SPIKE™ Prime-sæt

Opvarmning

Øv afbildning af virtuelle energiværdier.

30-45 min.
Ekspert
5.-8. klasse
Hybrid
Warm up - Lesson Header

Forberedelser til blandet læring

 • Denne lektion er beregnet til at blive gennemført primært ved hjælp af SPIKE-appen. Eleverne skal skabe en simulering ved hjælp af programmeringsblokkene uden at oprette forbindelse til SPIKE Prime-hubben. Hvis du foretrækker at afvikle denne lektion ved hjælp af SPIKE Prime-sættet, kan du finde byggevejledninger i afsnittet Supplerende materiale på denne side.
 • Sørg for at se lektionsvideoen på denne side.
 • Læs elevmaterialet til denne lektion igennem via linket på denne side eller i SPIKE-appen.
 • Overvej eventuelt dette:
  • Vælg det rette værktøj og det rette sted. For eksempel er det nemt at se videoer, læse en lærebog eller forberede sig på en praktisk øvelse derhjemme. Udførelse af eksperimentet og "fysisk" indsamling af data er nemmere på klassen.
  • Brug forskellige værktøjer, og giv mulighed for bred differentiering. Dette vil øge elevernes engagement og styrke læringsresultaterne.
  • Stil forskellige muligheder for virtuelt samarbejde til rådighed. Her er nogle eksempler:
   • Videokonferencer
   • Blogs, chats eller opslag
   • Digitale udgaver af elevark
  • Tilpas lektionsforløbet for at tage højde for, at der ikke kan være almindelig klasseundervisning gennem hele lektionen. Vi har givet et eksempel på et lektionsforløb herunder.
 • Her er andre måder, hvorpå lektionsforløbet kan tilpasses til elevernes behov:
  • Få eleverne til at se videoerne, der beskriver, hvad de skal til at lave. Du kan gøre dem opmærksomme på SPIKE-appen eller bruge URL-adressen i elevarket.
  • Brug eventuelt andet materiale, du allerede har forberedt om emnet.
  • Tilpas elevernes opfinderjournal, så de kan forberede deres læringsoplevelse og reflektere over deres resultater (se Supplerende materiale).
  • Brug lektionsbeskrivelserne (en brugervenlig lektionsoversigt på 1 side til udskrift) til at inspirere eleverne med en åben udfordring (se Supplerende materiale).

Inddrag

(Før lektionen, 20 min.)

 • Emnet for denne lektion er metabolisk energi. Eleverne skal afbilde de virtuelle værdier for kalorier forbrændt under træning. Disse værdier er tilnærmet for MET-værdien (dvs. opgavens metaboliske ækvivalent), hvilket vil give dem mulighed for at undersøge forskellige typer energi. Dette vil åbne for en bredere samtale om kinetisk og potentiel energi i enhedens senere lektioner.
 • Brug forskellige materialer til at engagere eleverne i emnet metabolisk energi.

Start en samtale

Start en samtale ved at stille spørgsmål med relation til lektionen. Her er et par forslag:

 • Kan du nævne to intelligente aktivitetsmålere og beskrive, hvad de kan måle?
 • Hvilken type energi forbruger du, når du træner?
 • Hvordan kan du måle den energi?
 • Hvilken enhed ville du bruge til at måle den energi?

Få eleverne til at notere deres tanker og formulere en hypotese.

Undersøg

(Under lektionen, 30 min.)

 • Få eleverne til at undersøge den kode, der allerede findes i programmeringsområdet.
 • Bed dem om at forklare, hvad de ser på linjediagramværktøjet, mens de virtuelle forbrændte kalorier afbildes.

Forklar

(Under lektionen, 15 min.)

 • Bed eleverne om at skabe en simuleret træning. Forklar, at de skal bruge en simuleret robot på skærmen til at udføre øvelserne.
 • Bed dem om at afbilde antallet af virtuelle kalorier, som robotten forbrænder, mens den udfører øvelserne.
 • Få dem til at følge det datasæt, der er blevet forudindlæst i linjediagrammet.

Udbyg

(Efter lektionen, 20 min.)

 • Giv eleverne en opfølgende opgave for at udvide deres læring. Her er nogle forslag:
  • Bed hver elev om at optage en video af sig selv, mens de udfører de samme øvelser som deres simulerede robot.
  • Få hver elev til at beskrive, hvad en "MET"-værdi er, og hvordan den kan hjælpe dem med at holde styr på deres energiforbrænding.

Evaluer

 • Giv feedback om hver elevs præstation.
 • For at forenkle processen kan du bruge det medfølgende evalueringsskema.

Evalueringsmuligheder

Underviserens observationstjekliste
Lav en skala, der opfylder de relevante behov, f.eks.:

 • Delvist gennemført
 • Gennemført
 • Gennemført over forventning

Brug de følgende succeskriterier til at evaluere elevernes fremskridt:

 • Eleverne kan afbilde grafer ved hjælp af virtuelle kalorieværdier.
 • Eleverne kan eksportere værdier til videre brug.
 • Eleverne kan skabe virtuelle træninger, afbilde virtuelle værdier og bruge disse grafer til at forklare, hvad metabolisk energi er.

