Coding Express Set

Y:n muotoinen rata – Ehtolauseet

Tällä oppitunnilla lapset tutustuvat Y:n muotoiseen rataan ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja suunnittelevat ja optimoivat ratkaisuja.

30 - 45 min
Keskitaso
Ennen esiopetusta
y-shaped-track-11

Osallistu

Y-Shaped-Track-thumbnail-min

Kerro lapsille, että leikitte ”värilliset liput” -leikkiä. Valitse luokasta ainakin kolme paikkaa ”junapysäkeiksi”. Anna lasten nimetä ne suosikkipaikkojensa mukaan (esim. leikkikenttä tai huvipuisto).
Aseta kullekin pysäkille erivärisiä palikoita ja käytä samanvärisiä palikoita ”lippuina”.
Voit leikkiä konduktööriä ja antaa lapsille lippuja sen mukaan, minne he haluavat mennä.

Kun jaat lapsille lippuja, ota käyttöön jos... silloin... -lauseet (esim. jos lapsella on punainen lippu, silloin hän menee...
Pyydä lapsia kävelemään määränpäähänsä ja tarkistamaan, onko palikka samanvärinen kuin heidän ”lippunsa” väri.

Tutki

Seuraavaksi lapset saavat rakentaa oman värilippuleikin.
Näytä lapsille Y:n muotoinen rata ja raide, jossa on vaihde.
Pyydä heitä rakentamaan samanlainen Y:n muotoinen rata ja vähintään kaksi pysäkkiä sen varrelle (katso esimerkki sivupalkista).
Selittää lapsille, että heidän tulee käyttää erivärisiä palikoita rakentamiensa pysäkkien merkiksi, aivan kuten leikissä, jota juuri leikitte.
Yksi lapsi valitaan konduktööriksi, joka jakaa palikoita ”matkalipuiksi”.

y-shaped-track-1

Selitä

Kerro lapsille, että junat antavat merkkejä osoittaakseen, minne ne ovat menossa.
Selitä, tämä toimii samoin kuin leikki, jossa he ovat juuri käyttäneet värillisiä lippuja kertoakseen, minne he olivat menossa.
Keskustele lasten kanssa siitä, miten junat antavat signaaleja.

Esitä esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä:

  • Millaisia merkkejä junat antavat? (Sano ”tsuk tsuk”.)
  • Voivatko junat antaa merkkejä ilman ääniä? (Esim. vilkuttamalla valoja, antamalla värisignaalin tai kertomalla jotakin värityksellä tai koristelulla.)
  • Millainen merkinantotapa on mielestänne paras? Miksi?
y-shaped-track-2

Syvennä

Kannusta lapsia käyttämään radan molempia vaihteita kolmipäisen tai Q:n muotoisen radan rakentamiseen.
Juttele lasten kanssa, millaisia järjestelyjä junan kuljettaminen tällaisella radalla vaatii?

Esitä esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä:

  • Miten voitte antaa merkkejä nyt, kun määränpäitä on useita?
  • Miten autatte junaa palaamaan takaisin ja käymään muilla pysäkeillä? (Käyttämällä vihreää toimintopalikkaa.)

Arviointi

Arvioi lasten taitojen kehittymistä seuraamalla, millä tavoin lapsi:

  • Esittää kysymyksiä luonnontieteeseen ja tekniikkaan liittyvistä käsitteistä
  • Tarkkailee ja kuvailee esineitä ja tapahtumia
  • Tunnistaa syy-seuraussuhteita

Opettajan tuki

Lapsi:
• Ymmärtää, että haarautuva rata mahdollistaa erilaisia vaihtoehtoja.
• Suunnittelee ja järkeistää ratkaisuja
• Vertailee junaratojen erilaisia muotoja ja niiden käyttötarkoituksia (jono, silmukka, ehtolause).

Enintään kuudelle lapselle

Koodauksen pikajuna -setti (45025)

Koodauksen pikajuna -oppituntien kehittämisessä on sovellettu seuraavia tiedettä, matematiikkaa ja tekniikkaa koskevia ohjeita: National Association for the Education of Young Children (NAEYC), Head Start, ja 21st Century Early Year Learning Skills (P21).

Oppimistaulukko ja lista 2000-luvun taidoista antavat yleiskuvan tämän opettajan oppaan oppimiskäsityksestä. Oppituntien lopussa lueteltujen osaamistavoitteiden avulla voidaan seurata, kehittyvätkö lasten taidot oikeansuuntaisesti. Nämä luetellut asiat kohdistuvat tiettyihin taitoihin tai tietoihin joita kullakin oppitunnilla harjoitellaan tai esitetään.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.