Yksinkertaiset koneet -setti

Tee tanssiva robotti

Suunnittele ja ohjelmoi robotti, joka esittää johonkin kulttuuriin liittyvän tanssin, kertoo tanssin avulla tarinan tai tanssii parin kanssa tai ryhmässä.

45 - 90 min
Keskitaso
Luokat 3–5
WeDo_Puppet

1. Johdanto/keskustelu

Johdanto Tämä Maker-oppitunti sisältää erilaisia esimerkkejä tanssivan robotin rakentamiseksi ja esitysten suunnittelemiseksi. Oppilaat voivat tutkia kulttuureihin liittyviä tansseja, kertoa tarinan tanssin avulla, tanssia pareittain tai ryhmissä tai jopa suunnitella tanssijuhlat, joissa WeDo 2.0 -robotit ovat muutakin kuin pelkkiä tanssijoita! Valmistelu Varmista, että jokaisella oppilaalla on oppilaan tehtäväsivu suunnitteluprosessin kirjaamista varten. Oppilaat tarvitsevat myös LEGO® Education WeDo 2.0 -perussarjan (suositus on yksi setti kahta oppilasta kohti). Keskustelu Jaa oppilaille tehtäväsivut ja anna heidän tulkita tehtävä itse tai johdattele oppilaat aiheeseen lukemalla ”Maker-mielikuvateksti” ääneen.

2. Ongelman etsiminen

Kun oppilaat katsovat ”Maker-mielikuva” -kuvia ja -kysymyksiä, ohjaa keskustelua kohti ratkaistavissa olevaa ongelmaa tai uutta tuotesuunnittelutarvetta. Kun oppilaat ovat päättäneet ratkaistavan ongelman, varmista, että he kirjaavat sen ylös. Oppilaat voivat käyttää tehtäväsivua projektin dokumentoimiseen tai kirjata suunnittelutyönsä vaiheet muulla valitsemallaan tavalla.

3. Aivoriihi

Oppilaiden tulisi aluksi käyttää pari minuuttia yksin tai pareittain siihen, että ideoivat ongelmalle mahdollisimman monta eri ratkaisuvaihtoehtoa. He voivat käyttää ideoinnissa LEGO® setin palikoita tai luonnostella ideoitaan tehtäväsivulle. On tärkeää, että oppilaat käyttävät aikaa LEGO® palikoilla värkkäilyyn keksiäkseen ideoita. Värkkäilyn tarkoitus on kokeilla mahdollisimman monta ratkaisua. Näiden materiaalien lopussa olevia värkkäilyesimerkkejä voi käyttää inspiraationa tai alkulämmittelynä. Tämän jälkeen oppilaat voivat kertoa omat ideansa vuorotellen ryhmänsä jäsenille. Kun kaikki ideat on kerrottu, jokainen ryhmä valitsee parhaan/parhaat ideansa toteutettavaksi. Valmistaudu auttamaan tässä prosessissa, jotta oppilaat valitsevat varmasti toteuttamiskelpoisen idean. Kannusta monimuotoisuuteen, kaikkien ryhmien ei pidä toteuttaa samaa ratkaisua.

4. Parhaan idean valitseminen

Oppilaiden tulee kirjata enintään kolme suunnitteluperiaatetta tehtäväpapereihinsa. He palaavat niihin, kun he arvioivat ja parantelevat ratkaisujaan.

5. Toteuttaminen

Anna oppilaiden toteuttaa yksi ryhmässä keksitty idea käyttämällä WeDo 2.0:aa ja muita materiaaleja tarpeen mukaan. Korosta, että oppilaiden ei tarvitse keksiä itse koko ratkaisua alusta alkaen. Kannusta oppilaita kokeilemaan ja arvioimaan ideaansa työskentelyn aikana ja tekemään parannuksia tarpeen mukaan. Jos haluat oppilaiden toimittavan työnsä dokumentoinnin oppitunnin lopussa, varmista, että he käyttävät luonnoksia ja valokuvia rakennusvaiheen prosessin kuvaamiseen.

Värkkäilyesimerkkejä

Jotkut oppilaat voivat tarvita hiukan inspiraatiota ja tukea, jotta he pääsevät alkuun. Oppilaat voivat tutkia mallikirjastoa ja etsiä inspiraatiota erilaisiin tansseihin. Voit esittää kysymyksiä (esim. haluavatko oppilaat tehdä tanssivan robotin, joka pyörii tai joka kävelee?), voit ohjata oppilaita sellaisten mallien pariin, jotka vastaavat heidän ideoitaan. Oppilaat voivat tuunata mallejaan lisäämällä tai poistamalla LEGO® osia ja ”asuja”.

lego-maker-ballet-dancer-2

Tuunattu versio mallista 13. Lakaisija

dancing-bot-1
lego-maker-wedo-puppet

Tuunattu versio mallista 1. Huojuja

dancing-bot-2

6. Oman työn arviointi

Oppilaat testaavat ja arvioivat tuotteitaan vertaamalla niitä ennen rakentamista kirjaamiinsa suunnittelun periaatteisiin. He voivat kirjoittaa muistiinpanonsa tehtäväsivulle.

7. Mallin esittely

Varaa aikaa sille, että jokainen oppilas tai ryhmä esittelee työnsä luokalle. Esittelyä varten voit varata pöydän, jolle kaikki mallit voi asettaa esille. Jos aikaa on vähän, muodosta ryhmistä pareja, jotka esittelevät työnsä toisilleen.

8. Arviointi

Oppilaat käyttävät oppilaan tehtäväsivun arviointitaulukkoa suunnittelutyönsä arvioimiseen ”neljän palikan asteikon” mukaisesti.

9. Siivous

Varmista, että tunnin loppuun jää noin 10–15 minuuttia aikaa mallien purkamiseen ja osien lajittelemiseen takaisin LEGO® laatikoihin.

Opettajan tuki

Tämän oppitunnin jälkeen oppilaat ovat määrittäneet selkeän tuotesuunnittelutarpeen
harjoittaneet kykyään jatkokehittää ja parantaa malliratkaisuja
kehittäneet ongelmaratkaisu- ja kommunikointitaitojaan
käyttäneet tuotesuunnitteluprosessia ja ymmärtäneet sen.

LEGO® Education WeDo 2.0 -perussarja WeDo 2.0 -ohjelmisto tai -ohjelmointisovellus Valinnainen Lisää tähän oppituntiin uusi ulottuvuus luokasta valmiiksi löytyvien askartelumateriaalien avulla. Esimerkkejä materiaaleista: muovi- tai pahvimukeja, pahvilaatikoita munakennoja, kangasta tai huopaa, vaahtomuovia, tupsuja tai helmiä, piipunrassia

NGSS
Science and Engineering Practices
3-5-ETS1.1, 3-5-ETS1-2, 3-5-ETS1-3

Disciplinary Core Ideas
ETS1.A, (3-5-ETS1-1)
ETS1.B, (3-5-ETS1-2), (3-5-ETS1-3)
ETS1.C, (3-5-ETS1-3)

Common Core State Standards
ELA/Literacy
RI.5.1, RI.5.7, W.5.8

Mathematics
MP.2, MP.4

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download to view and share the student worksheet.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.