Coding Express Set

Ympyrärata – Silmukka

Tämän oppitunnin tavoite on tutustuttaa lapset O:n muotoiseen rataan ja saada heidät ymmärtämään sen käyttötarkoituksen toistuvissa jaksoissa.

30 - 45 min
Keskitaso
Ennen esiopetusta
o-shaped-track

Osallistu

O-Shaped-Track-Looping-thumbnail-min

Kysy lapsilta, tekevätkö he mitään asioita toistuvasti päivän tai viikon aikana (esim. Hampaidenpesu, suihku, siivous).

Kerro lapsille, että leikitte uutta leikkiä!
Näytä esimerkki sarjasta, johon kuuluu hyppyjä, juoksemista, takaperin kävelyä, tanssia, pyörähdyksiä, tms.
Pyydä lapsia kopioimaan näyttämäsi liikesarja, ja toistamaan se vähintään kahdesti. (eli luomaan silmukka).

Vinkki: Jos osallistujat ovat ensikertalaisia tai hyvin pieniä lapsia, ota sarjaan vain yksi tai kaksi liikettä.

Tutki

Pyydä lapsia rakentamaan ympyrän muotoinen rata kaarevista ja suorista ratakappaleista. (Suosittelemme käyttämään kuutta kaarevaa ja neljää suoraa osaa.)
Pyydä lapsia rakentamaan rakennuskorttien avulla kaksi tai kolme paikkaa, jossa he haluaisivat käydä junalla (katso esimerkkejä sivupalkista).
Lähdetään päiväretkelle!

Käytä LEGO® DUPLO® hahmoja matkustajina.
Kerro lapsille, että matkustajat haluaisivat mennä eväsretkelle metsään ja käydä sen jälkeen kauniissa linnassa.
Voitteko auttaa matkustajat junalla metsään ja sitten linnaan?

o-shaped-track

Selitä

Kerro lapsille, että matkustajat nauttivat matkasta niin paljon, että he haluaisivat tehdä sen uudestaan!
Juttele lasten kanssa siitä, miten he voivat auttaa tämän toteuttamisessa.

Esitä esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä:

  • Voitteko auttaa matkustajia tekemään saman matkan uudestaan? Miten? (Ympyrän muotoinen rata luo silmukoita, eli toistuvia tapahtumasarjoja.)
  • Mitä toimintopalikoita käytätte ja miksi?

Syvennä

Kannusta lapsia rakentamaan ympyrän muotoisen radan viereen rata, jossa on kaksi päätepysäkkiä.
Keskustele lasten kanssa kahden ratatyypin eroista.

Esitä esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä:

  • Miten nämä kaksi ratatyyppiä eroavat toisistaan?
  • Voitteko toistaa saman radalla, jossa on kaksi päätepysäkkiä? Miksi tai miksi ei?

Arviointi

Arvioi lasten taitojen kehittymistä seuraamalla, millä tavoin lapsi:

  • Tarkkailee ja kuvailee esineitä ja tapahtumia
  • Esittää kysymyksiä luonnontieteeseen ja tekniikkaan liittyvistä käsitteistä
  • Tunnistaa syy-seuraussuhteita

Opettajan tuki

Lapsi:

  • Ymmärtää, miten ympyrän muotoisella radalla syntyy toistuvia tapahtumasarjoja.
  • Erilaisten ratamuotojen ja niiden käytön vertaaminen

Enintään kuudelle lapselle

Koodauksen pikajuna -setti (45025)

Koodauksen pikajuna -oppituntien kehittämisessä on sovellettu seuraavia tiedettä, matematiikkaa ja tekniikkaa koskevia ohjeita: National Association for the Education of Young Children (NAEYC), Head Start, ja 21st Century Early Year Learning Skills (P21).

Oppimistaulukko ja lista 2000-luvun taidoista antavat yleiskuvan tämän opettajan oppaan oppimiskäsityksestä. Oppituntien lopussa lueteltujen osaamistavoitteiden avulla voidaan seurata, kehittyvätkö lasten taidot oikeansuuntaisesti. Nämä luetellut asiat kohdistuvat tiettyihin taitoihin tai tietoihin joita kullakin oppitunnilla harjoitellaan tai esitetään.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.