Yksinkertaiset sähkökoneet -setti

Tuntisuunnitelma: sätkynukke

Käytä mielikuvitustasi ja tee nukke, jolla voi leikkiä tai jonka avulla voi kertoa tarinan.

45 - 90 min
Keskitaso
Luokat 6–8
lego-maker-puppet

1. Johdanto/keskustelu

Jaa oppilaiden tehtäväpaperit ja anna oppilaiden tulkita tehtävä itse tai lue Maker-”yhdistämisteksti” ääneen tilanteen selittämiseksi.

2. Ongelman määritteleminen

Kun oppilaat katsovat yhdistämiskuvia ja -kysymyksiä, tue keskustelua ohjaamalla heitä ongelmaa tai uutta suunnitelmatilaisuutta kohti. Kun oppilaat ovat päättäneet ratkaistavan ongelman, varmista, että he kirjaavat sen jollain tavalla muistiin. Oppilaat voivat käyttää tehtäväpaperia jäsentääkseen projektinsa dokumentaation tai haluamaansa menetelmää suunnittelumatkansa kirjaamiseksi.

3. Aivoriihi

Oppilaiden tulisi työskennellä aluksi itsenäisesti ja käyttää kolme minuuttia mahdollisimman monen idean keksimiseen ongelman ratkaisemiseksi. He voivat käyttää ideoinnissa LEGO® setin palikoita tai luonnostella ideoitaan sille tehtäväpaperissa varattuun tilaan.

On tärkeää, että oppilaat käyttävät aikaa LEGO® palikoilla värkkäilyyn keksiäkseen ideoita. Värkkäilyn tavoite on tutkia mahdollisimman monta ratkaisua. Näiden materiaalien lopussa olevia värkkäilyesimerkkejä voi käyttää inspiraationa tai keinona päästä alkuun.

Tämän jälkeen oppilaat voivat kertoa ideansa vuorotellen omissa ryhmissään. Kun kaikki ideat on kerrottu, jokainen ryhmä valitse parhaan/parhaat ideansa toteutettavaksi. Valmistaudu auttamaan tässä prosessissa, jotta oppilaat valitsevat varmasti toteuttamiskelpoisen idean. Kannusta monimuotoisuutta, kaikkien ryhmien
ei pidä toteuttaa samaa juttua.

MAHDOLLINEN RATKAISU

Tutustu isoon moottoriin – ison moottorin liike

lego-maker-puppet

Voit myös käyttää tätä ohjelmaa ohjelmoitavan palikan ja ison moottorin kanssa.

lego-maker-puppet
Lataa mallikoodi16 kt, vaatii EV3 Desktop -ohjelmiston

4. Määrittäkää suunnittelukriteerit

Oppilaiden tulee kirjata enintään kolme suunnittelukriteeriä tehtäväpapereihinsa. He palaavat niihin, kun he arvioivat ja parantelevat ratkaisujaan.

5. Tee

Nyt oppilaat voivat tehdä yhden ryhmänsä ideoista käyttämällä LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 -perussarjaa ja muita tarvittavia materiaaleja.

Korosta, että oppilaiden ei tarvitse keksiä koko ratkaisua alusta alkaen.

Kehota oppilaita tekoprosessin aikana testaamaan ja analysoimaan ideaansa aina välillä ja tekemään parannuksia tarpeen mukaan. Jos haluat oppilaiden toimittavan dokumentit oppitunnin päätteeksi, varmista, että he käyttävät malliaan esittäviä luonnoksia ja valokuvia kirjatakseen muistiin suunnittelumatkansa oppitunnin tekovaiheessa.

6. Tarkastele ja parantele ratkaisuas

Oppilaat testaavat ja arvioivat suunnitelmiaan vertaamalla niitä suunnittelukriteereihin, jotka he kirjasivat, ennen kuin aloittivat ratkaisujensa toteuttamisen. He voivat kirjoittaa muistiinpanonsa tehtäväpaperiin.

7. Kerro ratkaisusi

Varaa aikaa sille, että jokainen oppilas tai ryhmä esittelee työnsä luokalle. Tämän voi tehdä hyvin varaamalla tarkoitukseen pöydän, joka on riittävän iso kaikkien mallien asettamiseen esille. Jos aikaa on vähän, muodosta ryhmistä pareja, jotka esittelevät työnsä toisilleen.

8. Arviointi

Oppilaat käyttävät oppilaan tehtäväpaperin arviointikategorioita arvioidessaan suunnittelutyötään oppimistavoitteiden mukaisesti. Jokainen kategoria sisältää neljä tasoa: pronssi, hopea, kulta ja platina. Kategorian tarkoitus on auttaa oppilaita miettimään, mitä he ovat tehneet hyvin suhteessa oppimistavoitteisiin
ja mitä he olisivat voineet tehdä paremmin. Jokainen kategoria voidaan yhdistää tekniikkaan liittyviin oppimistavoitteisiin.

9. Siivoa

Varmista, että tunnin loppuun jää noin 10–15 minuuttia aikaa mallien purkamiseen ja lajittelemiseen takaisin LEGO laatikoihin.

Opettajan tuki

Tämän oppitunnin jälkeen oppilaat ovat:
• käyttäneet suunnitteluprosessia ja ymmärtävät sen
• määrittäneet selkeän suunnitelman, jonka he tarvitsevat
• kehittäneet kykyjään toistaa ja kehittää suunnitteluratkaisujaan
• kehittäneet ongelmanratkaisu- ja viestintätaitojaan

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 -perussarja
EV3-ohjelmisto tai Programming App -ohjelmointisovellus

Esimerkkejä mahdollisista materiaaleista:
kuminauhat
piippurassi
ohut pahvi
rakennuspaperi
ohut johto
ohut muovi
kierrätysmateriaalit
vaahtomuovi

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download to view and share the student worksheet.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.