WeDo 2.0 basissæt

Kom godt i gang-projekt, del A: Udforsknings-køretøjet Milo

Opdag de forskellige måder, videnskabsfolk og ingeniører kan bruge køretøjer til at udforske de steder, mennesker ikke kan komme.

30-45 min.
Begynder
3.-5. klasse
milo

1. Forberedelse

(30 minutter )

• Læs om den overordnede forberedelse i kapitlet „Brug og indretning af
klasseværelset“.
• Læs dette projekt igennem, så du har en god idé om, hvad der skal gøres.
• Forbered en introduktion af projektet for dine elever.
• Fastsæt dine egne forventninger og planlæg en forventningsafstemning på
klassen ved projektets begyndelse.
• Fastsæt slutresultatet for dette projekt: Alle bør få en chance for at
bygge, programmere og dokumentere.
• Sørg for at planlægge tiden, så alle forventninger kan indfries

Vigtigt
Det anbefales at gennemføre de fire kom godt i gang-projekter i én ombæring.
Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal det tilstræbes, at de gennemføres, inden
de andre projekter startes, så eleverne har tid nok til at udforske materialet.
Omtrentlig varighed af de fire kom godt i gang-projekter:
• Del A: Udforskningskøretøjet Milo: 40 min.
• Del B: Milos bevægelsessensor: 15 min.
• Del C: Milos hældningssensor: 15 min.
• Del D: Samarbejde: 15 min.

2. Undersøgelsesfasen

(10 minutter)

Brug introduktionsvideoen
Videnskabsfolk og ingeniører har altid udfordret sig selv til at udforske fjerne
steder og gøre nye opdagelser. Derfor har de designet rumfartøjer, køretøjer,
satellitter og robotter som hjælp til at kunne se og indsamle data om disse nye
steder. De har haft mange succeser, men også mange fiaskoer.

Husk på, at en fiasko er en chance for at lære noget mere. Brug de følgende idéer, så du kan begynde at tænke som videnskabsfolk:

  1. Videnskabsfolk sender køretøjer til Mars.
  2. De bruger ubåde i vand.
  3. De flyver droner ned i en vulkan.

Samtalespørgsmål

  1. Hvad gør videnskabsfolk og ingeniører, når de ikke kan komme til det sted,
    de gerne vil udforske?

Videnskabsfolk og ingeniører ser disse situationer som udfordringer, de gerne vil løse. Med de rigtige ressourcer og det rigtige engagement udvikler de prototyper som mulige løsninger, og til sidst vælger de den bedste mulighed.

3. Byggefasen

(20 Minutter)

Byg og programmér Milo
Eleverne bør følge byggevejledningen for at bygge udforskningskøretøjet Milo.

1. Byg udforskningskøretøjet Milo.
Denne model giver eleverne deres første byggeoplevelse med WeDo 2.0.

milo-a-instructions-preview

Vigtigt
Sørg for, at alle kan forbinde motoren med deres Smarthub, og at de kan forbinde deres Smarthubs med enheden.

2. Programmér Milo.
Med dette program starter motoren på niveau 8, kører i én retning i 2 sek. og stopper derefter.

Motoren kan startes i begge retninger, stoppes og drejes ved forskellige hastigheder og aktiveres i et bestemt stykke tid (angivet i sekunder).

getting-started-a-program

Forslag
Giv eleverne tid til at ændre parametrene for denne programstreng.
Lad dem opdage nye funktioner, som f.eks. tilføjelse af lyd.
Dette er en god anledning til at styre eleverne hen imod designbiblioteket, hvor
de kan få oplysninger om andre programstrenge, som de kan undersøge.

4. Delingsfasen

(10 Minutter)

Fremlæg
Inden du går videre til næste del af kom godt i gang-projektet, skal du give
eleverne mulighed for at udtrykke sig:
• Igangsæt en kort samtale med dine elever om videnskabelige og teknologiske
instrumenter.
• Lad eleverne beskrive, hvordan udforskningskøretøjer kan være nyttige for mennesker.
Dokumentér
• Lad eleverne opdage dokumentationsværktøjet.
• Lad dem tage et gruppebillede med deres model

Hjælp til lærere

Eleverne kan:
Undersøge forskellige måder, som videnskabsfolk og ingeniører kan komme frem til fjerne steder på.
Bygge og programmere Udforskningskøretøjet Milo.
Dokumentere, hvordan Milo kan hjælpe dig med at opdage et særligt planteeksemplar.

LEGO Education WeDo 2.0 basissæt
WeDo 2.0 software eller programmerings-app

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.