SPIKE™ Prime-sæt

Stræk med data

Match grafværdier, og foretag kvalitativ undersøgelse af fejlmargener.

30-45 min.
Ekspert
5.-8. klasse
Stretch with Data - Lesson header

Forberedelser til blandet læring

(Før lektionen)

Hvis du føler, der er behov for det, kan du planlægge en lektion ved hjælp af Kom godt i gang-materialet i appen. Dette vil hjælpe dig og dine elever med at blive fortrolige med SPIKE Prime.

 • Sørg for at se lektionsvideoen på denne side.
 • Læs elevmaterialet til denne lektion igennem via linket på denne side eller i SPIKE-appen.
 • Overvej eventuelt dette:
  • Vælg det rette værktøj og det rette sted. For eksempel er det nemt at se videoer, læse en lærebog eller forberede sig på en praktisk øvelse derhjemme. Udførelse af eksperimentet og "fysisk" indsamling af data er nemmere på klassen.
  • Brug forskellige værktøjer, og giv mulighed for bred differentiering. Dette vil øge elevernes engagement og styrke læringsresultaterne.
  • Stil forskellige muligheder for virtuelt samarbejde til rådighed. Her er nogle eksempler:
   • Videokonferencer
   • Blogs, chats eller opslag
   • Digitale udgaver af elevark
  • Tilpas lektionsforløbet for at tage højde for, at der ikke kan være almindelig klasseundervisning gennem hele lektionen. Vi har givet et eksempel på et lektionsforløb herunder.
 • Her er andre måder, hvorpå lektionsforløbet kan tilpasses til elevernes behov:
  • Få eleverne til at se videoerne, der beskriver, hvad de skal til at lave. Du kan gøre dem opmærksomme på SPIKE-appen eller bruge URL-adressen i elevarket.
  • Brug eventuelt andet materiale, du allerede har forberedt om emnet.
  • Tilpas elevernes opfinderjournal, så de kan forberede deres læringsoplevelse og reflektere over deres resultater (se Supplerende materiale).
  • Brug lektionsbeskrivelserne (en brugervenlig lektionsoversigt på 1 side til udskrift) til at inspirere eleverne med en åben udfordring (se Supplerende materiale).

Inddrag

(Før lektionen, 20 min.)

 • I denne lektion skal eleverne streame dataværdier for stigning, rulning og drejning for at tegne et linjediagram i realtid. De skal bruge diagrammets graf til at koordinere deres bevægelser og matche deres streamede data med en forudindlæst graf.

 • Dataværdierne for stigning, rulning og drejning beskriver en genstands hældningsvinkel i forhold til sine 3 akser:

  • Stigning – hældning på y-aksen
  • Rulning – hældning på x-aksen
  • Drejning – hældning på z-aksen
 • Brug forskellige materialer til at lære eleverne om emnet dataværdier for stigning, rulning og drejning.

Start en samtale

Start en samtale ved at stille spørgsmål med relation til lektionen. Her er et par forslag:

 • Nævn nogle måder, du kan afgøre på, om en bevægelse er præcis eller ej?
 • Hvordan kan du afbilde værdier grafisk, så de repræsenterer ægte bevægelser?

Bed eleverne om at skrive deres tanker ned som en hypotese.

Undersøg

(Under lektionen, 30 min.)

 • Få eleverne til at bygge en yogaring. De kan skabe deres egne modeller eller følge byggevejledningen i appen for at bygge modellen Yogaring.
 • Forklar, at denne enhed registrerer vinkelværdierne for stigning/rulning/drejning for forskellige bevægelser.
 • Bed eleverne om at afprøve deres modeller ved hjælp af det foreslåede program i SPIKE-appen. I den første bevægelse skal de bringe ringen fra en fremadvendt position (hubbens LED-matrix skal vende mod eleverne) til toppen af deres hoved (se video).
 • Bed dem om at se på stigningsvinklen på grafen over tid og dokumentere, hvad de ser.

Forklar

(Under lektionen, 15 min.)

 • Giv eleverne lidt tid til at justere deres programmer, så de kan registrere andre værdier.
 • Få dem til at forsøge at matche den anden graf, som er forudindlæst i linjediagrammet, med deres bevægelser.
 • Sørg for, at de indser, at bevægelsens hastighed vil påvirke grafens "form".

Udbyg

(Efter lektionen, 20 min.)

 • Hvis eleverne stadig har adgang til deres SPIKE Prime-sæt, så få dem til at gennemføre opgaverne fra SPIKE-appen for at udbygge med fysisk læring, f.eks.:
  • Den sidste forudindlæste graf anvender to værdier på samme tid. Eleverne skal kombinere begge bevægelser til én lang strække-session.
 • Hvis eleverne ikke har adgang til deres sæt, så bed dem om at udfylde deres opfinderjournal, eller lad dem prøve en af idéerne til videre arbejde, som er foreslået herunder. De fleste af idéerne til videre arbejde kan udføres ved hjælp af de data, der blev indsamlet i løbet af den fysiske lektion.
 • Gør det muligt for eleverne at udveksle tanker og resultaterne af deres eksperimenter. Brug den/det mest effektive metode/værktøj (dvs. i klassen eller online).

Evaluer

 • Giv feedback om hver elevs præstation.
 • For at forenkle processen kan du bruge det medfølgende evalueringsskema.

