Coding Express Set

Matka – Ongelmia tien päällä

Tällä oppitunnilla lapset tutustuvat erilaisiin liikennemerkkeihin, oppivat ymmärtämään niitä ja voivat ratkaista yleisiä tien päällä esiintyviä ongelmia.

30 - 45 min
Edistynyt
Ennen esiopetusta
Troubles-on-the-road-1

Osallistu

Journey-Troubles-on-the-Road-thumbnail-min

Keskustele lasten kanssa liikennesäännöistä.

Esitä esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä:

 • Tunnetteko liikennesääntöjä? Mitä sääntöjä tunnette?
 • Miksi meidän on noudatettava liikennesääntöjä?

Kerro lapsille, että kaikkien on noudatettava liikennesääntöjä.
Selitä, että liikennemerkit ovat yksi tapa muistuttaa ihmisiä säännöistä.
Näytä setin neljä liikennemerkkiä ja kysy lapsilta, tietävätkö he, mitä ne tarkoittavat.
Kerro heille, että leikitte yhtä leikkiä!
Sijoita liikennemerkkejä eri puolille huonetta ja pyydä lapsia leikkimään, että jokainen ajaa omalla pikajunallaan.
Selitä, että lasten tulee hidastaa tai pysähtyä, kun he lähestyvät merkittyjä alueita.
Leiki itse liikennepoliisia tai pyydä yhtä lapsista tähän rooliin.

Troubles-on-the-road-1

Tutki

Pyydä jokaista lapsiryhmää valitsemaan rakennuskortti ja rakentamaan sen esittämä malli.
Pyydä lapsia rakentamaan yhdessä Y:n muotoinen rata ja asettamaan mallinsa sen varrelle.
Sijoita toimintopalikat satunnaisesti radalle.
Tee sitten kokeiluja sovelluksen kanssa.
Aseta juna raiteille ja anna lasten tutkia painikkeiden toimintoja.
Käynnistetään juna!
Pyydä lapsia ohjaamaan junaa vuorotellen sovelluksen avulla.
Mitä tapahtuu, kun juna ohittaa toimintopalikat?

Troubles-on-the-road-2

Selitä

Keskustele lasten kanssa ongelmista, joita he ovat nähneet sovelluksessa.

Esitä esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä:

 • Mitä näitte sen jälkeen, kun juna ohitti kunkin pysäkin?
 • Miten ongelman voi ratkaista?
 • Millä liikennemerkeillä voisit ratkaista ongelmat?

Syvennä

Kannusta lapsia leikkimään ja kokeilemaan kaikkia liikennemerkkejä.
Kysy keksivätkö he muita tärkeitä asioita, jotka on hyvä muistaa, jotta liikenteessä olisi turvallista.
Kannusta lapsia keksimään ja tekemään omia liikennemerkkejä tai malleja, jotka lisäisivät turvallisuutta liikenteessä.
Pyydä lapsia sijoittamaan liikennemerkkinsä radalle ja selittämään, miksi he sijoittivat ne juuri sinne.

Arviointi

Arvioi lasten taitojen kehittymistä seuraamalla, millä tavoin lapsi:

 • Tunnistaa syy-seuraussuhteita
 • Tekee ennusteita
 • Ratkaisee ongelmia strategisesti ja suunnitelmallisesti
 • Suunnittelee ja ilmaisee ideoita digitaalisten työkalujen ja teknologian avulla.

Lisää ideoita

Luo tämän oppitunnin pohjalta uusia oppitunteja sovelluksen matkustajille ja neljälle
vuodenajalle. Keskustele matkustajien varusteista, ja miltä eri vuodenajat voisivat näyttää.
Tutkikaa lasten kanssa erilaisia matkakohteita.

Troubles-on-the-road-3
Troubles-on-the-road-4

Opettajan tuki

Lapsi:

 • Ymmärtää että toimintopalikoiden toimintoja voi muuttaa sovelluksen avulla.
 • Ymmärtää erilaisia liikennemerkkejä.
 • Osaa ratkaista tavallisimpia matkalla esiintyviä ongelmia.

Enintään neljälle lapselle

Koodauksen pikajuna -setti (45025)
Koodauksen pikajuna -sovellus

Koodauksen pikajuna -oppituntien kehittämisessä on sovellettu seuraavia tiedettä, matematiikkaa ja tekniikkaa koskevia ohjeita: National Association for the Education of Young Children (NAEYC), Head Start, ja 21st Century Early Year Learning Skills (P21).

Oppimistaulukko ja lista 2000-luvun taidoista antavat yleiskuvan tämän opettajan oppaan oppimiskäsityksestä. Oppituntien lopussa lueteltujen osaamistavoitteiden avulla voidaan seurata, kehittyvätkö lasten taidot oikeansuuntaisesti. Nämä luetellut asiat kohdistuvat tiettyihin taitoihin tai tietoihin joita kullakin oppitunnilla harjoitellaan tai esitetään.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.