SPIKE™ Prime -setti

Edistyneen ajorobotin kokoaminen

Rakentakaa ja esitelkää yhteistyössä vahva kilpailukelpoinen ajorobotti.

90 - 120 min
Keskitaso
Luokat 6–8
lesson-header

Tuntisuunnitelma

1. Valmistaudu

 • Tutustu oppilaille tarkoitettuun materiaaliin LEGO ® Education SPIKE -sovelluksessa.

2. Keskustele (10 min)

 • Hyödynnä alla olevan Sytykkeitä keskusteluun -osan vinkit, ja aloita oppilaiden kanssa tähän oppituntiin liittyvä keskustelu.
 • Kerro oppitunnin sisällöstä videon avulla.

3. Työskentele (30 min)

 • Pyydä oppilaita rakentamaan edistynyt ajorobotti neljän hengen tiimeissä.

  ▷ Kukin tiimin jäsen on vastuussa yhdestä rakennusohjeesta.

 • Kun kaikki tiimin jäsenet ovat saaneet oman osansa valmiiksi, pyydä yhdistämään omat rakennelmansa. Muistuta heitä tarkistamaan johtojen liitännät ja pitämään ne järjestyksessä.
 • Pyydä heitä testaamaan ajorobotti ensimmäistä ohjelmaa käyttämällä.

4. Selitä (10 min)

 • Aloita keskustelu kunkin rakennelman tärkeimmistä ominaisuuksista ja siitä, miten niistä saadaan kokoamalla vahva ajorobotti.

5. Syvennä (40 min)

 • Pyydä oppilaita kokeilemaan kaikkia esimerkkiohjelmia, jotta he saavat käsityksen siitä, miten edistynyt ajorobotti liikkuu.
 • Pyydä tiimejä esittelemään vuorotellen ajorobottinsa ja kertomaan, miten he kokosivat ja ohjelmoivat sen.

  ▷ Jokaisen oppilaan on kerrottava, mitä hän on tehnyt.

 • Muista varata aikaa siivoamiseen.

6. Arvioi

 • Anna jokaiselle oppilaalle henkilökohtaista palautetta työskentelystä.
 • Voit yksinkertaistaa arviointia käyttämällä mukana tulevia arviointiohjeita.

Sytykkeitä keskusteluun

Käytä vähän aikaa robottikilpailuista kertovien videoiden katseluun, ja etsi videoista hyviä ideoita ja toimivia käytänteitä, joita voitte hyödyntää. Keskustele oppilaittesi kanssa alla olevia kysymyksiä hyödyntämällä siitä, millainen on onnistunut tiimi ja tehokas robotti:

 • Mitä tiimityö tarkoittaa?
 • Miksi kaikkien on tehtävä oma osuutensa ryhmän töistä?
 • Millainen on tehokas kilpailurobotti?

Näytä tämä video oppilaille, jotta he näkevät, mitä tunnilla tullaan tekemään.

lesson-header

Rakennusvinkkejä

Edistynyt ajorobotti
Tässä edistyneessä ajorobotissa on:

 • 2 isoa moottoria liikkumiseen
 • 2 keskikokoista moottoria työkalujen ohjaamiseen
 • 2 värianturia

Kun tiimi on koonnut ajorobotin, pyydä heitä tarkastelemaan sitä perinpohjaisesti.

Pyydä heitä kertomaan sen ominaisuuksista. Kehota heitä kuvittelemaan, että he pitävät lyhyen esittelyn kilpailutuomarille (eli sinulle). Kysy alla olevia kysymyksiä, jos oppilaiden on vaikea päästä alkuun:

 • Miltä ajorobotti tuntuu?
 • Miten tämä malli eroaa harjoitusmallin ajorobotista?
 • Miksi moduulirakenne on hyödyllinen?
 • Miksi pyörät tuetaan myös ulkopuolelta?
teacher-parts

Ohjelmointivinkkejä

Pääohjelma

SPIKE Competition Ready Advance Driving Base Step03-Program - fi-fi

Eriyttäminen

Tee oppitunnista yksinkertaisempi:

