WeDo 2.0 basissæt

Kom godt i gang-projekt, del D: Samarbejde

Undersøg vigtigheden af at samarbejde om projekter.

0-30 min.
Begynder
3.-5. klasse
milo-collaboration

1. Forberedelse

(30 Minutter)

• Læs om den overordnede forberedelse i kapitlet „Brug og indretning af
klasseværelset“.
• Læs dette projekt igennem, så du har en god idé om, hvad der skal gøres.
• Forbered en introduktion af projektet for dine elever.
• Fastsæt dine egne forventninger og planlæg en forventningsafstemning på
klassen ved projektets begyndelse.
• Fastsæt slutresultatet for dette projekt: Alle bør få en chance for at bygge,
programmere og dokumentere.
• Sørg for at planlægge tiden, så alle forventninger kan indfries.

Vigtigt
Det anbefales at gennemføre de fire kom godt i gang-projekter i én ombæring.
Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal det tilstræbes, at de gennemføres, inden
de andre projekter startes, så eleverne har tid nok til at udforske materialet.
Omtrentlig varighed af de fire kom godt i gang-projekter:
• Del A: Udforskningskøretøjet Milo: 40 min.
• Del B: Milos bevægelsessensor: 15 min.
• Del C: Milos hældningssensor: 15 min.
• Del D: Samarbejde: 15 min

2. Undersøgelsesfasen

(3 Minutter)

Nu da køretøjet har fundet planteeksemplaren er det tid til at tage den med tilbage.
Men vent lige. Det er muligvis for tungt! Prøv at samarbejde med et andet køretøj
om at flytte modellen fremad.

3. Byggefasen

(7 Minutter)

Slå grupperne sammen to og to for at gennemføre den sidste del af missionen:

  1. Lad dem bygge en tilføjelse, så de to køretøjer er fysisk forbundne.
  2. Lad grupperne skabe deres egne programstrenge, så de kan flytte eksemplaret
    fra punkt A til B. Det er lige meget, hvor punkterne A og B er.
    Eleverne kan anvende de følgende programstrenge.
getting-started-d-program
  1. Når alle er klar, skal gruppen forsigtigt flytte deres planteeksemplar.

Forslag
Hvis nogle grupper arbejder alene, skal det bemærkes, at man kan forbinde op til
tre Smarthubs med den samme tablet. Kapitlet „Værktøjskasse“ beskriver, hvordan
det gøres.

milo-d-instructions-preview

4. Delingsfasen

(5 Minutter)

Lad eleverne snakke om deres oplevelser:
• Hvorfor er det vigtigt at samarbejde for at løse et problem?
• Kom med et eksempel på god kommunikation mellem grupperne.
Til sidst skal eleverne færdiggøre deres dokument med dokumentationsværktøjet,
mens de indsamler og organiserer vigtig information.

Vigtigt
Eftersom ikke alle WeDo motorerne er ens, er grupperne nødt til at samarbejde,
for at det skal lykkes.

Hjælp til lærere

Eleverne kan:
Bygge og programmere en indretning, der kan flytte planteeksemplaret.
Dokumentere og fremlægge, hvordan det overordnet gik med Milos mission.

LEGO Education WeDo 2.0 basissæt
WeDo 2.0 software eller programmerings-app

Elevmateriale

Elevark

Download, få vist eller del som en online HTML-side eller en PDF-fil, der kan udskrives.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.