SPIKE™ Prime -setti

Valmiina haasteeseen

Ratkaise harjoituskilpailuhaaste mahdollisimman lyhyessä ajassa käyttämällä hallittuja moottorin liikkeitä, sensoreita ja järjestelmällisiä ohjelmia.

120 + min
Edistynyt
Luokat 6–8
lesson-header

Tuntisuunnitelma

1. Valmistaudu

 • Tutustu oppilaille tarkoitettuun materiaaliin LEGO ® Education SPIKE -sovelluksessa.
 • Varaudu käyttämään tähän projektiin useita oppitunteja.
 • Edistynyt ajorobotti sekä puskulevy- ja nostovarsityökalut on oltava rakennettuna, jotta oppilaat voivat suorittaa tämän oppitunnin.

2. Keskustele (10 min)

 • Hyödynnä alla olevan Sytykkeitä keskusteluun -osan vinkit, ja aloita oppilaiden kanssa tähän oppituntiin liittyvä keskustelu.
 • Kerro oppitunnin sisällöstä videon avulla.

3. Työskentele (30 min)

 • Oppilaat rakentavat pareittain pelimoduulin, polun ja kenttämerkit.
 • Pyydä heitä kirjoittamaan yhdessä ohjelma, joka ratkaisee kilpailuhaasteen mahdollisimman nopeasti. Muistuta heitä hyödyntämään kaikkea tähän asti oppimaansa.

4. Selitä (10 min)

 • Aloita keskustelu siitä, miten tärkeää on suunnitella etukäteen ohjelman kaikki vaiheet. Keskustelkaa pseudokoodin ja Omien lohkojen käyttämisestä ohjelman suunnittelussa.

5. Syvennä (40 min)

 • Anna oppilaiden jatkaa ratkaisujensa kehittämistä, kunnes he ovat valmiita harjoituskilpailuun.
 • Muistuta heitä aloittamaan kirjoittamalla ohjelmastaan pseudokoodi.
 • Muista varata aikaa siivoamiseen.

6. Arvioi

 • Anna jokaiselle oppilaalle henkilökohtaista palautetta työskentelystä.
 • Voit yksinkertaistaa arviointia käyttämällä mukana tulevia arviointiohjeita.

Sytykkeitä keskusteluun

Keskustele oppilaittesi kanssa alla olevia kysymyksiä hyödyntämällä siitä, miten he voivat käyttää tähän mennessä oppimiaan taitoja tämän haasteen ratkaisemiseksi:

 • Mitä tarkoittaa ongelman purkaminen osiin?
 • Miten voit käyttää tätä taitoa haasteen suorittamiseen?
 • Mitä sellaisia taitoja olet oppinut edellisillä oppitunneilla, jotka auttavat sinua suoriutumaan tästä tehtävästä?

Näytä tämä video oppilaille, jotta he näkevät, mitä tunnilla tullaan tekemään.

lesson-header

Rakennusvinkkejä

Esimerkkipeli
Käytä tätä teemaa tai keksi oma:

 • Maanviljelijä lähtee lomalle. Hän tarvitsee apua robottiapulaisen ohjelmointiin, jotta se osaisi keräisi kananmunat rikkomatta niitä.

Pelin osat
Tarvitset seuraavat:

 • Edistynyt ajorobotti työkaluineen
 • Pelimoduuli yhdistettynä polkumalliin
 • 2 x merkki
 • 4 x laatikko
 • 6 x rangaistuspalikka
teacher-mission1

Tehtävä 1: Avaa portin lukitus
Ohjelmoi edistynyt ajorobotti työntämään ohjainta ja avaamaan pelimoduulin portin lukitus.

teacher-mission2

Tehtävä 2: Avaa portti
Ohjelmoi edistynyt ajorobotti painamaan salpaa ja avaamaan pelimoduulin portti.

teacher-mission4

Tehtävä 3: Ohita merkki
Liiku kentällä ja ohita vähintään yksi merkki koskematta siihen.

Tehtävä 4: Seuraa polkua ja kerää laatikot
Ohjaa edistynyt ajorobotti pelimoduulia kohti ja kerää laatikot.

teacher-mission5

Tehtävä 5: Toimita laatikot turvallisesti perille
Toimita laatikot kahden merkin ulkopuolelle.

Rangaistuspalikat (valinnainen)

 • Merkkiin törmääminen laatikoita kuljetettaessa
 • Robotin nostaminen, poistaminen tai vaihtaminen

Rangaistuspalikoita voidaan antaa enintään kuusi.
Jokainen rangaistuspalikka vähentää viisi pistettä tiimin lopputuloksesta.

