Coding Express Set

Musiikki – Eläinkonsertti

Tällä oppitunnilla lapset tunnistavat eri eläinten ääniä ja säveltävät yksinkertaisen melodian digitaalisten työkalujen avulla.

30 - 45 min
Keskitaso
Ennen esiopetusta
Animal-concert-1

Osallistu

Music-Animal-Concert-thumbnail-min

Kysy lapsilta, tietävätkö he, miten eri eläimet ääntelevät.
Pyydä lapsia matkimaan joitakin ääniä.
Valitse kaikkien tuntema eläinaiheinen laulu, jonka voitte laulaa ja/tai tanssia yhdessä.
Kerro lapsille, että safaribussi on tänään täynnä lapsia.
He menevät metsän eläinten järjestämään konserttiin!
Haluatteko lähteä heidän mukaansa ja tavata kaikki laulavat eläimet?

Animal-concert-1

Tutki

Rakenna safaribussi ja junarata (suosittelemme yumpyrän muotoista rataa).
Tee sitten kokeiluja sovelluksen kanssa.
Aseta safaribussi radalle ja anna lasten tutustua kunkin painikkeen eri toimintoihin.
Aseta radalle yksi toimintopalikka kutakin väriä.
Pyydä lapsia ”ohjaamaan” bussia vuorotellen sovelluksen avulla.
Mitä tapahtuu, kun bussi ohittaa toimintopalikat?

Selitä

Juttele lasten kanssa äänistä, joita he ovat juuri kuulleet.

Esitä esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä:

 • Mitä kuulitte, kun bussi ohitti toimintopalikat?
 • Tunsitteko nämä eläinten äänet?
 • Minkä eläinten ääniä kuulitte? (Pyydä lapsia rakentamaan niitä eläimiä, joiden ääniä he kuulivat.)

Pyydä lapsia asettamaan jokainen eläin oman toimintopalikkansa eteen.
Kokeile sovelluksen avulla, löytyykö jokaiselle eläimelle sen oma ääni.

Syvennä

Nyt voitte järjestää oman eläinkonsertin!
Pyydä lapsia säveltämään omaa musiikkia asettamalla toimintopalikoita radalle!
Keskustele lasten kanssa heidän sävellyksestään.

Kysy lapsilta, mitä he haluaisivat ilmaista musiikillaan (esim. Iloa, jännitystä tai kaunista säätä).
Kannusta lapsia laulamaan ja tanssimaan musiikkinsa tahtiin.
Pehmolelueläimiä tai leluja voi käyttää esityksessä rekvisiittana.

Arviointi

Arvioi lasten taitojen kehittymistä seuraamalla, millä tavoin lapsi:

 • Esittää ”Mitä tapahtuisi, jos” -kysymyksiä
 • Tunnistaa syy-seuraussuhteita
 • Tekee ennusteita
 • Asettaa numerot tai tapahtumat oikeaan järjestykseen
 • Suunnittelee ja ilmaisee ideoita digitaalisten työkalujen ja teknologian avulla.
 • Esittää ajatuksiaan, ideoitaan ja mielipiteitään muille

Lisää ideoita

Luo tämän oppitunnin pohjalta uusia oppitunteja sovelluksen musiikkibändille. Käytä
Osallistu-vaiheen keskustelussa erilaisia instrumentteja ja tutustu lasten kanssa muihin
mielenkiintoisiin ääniin.

Jos haluat haastavamman musiikkitunnin kokeile Jaakko kulta -laulua.

 1. Tutki jokaisen toimintopalikan melodiaa.
 2. Järjestä toimintopalikat niin, että ne vastaavat laulua.
 3. Sävellä uusi laulu asettamalla toimintopalikat uuteen järjestykseen.
Animal-concert-2
Animal-concert-3

Opettajan tuki

Lapsi:

 • Ymmärtää että toimintopalikoiden toimintoja voi muuttaa sovelluksen avulla.
 • Tunnistaa eri eläinten ääniä.
 • Säveltää yksinkertaisen melodian digitaalisten työkalujen avulla.

Enintään neljälle lapselle

Koodauksen pikajuna -setti (45025)
Koodauksen pikajuna -sovellus

Koodauksen pikajuna -oppituntien kehittämisessä on sovellettu seuraavia tiedettä, matematiikkaa ja tekniikkaa koskevia ohjeita: National Association for the Education of Young Children (NAEYC), Head Start, ja 21st Century Early Year Learning Skills (P21).

Oppimistaulukko ja lista 2000-luvun taidoista antavat yleiskuvan tämän opettajan oppaan oppimiskäsityksestä. Oppituntien lopussa lueteltujen osaamistavoitteiden avulla voidaan seurata, kehittyvätkö lasten taidot oikeansuuntaisesti. Nämä luetellut asiat kohdistuvat tiettyihin taitoihin tai tietoihin joita kullakin oppitunnilla harjoitellaan tai esitetään.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.