 • Varmista, että oppilaat ovat suorittaneet tämän osion aiemmat oppitunnit
 • Ohjaa oppilaat työskentelemään moduuleissa pareittain, yksin työskentelemisen sijaan

Vie oppitunti seuraavalle tasolle:

 • Anna oppilaille vain vasemman pyörän rakennusohjeet, ja pyydä heitä kokoamaan oikea pyörä ilman ohjeita
 • Rakenna ylimääräisistä palikoista esterata ja haasta oppilaat luomaan ohjelma, joka saa ajorobotin kiertämään esteet kaatamatta niitä

Arviointivaihtoehtoja

Opettajan havainnot
Määrittele haluamasi arviointiasteikko, esimerkiksi:

 1. Osittain suoritettu
 2. Täysin suoritettu
 3. Tavoite ylitetty

Arvioi oppilaiden edistymistä seuraavien onnistumiskriteereiden avulla:

 • Oppilaat rakensivat itsenäisesti oman osansa ajorobotista.
 • Oppilaat tekivät aktiivista yhteistyötä eikä ketään jätetty tiimin ulkopuolelle.
 • Oppilaat esittelivät ajorobottinsa yhtenä tiiminä ja kertoivat sen ominaisuuksista selkeästi ja tarkasti.

Itsearviointi
Pyydä oppilasta valitsemaan palikka, joka kuvaa parhaiten hänen suoriutumistaan.

 • Sininen palikka: Rakensin ja kokosin edistyneen ajorobotin yhdessä tiimini kanssa.
 • Keltainen palikka: Rakensin, kokosin ja testasin edistyneen ajorobotin yhdessä tiimini kanssa.
 • Violetti palikka: Esittelin edistyneen ajorobotin yhdessä tiimini kanssa, ja selitin selkeästi oman osuuteni sen kokoamisessa.

Vertaisarviointi
Kannusta oppilaita antamaan palautetta toisilleen seuraavasti:

 • Oppilaat voivat arvioida toistensa suoriutumista käyttämällä yllä olevaa väripalikka-asteikkoa.
 • Oppilaat voivat antaa rakentavaa palautetta toisilleen, jotta heidän ryhmänsä suoriutuisi vielä paremmin seuraavassa tehtävässä.
student-06

Kielitaitolisätehtävä

Lisää kielitaidon kehittämistehtävä:

 • Pyydä oppilaita valmistelemaan ja pitämään esitys siitä, miten he rakensivat edistyneen ajorobotin, keskittyen erityisesti robotin vahvuuksiin ja siinä käytettyihin osiin.

Urapolut

Jos oppilas piti tästä oppitunnista, häntä saattaisivat kiinnostaa seuraavat urapolut:

 • Valmistus ja suunnittelu (konetekniikka)
 • Valmistus ja suunnittelu (tuotesuunnittelu)
 • Liikenne (autokorjaamo)
 • Liikenne (autoteollisuus)

Opettajan tuki

Oppilaat:

 • Kokoavat kilpailukelpoisen ajorobotin
 • Esittelevät selkeästi ajorobotin tärkeimmät toiminnot

LEGO® Education SPIKE Prime -sarja
LEGO® Education SPIKE Prime -lisäsarja

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1 (3-6lk):

 • toisten näkemysten kuunteleminen
 • vertaisoppiminen ja vuorovaikutus

Kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus L2 (3-6lk):

 • vuorovaikutus, yhteistyö ja hyvä käytös

Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen L5 (3-6lk):

 • yhteisöllisen oppimisen vahvistaminen
 • ohjelmoinnin kokeileminen

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6 (3-6lk):

 • projektien toteuttaminen, oman työn arvostaminen
 • työskentely järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti
 • ryhmässä toimiminen, vastavuoroisuus, neuvottelutaidot
 • ponnisteleminen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7 (3-6lk):

 • yhteistyön harjoitteleminen, ratkaisujen etsiminen, päätöksenteko
 • yhdenvertaisuuden, osallistumisen ja yhteisöllisyyden kokemukset

Äidinkieli S1: Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Matematiikka T14: Toimintaohjeiden laatiminen tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä
Matematiikka S1: Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.