SPIKE™ Prime-sæt

Forhindringsbane

Illustrer potentiel og kinetisk energioverførsel.

120+ min.
Ekspert
5.-8. klasse
lesson-header.png

Forberedelser til blandet læring

(Før lektionen)

 • Foretag den nødvendige planlægning – dette projekt er beregnet til at løbe over flere sessioner.
 • Sørg for at se lektionsvideoen på denne side.
 • Læs elevmaterialet til denne lektion igennem via linket på denne side eller i SPIKE-appen.
 • Overvej eventuelt dette:
  • Vælg det rette værktøj og det rette sted. For eksempel er det nemt at se videoer, læse en lærebog eller forberede sig på en praktisk øvelse derhjemme. Udførelse af eksperimentet og "fysisk" indsamling af data er nemmere på klassen.
  • Brug forskellige værktøjer, og giv mulighed for bred differentiering. Dette vil øge elevernes engagement og styrke læringsresultaterne.
  • Stil forskellige muligheder for virtuelt samarbejde til rådighed. Her er nogle eksempler:
   • Videokonferencer
   • Blogs, chats eller opslag
   • Digitale udgaver af elevark
  • Tilpas lektionsforløbet for at tage højde for, at der ikke kan være almindelig klasseundervisning gennem hele lektionen. Vi har givet et eksempel på et lektionsforløb herunder.
 • Her er andre måder, hvorpå lektionsforløbet kan tilpasses til elevernes behov:
  • Få eleverne til at se videoerne, der beskriver, hvad de skal til at lave. Du kan gøre dem opmærksomme på SPIKE-appen eller bruge URL-adressen i elevarket.
  • Brug eventuelt andet materiale, du allerede har forberedt om emnet.
  • Tilpas elevernes opfinderjournal, så de kan forberede deres læringsoplevelse og reflektere over deres resultater (se Supplerende materiale).
  • Brug lektionsbeskrivelserne (en brugervenlig lektionsoversigt på 1 side til udskrift) til at inspirere eleverne med en åben udfordring (se Supplerende materiale).

Inddrag

(Projektdel A, før lektionen, 30 min.)

 • I denne lektion skal eleverne bruge det, de allerede har lært om potentiel og kinetisk energi. De skal følge den tekniske designproces for at gennemføre et åbent projekt, hvor de skal bygge en forhindringsbane, der viser deres forståelse af disse begreber.
 • De bedste typer forhindringer til dette projekt indeholder pendulfunktion, "vippe" eller op- og nedadgående bevægelse.
 • Brug forskellige materialer til at lære eleverne om emnet dataværdier for stigning, rulning og drejning.

Start en samtale
Start en samtale ved at stille spørgsmål med relation til lektionen. Her er et par forslag:

 • Hvordan hænger kinetisk og potentiel energi sammen?
 • Kender du nogen lege eller spil med forhindringsbaner?

Bed eleverne om at skrive deres tanker ned som en hypotese.

Undersøg

(Projektdel A, under lektionen, 45 min.)

 • Få eleverne til at arbejde parvis for at brainstorme idéer til 2 eller 3 forhindringsbanespil, de kunne bygge.
  • Bed dem tænke over, hvordan de vil logge værdier for at illustrere energioverførsel.
  • Sørg for, at de integrerer brugen af data i deres idéer.
  • Giv dem lidt tid til at bygge prototyper af deres idéer.

Forklar

(Projektdel B, under lektionen, 45 min.)

 • Bed eleverne om at udføre deres eksperimenter.
 • Tilskynd dem til at registrere masser af data til senere brug, og bed dem om at beskrive de værdier, de skal afbilde.
 • Få dem til at optage videoer, der demonstrerer deres modeller.

Udbyg

(Projektdel B, efter lektionen, 45 min.)

 • Gør det muligt for eleverne at udveksle oplysninger. Brug den/det mest effektive metode/værktøj (dvs. i klassen eller online).

Evaluer

 • Giv feedback om hver elevs præstation.
 • For at forenkle processen kan du bruge det medfølgende evalueringsskema.

Evalueringsmuligheder

Underviserens observationstjekliste
Lav en skala, der opfylder de relevante behov, f.eks.:

 • Delvist gennemført
 • Gennemført
 • Gennemført over forventning

Brug de følgende succeskriterier til at evaluere elevernes fremskridt:

 • Eleverne kan identificere de vigtigste elementer i et problem.
 • Eleverne kan selvstændigt udvikle en kreativ og fungerende løsning.
 • Eleverne kan tydeligt kommunikere deres idéer.

Selvevaluering
Få hver elev til at vælge den klods, de føler bedst repræsenterer deres præstation.

