WeDo 2.0 basissæt

Kom godt i gang-projekt, del B: Milos bevægelsessensor

Find ud af, hvordan man bruger bevægelsessensoren til at opdage et særligt planteeksemplar.

0-30 min.
Begynder
3.-5. klasse
milo-motion-sensor

1. Forberedelse

(30 Minutter)

• Læs om den overordnede forberedelse i kapitlet „Brug og indretning af klasseværelset“.
• Læs dette projekt igennem, så du har en god idé om, hvad der skal gøres.
• Forbered en introduktion af projektet for dine elever.
• Fastsæt dine egne forventninger og planlæg en forventningsafstemning på klassen ved projektets begyndelse.
• Fastsæt slutresultatet for dette projekt: Alle bør få en chance for at bygge, programmere og dokumentere.
• Sørg for at planlægge tiden, så alle forventninger kan indfries.

Vigtigt
Det anbefales at gennemføre de fire kom godt i gang-projekter i én ombæring. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal det tilstræbes, at de gennemføres, inden de andre projekter startes, så eleverne har tid nok til at udforske materialet.
Omtrentlig varighed af de fire kom godt i gang-projekter:
• Del A: Udforskningskøretøjet Milo: 40 min.
• Del B: Milos bevægelsessensor: 15 min.
• Del C: Milos hældningssensor: 15 min.
• Del D: Samarbejde: 15 mi

2. Undersøgelsesfasen

(3 Minutter)

Samtalespørgsmål

  1. Hvorfor er videnskabsinstrumenter vigtige for videnskabsfolkenes arbejde?
    Når et køretøj befinder sig på et fjernt sted, skal det bruge sensorer som hjælp
    til at beslutte, hvor det skal hen, og hvor det skal stoppe.

3. Byggefasen

(7 Minutter)

Eleverne skal bruge den medfølgende byggevejledning til at bygge en arm ved
hjælp af bevægelsessensoren, så Milo kan opdage planteeksemplaren. De skal
også bygge et planteeksemplaren på en rund LEGO® plade.

Den angivne programstreng får køretøjet til at køre fremad, indtil det opdager
planteeksemplaren. Det stopper og siger en lyd.

Udnyt denne mulighed til at lade eleverne optage deres egen lyd til opdagelsen.

milo-b-instructions-preview
getting-started-b-program

4. Delingsfasen

(5 Minutter)

I denne del af 'Kom godt i gang-projektet' kan du bede eleverne om at optage
en video af deres mission. De øver sig i at håndtere kameraet og optage sig selv,
hvilket kommer dem til gode i kommende projekter.

Hjælp til lærere

Eleven kan:
Bygge og programmere Milos detektor-arm ved hjælp af bevægelsessensor-inputtet.
Dokumentere, hvordan Milo har fundet det særlige planteeksemplar.

LEGO Education WeDo 2.0 basissæt
WeDo 2.0 software eller programmerings-app

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.