Coding Express Set

Matematiikka – Etäisyys

Tällä oppitunnilla lapset ymmärtävät, miten he voivat mitata etäisyyden, verrata etäisyyksiä ja tehdä yksinkertaisia laskutoimituksia.

30 - 45 min
Edistynyt
Ennen esiopetusta
Math-1

Osallistu

Math-Distance-thumbnail-min

Keskustele lasten kanssa etäisyyden käsitteistä.

Esitä esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä:

 • Miten he tulivat tänään päiväkotiin?
 • Miksi jotkut ihmiset kävelevät tai pyöräilevät ja toiset kulkevat bussilla tai autolla?
  Haluatteko leikkiä yhtä leikkiä?

Valitse huoneesta kaksi tai kolme paikkaa junapysäkeiksi.
Nimeä pysäkit.
Pyydä lapsia kävelemään pysäkiltä toiselle ja laskemaan, miten monta askelta he ottavat.
Verratkaa eri pysäkkien välillä otettujen askelten määrää.
Keskustelkaa, mikä etäisyys on suurin ja miksi.

Math-1

Tutki

Pyydä lapsia valitsemaan rakennuskortit ja rakentamaan yhdessä niiden esittämiä rakennelmia (suosittelemme kolmea mallia).
Pyydä lapsia rakentamaan rata, jossa on kaksi pääteasemaa, ja asettamaan rakennelmansa sen varrelle.
Tee sitten kokeiluja sovelluksen kanssa.
Käynnistetään juna!
Kysy lapsilta, kuinka monta numeroa he ovat nähneet sovelluksessa. Osaavatko lapset luetella numerot pienimmästä suurimpaan?
Paina jokaista numeroa ja katso, kuinka kauas juna liikkuu.
Pyydä lapsia valitsemaan numerot, joiden avulla juna pääsee kullekin pysäkille.

Vinkki: Varmista, että veturi on yhdistetty sovellukseen, ennen kuin kokeilette eri numeroita.

Selitä

Keskustele lasten kanssa etäisyyden käsitteistä.

Esitä esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä:

 • Miksi ihmiset käyttävät erilaisia ajoneuvoja, kuten polkupyöriä, autoja ja lentokoneita?
 • Milloin ihmiset käyttävät lentokoneita tai busseja?
 • Milloin he kävelevät tai pyöräilevät?

Syvennä

Kannusta lapsia rakentamaan lisää pysäkkejä ja päättämään niiden välinen etäisyys.

Esitä esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä:

 • Mikä pysäkkien välinen etäisyys on lyhin/pisin ja miten pitkä se on?
 • Voitteko kuvailla junamatkan reittiä? (Esim. matka alkoi sieltä ja pysähtyi siellä tai ohitti sen ja päättyi sinne.)

Arviointi

Arvioi lasten taitojen kehittymistä seuraamalla, millä tavoin lapsi:

 • Laskee numeroilla ja tunnistaa osan pakkauksen numeroista.
 • Järjestää tapahtumia sarjoihin.
 • Ymmärtää alkeet mittaamisesta mittayksiköillä ja ilman niitä.
 • Suunnittelee ja ilmaisee ideoita digitaalisten työkalujen ja teknologian avulla.
 • Ratkaisee ongelmia strategisesti ja suunnitelmallisesti
 • Tekee ennusteita
 • Tunnistaa syy-seuraussuhteita

Lisää ideoita

Käytä tätä oppituntimallia lasten kanssa pidempien etäisyyksien tutkimiseen ja muihin
lukuihin tutustumiseen!

Math-2

Opettajan tuki

Lapsi:

 • Ymmärtää, miten etäisyyttä mitataan.
 • Vertailee eri pituisia matkoja
 • Laskee yksinkertaisia laskuja

Enintään neljälle lapselle

Koodauksen pikajuna -setti (45025)
Koodauksen pikajuna -sovellus

Koodauksen pikajuna -oppituntien kehittämisessä on sovellettu seuraavia tiedettä, matematiikkaa ja tekniikkaa koskevia ohjeita: National Association for the Education of Young Children (NAEYC), Head Start, ja 21st Century Early Year Learning Skills (P21).

Oppimistaulukko ja lista 2000-luvun taidoista antavat yleiskuvan tämän opettajan oppaan oppimiskäsityksestä. Oppituntien lopussa lueteltujen osaamistavoitteiden avulla voidaan seurata, kehittyvätkö lasten taidot oikeansuuntaisesti. Nämä luetellut asiat kohdistuvat tiettyihin taitoihin tai tietoihin joita kullakin oppitunnilla harjoitellaan tai esitetään.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.