 • Blå: Jeg har bygget en forhindringsbane model.
 • Gul: Jeg har bygget en forhindringsbanemodel og logget data, der viser overførsel af energi.
 • Violet: Jeg har bygget en forhindringsbane model. Jeg har logget data, der viser overførsel af energi, og jeg har præsenteret mine idéer tydeligt.

Fælles evaluering

Tilskynd eleverne til at give hinanden feedback:

 • Få en elev til at bedømme en andens præstation ved hjælp af skalaen med farvede klodser ovenfor.
 • Bed dem om at give hinanden konstruktiv feedback, så de kan forbedre gruppens præstation i den næste lektion.
assessment-general.png

Differentiering

Du kan gøre denne lektion enklere ved at:

 • Giv 4 eller 5 eksempler på forhindringer, som eleverne kan vælge mellem, f.eks.:
  • Forhindring med vandret stang
  • Forhindring med svingende ring
  • Forhindring med tovbane
  • Forhindring med stige op og ned
 • Brug modellen Forhindring med vandret stang til at vise eleverne, hvad de skal til at gøre

Du kan gøre denne lektion mere udfordrende ved at:

 • Holde brainstorming-session som en aktivitet for hele klassen, der giver grupperne flere idéer at vælge imellem.
 • Dele idéer til forhindringsbanespil eller måder at bruge motor og sensorer på.
DIFF.png

Tips

Byggetips

Løsninger uden facitliste
Dette projekt er designet således, at hver elev eller hvert hold kan finde på deres egen unikke løsning.

Løsningseksempel
Her er en idé, du kan bruge til at inspirere elevernes designproces.

45678_Science_53.png

Programmeringstips
Hovedprogram

SPIKE Prime The Obstacle Course - da-dk

Tips til videnskabelige data
Her er et eksempel på de data, eleverne kan forvente af dette eksperiment.

placeholder-image.png

Idéer til videre arbejde

Idéer til videre arbejde – matematik

For at styrke elevernes færdigheder i matematik:

 • Få eleverne til at bruge deres hubs til at registrere data uden for klasselokalet. De kan f.eks. registrere accelerationsværdier i en elevator, på en legeplads eller i en forlystelsespark. Bed dem om at sammenligne og beskrive graferne fra hvert sted.

Bemærk: Dette vil kræve ekstra tid.

MATH.png

Idéer til videre arbejde – faglig kommunikation

For at styrke elevernes færdigheder i faglig kommunikation:

 • Sæt grupperne parvist sammen i Udbyg-fasen af lektionen. Bed én gruppe om at præsentere deres model, mens den anden gruppe tager noter, stiller spørgsmål og interviewer dem. Bed dem om at skifte roller. Når begge grupper har delt, skal hver gruppe lave et blogindlæg eller en video, der beskriver, hvad de har set.

Bemærk: Dette vil kræve ekstra tid.

LA.png

Mulige karrierer

Hvis eleverne kunne lide denne lektion, ville de måske være interesserede i at undersøge karrieremuligheder inden for:

 • Behandlingsterapi
 • Konstruktion og teknologi

Hjælp til lærere

Eleverne skal:

 • skabe en model af en forhindringsbane, der illustrerer brugen af potentiel og kinetisk energi

LEGO® Education SPIKE Prime-sæt
Enhed med LEGO Education SPIKE-appen installeret
Eventuelt andet relevant materiale til et projekt

Natur/teknologi (efter 6. klassetrin)
Undersøgelser i naturfag

 • Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser.
 • Eleven har viden om variable i en undersøgelse.

Stof og energi

 • Eleven kan gennemføre undersøgelser af energiformer.
 • Eleverne har viden om energiformer.

Fysik/kemi (efter 9. klassetrin)
Modellering i naturfag

 • Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag.
 • Eleven har viden om modellering i naturfag.

Energiomsætning

 • Eleven kan med enkle modeller visualisere energiomsætninger.
 • Eleven har viden om energiomsætninger.

Matematik (efter 6. klassetrin)
Kommunikation

 • Eleven kan mundtligt skriftligt kommunikere varieret med og om matematik.
 • Eleven har viden om mundtlige og skriftlige kommunikationsformer med og om matematik, herunder med digitale medier.

Statistik

 • Eleven kan gennemføre og præsentere egne statistiske undersøgelser.
 • Eleven har viden om metoder til at behandle og præsentere data, herunder med digitale værktøjer.

Matematik (efter 9. klassetrin)
Kommunikation

 • Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt om matematik på forskellige niveauer af faglig præcision.
 • Eleven har viden om afsender- og modtagerforhold I faglig kommunikation

Statistik

 • Eleven kan kritisk vurdere statistiske undersøgelser og præsentationer af data.
 • Eleven har viden om stikprøveundersøgelser og virkemidler i præsentation af data.

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.