale om emnerne i denne lektion.
 • Forklar lektionen.

Undersøg (20 min.)

 • Lad eleverne arbejde sammen to og to om at bygge modellen af tomato-meteret.
 • Bed dem om at afspille programmet. Hold øje med deres reaktioner. Mind dem om, at de skal angive en by, for at programmet kan virke.
 • Lad eleverne finde ud af, hvordan man flytter nålen i forhold til mængden af forventet nedbør.

Forklar (5 min.)

 • Lad hvert hold gå sammen med et andet hold, hvis de har brug for hjælp til at kalibrere deres tomato-meter.

Udbyg (15 min.)

 • Lad eleverne prøve at vise temperaturprognosen for den næste uge. Det er noget helt andet at vise en værdi på en skala end at vise summen af forventet nedbør for én uge.
 • Husk at sætte tid af til oprydning.

6. Evaluer

 • Giv feedback om hver elevs præstation.
 • For at forenkle processen kan du bruge det medfølgende evalueringsskema.

Start en samtale

Tal nærmere om, hvordan man dyrker grøntsager – og deres behov og forskelle. Stil relevante spørgsmål såsom:

 • Kan I forklare forskellige grøntsagers vækstperiode?
 • Hvorfor kan der ikke vokse grøntsager hele året rundt i visse områder?
 • Hvad er en proportional sammenhæng?

Lad eleverne se denne video om, hvad de skal til at lave.

lesson-header

Byggetips

Ilægning af papir
Du kan lægge alle typer papir i tomato-meteret. Du kan bruge den medfølgende pdf-fil til denne lektion eller bede eleverne om at lave deres egen.

teacher-load-paper

Programmeringstips

Hovedprogram

SPIKE Life Hacks VeggieLove Step03-Program - da-dk

Mulig løsning

SPIKE Life Hacks VeggieLove Teacher-solution - da-dk

Differentiering

Du kan gøre denne lektion enklere ved at:

 • forklare eleverne, hvordan man finder ud af at flytte nålen i forhold til mængden af forventet nedbør.

Du kan gøre denne lektion mere udfordrende ved at:

 • lade eleverne lave deres eget kort om grøntsagers "vandbehov" til at lægge i tomato-meteret.
 • bruge forskellige kort med "vandbehov" i klassen eller på det samme hold og kontrollere, hvor hurtigt de kan rekalibrere deres tomato-meter.

Evalueringsmuligheder

Lærerens observationstjekliste
Lav en skala, der passer til dine behov, f.eks.:

 1. Delvist gennemført
 2. Gennemført
 3. Gennemført over forventning

Brug de følgende succeskriterier til at evaluere elevernes fremskridt:

 • Eleverne kan kalibrere en måler i henhold til den værdi, de forsøger at måle.
 • Eleverne kan identificere sammenhængen mellem den datamanipulation, de har lavet, og den relevante situation fra den virkelige verden.
 • Eleverne kan vise en værdi på deres skala (rekalibrering).

Selvevaluering

Få hver elev til at vælge den klods, de føler bedst repræsenterer deres præstation.

 • Blå: Jeg kan få mit tomato-meter til at bevæge sig efter mængden af nedbør.
 • Gul: Jeg kan korrekt vise summen af forventet nedbør for den næste uge.
 • Violet: Jeg kan vise temperaturer på en skala nøjagtigt.

Fælles evaluering
Tilskynd eleverne til at give hinanden feedback ved at:

 • Få en elev til at bedømme en andens præstation ved hjælp af skalaen med farvede klodser ovenfor.
 • Få dem til at give konstruktiv feedback til hinanden for at forbedre gruppens præstation i den næste lektion.
student-07

Idéer til videre arbejde – faglig kommunikation

For at styrke elevernes færdigheder i faglig kommunikation:

 • Få eleverne til at møde nogen, der arbejder inden for landbruget, og finde ud af, om de bruger lignende redskaber. Bed dem om at sammenligne denne life hack-skala med de rigtige instrumenter, landmænd bruger på deres marker.

Bemærk: Dette vil forlænge lektionen.

Idéer til videre arbejde – matematik

For at styrke elevernes færdigheder i matematik:

 • Få eleverne til at bruge samme skala til at kalibrere forskellige værdier:

  ▷ vindhastighed over tid
  ▷ temperatur over tid

 • Få dem til at definere, hvordan kalibreringen skal foretages.

Bemærk: Dette vil forlænge lektionen.

Mulige karrierer

Hvis eleverne kunne lide denne lektion, ville de måske være interesserede i at undersøge karrieremuligheder inden for:

 • Landbrug og gartneri (landbrugsmekanik og -teknologi)
 • Landbrug og gartneri (fødevarevidenskab)
 • Landbrug og gartneri (havebrugsvidenskab)
 • Naturvidenskab (fysik og matematik)

Hjælp til lærere

Eleverne skal:

 • kalibrere en skala for at få vist nøjagtige data på en anvendelig og troværdig måde

LEGO® Education SPIKE Prime-sæt

Teknologiforståelse (efter 9. klassetrin)
Modellering

 • Eleven kan konstruere digitale modeller af virkeligheden og ud fra dem lave forudsigelser og følgeslutninger og vurdere begrænsninger i modellen
 • Eleven har viden om, hvordan abstraktion af virkeligheden kan bruges til at beskrive og behandle denne i digitale modeller, og hvordan man kan afprøve en model ift. dens intentioner

Biologi
Økosystemer

 • Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser
 • Eleven har viden om organismers livsfunktioner

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.