Pisteet

 • Portin lukituksen avaaminen (10 pistettä)
 • Portin avaaminen (10 pistettä)
 • Merkin ohittaminen (10 pistettä)
 • Polun seuraaminen ja laatikoiden kerääminen – kerää vähintään kaksi laatikkoa (10 pistettä/laatikko); Saat 10 bonuspistettä, jos kaikki neljä laatikkoa kerätään
 • Yhden tai useamman laatikon turvallinen toimitus 50 cm:n päähän kanasta (20 pistettä)

Ohjelmointivinkkejä

Mahdollinen ratkaisu

SPIKE Competition Ready Mission Ready Teacher-Solution - fi-fi

Eriyttäminen

Tee oppitunnista yksinkertaisempi:

 • Ratkaise tehtävän yksi osa yhdessä koko oppilasryhmän kanssa.

Vie oppitunti seuraavalle tasolle:

 • Käytä pelissä valinnaisia rangaistuspalikoita
 • Haasta oppilaat suorittamaan kaikki tehtävät mahdollisimman nopeasti ilman rangaistuksia
 • Muuta kentän kokoonpanoa ja keksi uusia sääntöjä
 • Tee haasteesta monimutkaisempi lisäämällä pöytään viivoja

Arviointivaihtoehtoja

Opettajan havainnot
Määrittele haluamasi arviointiasteikko, esimerkiksi:

 1. Osittain suoritettu
 2. Täysin suoritettu
 3. Tavoite ylitetty

Arvioi oppilaiden edistymistä seuraavien onnistumiskriteereiden avulla:

 • Oppilaat tekivät hyvää yhteistyötä yhden tehtävän suorittamiseksi.
 • Oppilaat tekivät yhteistyötä kaikkien tehtävien suorittamiseksi.
 • Oppilaat osaavat esitellä robottinsa, ohjelmansa ja tehtävästrategiansa ja kertoa, miten he suorittivat onnistuneesti kunkin tehtävän.

Itsearviointi
Pyydä oppilasta valitsemaan palikka, joka kuvaa parhaiten hänen suoriutumistaan.

 • Sininen palikka: Suoritin onnistuneesti yhden tehtävän.
 • Keltainen palikka: Suoritin onnistuneesti kaikki tehtävät.
 • Violetti palikka: Esittelin yhdessä tiimini kanssa robottimme, ohjelmamme ja tehtävästrategiamme valmentajallemme siten, että jokainen tiimin jäsen osallistui.

Vertaisarviointi
Kannusta oppilaita antamaan palautetta toisilleen seuraavasti:

 • Oppilaat voivat arvioida toistensa suoriutumista käyttämällä yllä olevaa väripalikka-asteikkoa.
 • Oppilaat voivat antaa rakentavaa palautetta toisilleen, jotta heidän ryhmänsä suoriutuisi vielä paremmin seuraavassa tehtävässä.
student-05

Kielitaitolisätehtävä

Lisää kielitaidon kehittämistehtävä:

 • Pyydä oppilaita valmistelemaan ja pitämään esitys siitä, miten he kehittivät tehokkaan strategian haasteen suorittamiseksi mahdollisimman lyhyessä ajassa.

Huomautus: Tämä pidentää oppituntia.

Urapolut

Jos oppilas piti tästä oppitunnista, häntä saattaisivat kiinnostaa seuraavat urapolut:

 • Liiketoiminta ja rahoitus (yrittäjyys)
 • Valmistus ja suunnittelu (tuotesuunnittelu)

Opettajan tuki

Oppilaat:

 • Näyttävät taitonsa ratkaisemalla kilpailuhaasteen mahdollisimman nopeasti

LEGO® Education SPIKE Prime -sarja
LEGO® Education SPIKE Prime -lisäsarja

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1 (3-6lk):

 • toisten näkemysten kuunteleminen
 • vertaisoppiminen ja vuorovaikutus

Kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus L2 (3-6lk):

 • itsensä ilmaiseminen
 • vuorovaikutus, yhteistyö ja hyvä käytös

Monilukutaito L4 (3-6lk):

 • kertominen, kuvaaminen, vertailu ja selostaminen sekä mediaesitykset

Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen L5 (3-6lk):

 • yhteisöllisen oppimisen vahvistaminen
 • ohjelmoinnin kokeileminen

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6 (3-6lk):

 • projektien toteuttaminen, oman työn arvostaminen
 • työskentely järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti
 • ryhmässä toimiminen, vastavuoroisuus, neuvottelutaidot
 • ponnisteleminen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7 (3-6lk):

 • yhteistyön harjoitteleminen, ratkaisujen etsiminen, päätöksenteko
 • yhdenvertaisuuden, osallistumisen ja yhteisöllisyyden kokemukset

Äidinkieli T1: Toimiminen erilaisissa viestintäympäristöissä
Äidinkieli S1: Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Oppilaan materiaali

Oppilaan tehtäväpaperi

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.