Selvevaluering
Få hver elev til at vælge den klods, de føler bedst repræsenterer deres præstation.

 • Blå: Jeg kan skabe et kort program, der viser billeder af en robot.
 • Gul: Jeg kan skabe et program, der genererer et linjediagram.
 • Violet: Jeg kan skabe et program, som genererer et komplekst linjediagram, der udviser forskellige typer hældninger.

Fælles evaluering
Tilskynd eleverne til at give hinanden feedback:

 • Få en elev til at bedømme en andens præstation ved hjælp af skalaen med farvede klodser ovenfor.
 • Bed dem om at give hinanden konstruktiv feedback, så de kan forbedre gruppens præstation i den næste lektion. Dette er en fantastisk mulighed for at bruge værktøjer såsom videokonference eller blog-opslag i blandet læring.
assessment-general.png

Differentiering

Du kan gøre denne lektion mere udfordrende ved at:

 • Få eleverne til at bygge en fysisk model ved at følge byggevejledningen til modellen Kæmpen og derefter bruge deres modeller til at udføre eksperimentet med den "simulerede robot".
 • Sikre, at eleverne justerer det foreslåede program i SPIKE-appen, så det matcher deres modelkonfiguration.

Tips

Byggetips
Introduktion af en model til denne lektion
Du kan bruge denne model, hvis du har adgang til et SPIKE Prime-sæt.

ALL_ROBOTS.png

Programmeringstips
Brug af streamingtilstand
Hvis du vil afspille et program uden at have forbindelse til en hub, skal du bruge streamingtilstanden. I denne tilstand udføres hver programmeringsblok fra din enhed.

Hovedprogram (uden model)

SPIKE Prime Science Warm Up - Step02 - da-dk

Muligt program (ved hjælp af den foreslåede model)

SPIKE Prime Science Warm Up Robot - da-dk

Tips til videnskabelige data

Her er et eksempel på de data, eleverne kan forvente af dette eksperiment.

Science-Data.png

Idéer til videre arbejde

Idéer til videre arbejde – matematik
For at styrke elevernes færdigheder i matematik:

 • Få eleverne til at undersøge yderligere ligninger på formen y = ax + b i denne øvelse, og til at beskrive nogle af de ting, de ser.
 • Bed dem om at besvare disse spørgsmål skriftligt:
  • Hvorfor begynder den graf, de har plottet, ved udgangspunktet (0,0)?
  • Hvorfor er nogle hældninger stejlere end andre?
  • Hvordan kan man generere negative hældninger (dvs. skrånende nedad)?
  • Hvad ville en nedadgående hældning indikere?

Bemærk: Dette vil kræve ekstra tid.

MATH.png

Idéer til videre arbejde – faglig kommunikation
For at styrke elevernes færdigheder i faglig kommunikation:

 • Få eleverne til at undersøge og beskrive forskellige typer energi (f.eks. metabolisk, potentiel, kinetisk, elektrisk), og bed dem give skriftlige eller skitserede eksempler. Sørg for, at de laver research på potentiel og kinetisk energi, fordi disse begreber vil blive brugt i hele denne enhed.

Bemærk: Dette vil kræve ekstra tid.

LA.png

Mulige karrierer
Hvis eleverne kunne lide denne lektion, ville de måske være interesserede i at undersøge karrieremuligheder inden for:

 • Sundhed

Hjælp til lærere

Eleverne skal:

 • skabe et program, der skal indlæses i LEGO® Education SPIKE Prime-linjediagramværktøjet
 • afbilde data, der stammer fra virtuelle energiværdier

Enhed med LEGO Education SPIKE-appen installeret
LEGO Education SPIKE Prime-sæt (valgfrit)

Natur/teknologi (efter 6. klassetrin)
Undersøgelser i naturfag

 • Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser.
 • Eleven har viden om variable i en undersøgelse.

Mennesket

 • Eleven kan gennemføre fysiologiske forsøg ved brug af enkelt digitalt måleudstyr.
 • Eleven har viden om motion.

Biologi (efter 9. klassetrin)
Undersøgelser i naturfag

 • Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag.
 • Eleven har viden om indsamling og validering af data.

Krop og sundhed

 • Eleven kan undersøge sundhedsmæssige sammenhænge mellem krop, kost og motion, herunder med digitale redskaber.
 • Eleven har viden om faktorer med betydning for kropsfunktioner, sundhed og kondition.

Matematik (efter 6. klassetrin)
Modellering

 • Eleven kan gennemføre enkle modelleringsprocesser.
 • Eleven har viden om enkle modelleringsprocesser.

Statistik

 • Eleven kan anvende og tolke grafiske fremstillinger af data.
 • Eleven har viden om grafisk fremstilling af data.

Matematik (efter 9. klassetrin)
Modellering

 • Eleven kan gennemføre modelleringsprocesser, herunder med inddragelse af digital simulering.
 • Eleven har viden om elementer i modelleringsprocesser og digitale værktøjer, der kan understøtte simulering.

Statistik

 • Eleven kan undersøge sammenhænge i omverdenen med datasæt.
 • Eleven har viden om metoder til undersøgelse af sammenhænge mellem datasæt, herunder med digitale værktøjer.

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.