Evalueringsmuligheder

Underviserens observationstjekliste
Lav en skala, der opfylder de relevante behov, f.eks.:

 • Delvist gennemført
 • Gennemført
 • Gennemført over forventning

Brug de følgende succeskriterier til at evaluere elevernes fremskridt:

 • Eleverne kan programmere en enhed til at logge data i et linjediagram.
 • Eleverne kan korrelere en fysisk enheds bevægelse med det linjediagram, den genererer.
 • Eleverne kan forklare begreberne stigning, rulning og drejning.

Selvevaluering
Få hver elev til at vælge den klods, de føler bedst repræsenterer deres præstation.

 • Blå: Jeg kan afbilde data ved hjælp af programmet i appen.
 • Gul: Jeg kan skabe mit eget eksperiment ved hjælp af et linjediagram.
 • Violet: Jeg kan skabe mit eget eksperiment, bruge et linjediagram og drage konklusioner ud fra diagrammet.

Fælles evaluering

Tilskynd eleverne til at give hinanden feedback:

 • Få en elev til at bedømme en andens præstation ved hjælp af skalaen med farvede klodser ovenfor.
 • Bed dem om at give hinanden konstruktiv feedback, så de kan forbedre gruppens præstation i den næste lektion. Dette er en fantastisk mulighed for at bruge værktøjer såsom videokonference eller blog-opslag i blandet læring.
assessment-general.png

Differentiering

Du kan gøre denne lektion enklere ved at:

 • Bede eleverne om at genskabe eksperimentet kun ved hjælp af hubben, idet de holder hubben i den rigtige position.
 • Sikre, at eleverne justerer det foreslåede program i SPIKE-appen, så det matcher deres modelkonfiguration.

Du kan gøre denne lektion mere udfordrende ved at:

 • Bede eleverne om at bygge deres egne yogaringe.
 • Få eleverne til at registrere en partners yogabevægelser på en graf, dele deres grafer og derefter forsøge at kopiere hinandens bevægelser ved at følge grafdataene.
DIFF.png

Tips

Byggetips

45678_Science_04.png

Programmeringstips
Brug af streamingtilstand
Denne lektion er beregnet til at blive afspillet i streamingtilstand. I denne tilstand streames de data, der indsamles af hubben, direkte til din enhed og afbildes i realtid i linjediagrammet.

Hovedprogram

SPIKE Prime Science Stretch with data - STEP03 - da-dk

Tips til videnskabelige data
Her er et eksempel på de data, eleverne kan forvente af dette eksperiment.

DATA-Example.png

Idéer til videre arbejde

Idéer til videre arbejde – matematik

For at styrke elevernes færdigheder i matematik:

 • Brug eksempeldataene til denne lektion (eller dine egne data) til at få eleverne til at beskrive, hvad der sker med hensyn til bevægelse, når diagrammet viser en lige linje, og når det viser en kurve.
 • Få eleverne til at finde det matematiske udtryk på formlen y = ax + b for en linjedel af deres graf, i eksempeldataene eller i dataene.
 • Få eleverne til at finde disse førstegradsligninger (y = ax + b) både manuelt og ved hjælp af et digitalt værktøj.

Bemærk: Dette vil kræve ekstra tid.

MATH.png

Idéer til videre arbejde – faglig kommunikation

For at styrke elevernes færdigheder i faglig kommunikation:

 • Få eleverne til at bruge digitale medier til at forklare denne lektion og deres resultater. Det kan de gøre ved at:
  • Lave en video
  • Poste billeder og kommentarer via en digital læringsplatform (hvis tilgængelig)
  • Kontakte en yogainstruktør for at undersøge, om en enhed som modellen Yogaring kunne være nyttig

Bemærk: Dette vil kræve ekstra tid.

LA.png

Mulige karrierer

Hvis eleverne kunne lide denne lektion, ville de måske være interesserede i at undersøge karrieremuligheder inden for:

 • Behandlingsterapi
 • Konstruktion og teknologi

Hjælp til lærere

Eleverne skal:
• skabe et program, der skal indlæses i LEGO® Education SPIKE Prime-linjediagramværktøjet
• afbilde rigtige sensordata
• korrelere grafkurver med virkelige bevægelser

• LEGO Education SPIKE Prime-sæt
• Enhed med LEGO Education SPIKE-appen installeret

Natur/teknologi (efter 6. klassetrin)
Modellering i naturfag

 • Eleven kan anvende sammensatte modeller til at beskrive processer.
 • Eleven har viden om sammensatte modeller.

Teknologi og ressourcer

 • Eleven kan designe modeller af et produkt eller en produktion.
 • Eleven har viden om modeller til at beskrive teknologi.

Fysik/kemi (efter 9. klassetrin)
Modellering i naturfag

 • Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag.
 • Eleven har viden om modellering i naturfag.

Produktion og teknologi

 • Eleven kan designe enkle teknologiske løsninger på udfordringer fra hverdag og samfund.
 • Eleven har viden om metoder til udvikling af tekniske løsninger.

Matematik (efter 6. klassetrin)
Modellering

 • Eleven kan gennemføre enkle modelleringsprocesser.
 • Eleven har viden om enkle modelleringsprocesser.

Algebra

 • Eleven kan anvende enkle algebraiske udtryk til beregninger.
 • Eleven har viden om variables rolle i formler og om brug af variable i digitale værktøjer.

Matematik (efter 9. klassetrin)
Modellering

 • Eleven kan gennemføre modelleringsprocesser, herunder med inddragelse af digital simulering.
 • Eleven har viden om elementer i modelleringsprocesser og digitale værktøjer, der kan understøtte simulering.

Funktioner

 • Eleven kan anvende lineære funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer.
 • Eleven har viden om repræsentationer for lineære funktioner.

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.